Aanpak Hoeksteen roept essentiële vragen op

Project De Hoeksteen, ook de voormalige basisschool zou een optie voor collectief wonen kunnen zijn.

Door: Joop Kok. (Beschouwing) In de beeldvormende commissie van vorige week dinsdag, bleken bij de behandeling van de startnotitie De Hoeksteen, de woorden van Bas Eenhoorn wortel te hebben geschoten. Geen voorzichtige woorden van ‘zouden we niet een beetje zus of zo’, maar vragen die diep ingrepen op de uitgangspunten van de aanpak.

Het college, met als portefeuillehouder Bart Kabout, legde een plan voor waar het hoofdgebouw van de voormalige basisschool getransformeerd was naar een woongebouw met acht koopwoningen, de bijgebouwen en de woning aan de J.P. Thijsselaan gesloopt waren en op het vrijkomende terrein veertien nieuwe koopwoningen waren bedacht. Via een aanbesteding wilde men vervolgens een ontwikkelaar selecteren die de gemeentelijke grond zou kopen en het bouwplan zou opstellen. Vanuit lokale aanbieders/bouwers was al interesse getoond.

(Foto Joop Kok)

Sloop of nieuwbouw? 
Het lijken een paar waardevrije zinnen, maar impliciet bevatten deze wel een aantal politieke uitgangspunten. Het handhaven van het hoofdgebouw beperkt de indelingsmogelijkheden van het terrein en evenzo de vrijheid in wat voor woningen er gebouwd kunnen worden. Waar leg je de nadruk? Op behoud van een stukje cultureel erfgoed, of op de bouw van een bepaald soort woningen die je zo goed mogelijk wilt situeren? In het laatste geval zal je het hoofdgebouw moeten slopen, maar is dat erg? Sloop en vervanging van een karaktervol stukje Aalsmeer hoeft niet altijd negatief uit te pakken, kijk naar het nieuwe ‘Rooie Dorp’ aan de Machineweg. Om een goede keuze te kunnen maken zou je eigenlijk beide uitgangspunten uitgewerkt willen zien.

Idem voor de vraag of het project moet worden uitgevoerd door een ontwikkelaar of door woningcorporatie Eigen Haard? Wat zijn de verschillen en voor welke bewoners wil je bouwen? En, kijk ook naar de toekomst. Met Eigen Haard vinden er al gesprekken plaats over de aanpak van de woningen in het Seringenpark. Wat voor voordeel levert het op indien dit in combinatie met De Hoeksteen gebeurt?

Erfpachtconstructie
Dit zijn zo van die gedachten die snel opkomen en voor een aantal raadsleden aanleiding waren tot het stellen van vragen. Lydia Lücke van AA vroeg zich af, net als Jelle Buisma van de PvdA, of er al in het voortraject over nagedacht was om het project aan Eigen Haard te gunnen met bijvoorbeeld een erfpachtconstructie en of dat idee nog is uit te werken door het college? Ronald Fransen van GL vroeg zich af of er ook andere alternatieve mogelijkheden waren onderzocht. Voor Gerard Winkels van het CDA was het niet duidelijk waarom er voor gekozen was om het hoofdgebouw niet te slopen.

Ingewikkeld traject
Volgens portefeuillehouder Bart Kabout was een project van deze omvang te klein voor een woningcorporatie. Zijn ambtelijke ondersteuning, Celine de Jong-Knip, gaf aan dat ze vooral bezig zijn met plannen voor hun eigen grondgebied en niet zo zeer geneigd om gronden van gemeentes of anderen aan te kopen. Dat is gewoon een ingewikkeld traject, naast dat het een onhaalbaar plan is. Frits Nisters van de PvdA vroeg hierop: “maar is het expliciet gevraagd aan Eigen Haard of ze hier interesse in hebben.” “Ja daar hebben we wel naar gekeken, zelfs intern om te kijken of dat haalbaar zou zijn en zelf vonden we dat geen haalbare route en zijn we het gesprek met Eigen Haard niet aangegaan.” Nisters: “Ja het is duidelijk, de vraag is nog niet gesteld aan Eigen Haard.”

De meest recente tekening gaat uit van 22 woningen

Vier woningen minder
Ook Ronald Fransen kreeg pas na lang doorvragen een duidelijk antwoord of er ook alternatieven waren overwogen. “Nee, het college heeft geen andere plannen onderzocht of bedacht. Het leek ons, gezien de grote behoefte aan woningen, een goed idee om hier woningen te realiseren. Eerst dachten we nog aan 26 woningen, maar gezien de zorgen uit de omgeving hebben we dit teruggebracht tot 22.” Het antwoord van mevrouw De Jong-Knip op de vraag van Gerard Winkels was veelzeggend: “We hebben het transformeren van de Hoeksteen naar woningen laten uitzoeken door bureau BOEI. Die zag het als een prachtige kans om er een woninginvulling aan te geven, vasthoudend aan het uitgangspunt van een beschermd dorpsgezicht.” Een uitgangspunt waar op zich niks op tegen is, behalve dat het andere mogelijkheden bij voorbaat uitsluit. Maar wie weet, komt het college alsnog met alternatieven.

(Foto’s archief AV/Arjen Vos)

      

2 reacties

  1. In de Startnotitie is juist opgenomen dat ze helemaal geen rekening behoeven te houden met het “Beschermd Dorpsgezicht” voor de woningen, zonder eigen tuin, op het achterterrein. De Hoeksteen zelf is hier een uitzondering op.
    Er zijn dan wel vier woningen minder in het plan opgenomen. Alleen maar omdat zestien gewoon niet pasten. Twaalf is al te veel op deze postzegel.

  2. De reactie van raadsleden en columnist over aanpak ‘De Hoeksteen’ roept vragen op.

    Komt de gemeente een keer met een snel plan voor het realiseren van woningen, rekening houdend met een beschermd dorpsgezicht, is het nog niet goed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel