Aalsmeer wil niet weg

Woensdagavond diende in de Amstelveense gemeenteraad de kwestie rondom de wens van Aalsmeer de huidige samenwerking met Amstelveen te beëindigen. Precies een week geleden kopten wij al met een artikel 'Is Amstelveen wel klaar met Aalsmeer?'. Nee, Amstelveen lijkt zeer zeker niet klaar te zijn met Aalsmeer. En een van de vragen die naar voren kwam tijdens de Amstelveense raadvergadering luidde: “Wil Aalsmeer wel weg bij Amstelveen, of wenst het meer grip?”. Een vraag die overigens niet beantwoord kon worden.

Bureau Berenschot werkte een drietal scenario's uit: huidige samenwerking continueren; samenwerking continueren in aangepaste vorm; samenwerking beëindigen. De samenwerking beëindigen wordt, door in elk geval Amstelveen, gezien als een – onder meer – financieel rampscenario en wordt om die reden het liefst van tafel geveegd. 'Vernietiging van gemeenschapgeld', zou luidt het oordeel.

Vertrouwen
De Amstelveense fractievoorzitters lijken unaniem te zijn over twee zaken: de samenwerking leverde veel 'lessons learned' op en er moet heel hard gewerkt worden aan het wederzijdse vertrouwen – vooral aan dat van Aalsmeer in Amstelveen –  om tot een constructieve voortzetting te komen van de samenwerking in gewijzigde vorm. Daarom zouden de partijen met elkaar in gesprek moeten blijven. Opmerkelijk is dat verschillende fractievoorzitters aangaven dat men (Amstelveen) zich niet altijd heel handig en zorgvuldig in de media heeft uitgelaten over de kwestie. Wellicht zijn excuses, desnoods binnenskamers, nog op hun plaats.
 
Aan het eind van het debat werd gestemd over het collegevoorstel: continueren van de samenwerking, in aangepaste vorm. Alle fracties stemden voor, het voorstel werd aangenomen. 
 
Commissie toekomstige dienstverlening
In Aalsmeer komt de raad vanavond bijeen. Na de feestelijke schorsing – de deelnemers aan de cursus Politiek Bewust krijgen hun certificaat uitgereikt – vinden we als veertiende agenda punt 'Vaststelling Verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening en benoeming van de leden'. Deze commissie gaat zich buigen over het vraagstuk hoe de toekomstige dienstverlening aan de inwoners van Aalsmeer zou moeten worden ingericht. Of hierbij rekening wordt gehouden met de diverse 'Berenschot-scenario's' zal de tijd moeten uitwijzen.

Voor wie belangstelling heeft in de behandeling van de kwestie Aalsmeer-Amstelveen in de Amstelveense gemeenteraad, kan het hier bekijken. 

Tekst en beeldbewerking: Mariëlle Wegman

(advertentie)

5 reacties

 1. “Op een drol moet je niet kauwen maar gewoon doorslikken” waren ooit de gevleugelde woorden van Piet Boom…

 2. @Jaap, Soms is het beter in 1 keer de financiële pijn te pakken dan een onwenselijke situatie maar door te laten gaan. Dat kan op langere termijn op veel vlakken nog veel duurder zijn. Als het vertrouwen in een samenwerking in gewijzigde vorm er ook niet (meer) is, is dat dan niet juist onprofessioneel om dat toch maar te doen omwille van het geld? Ik lees in jouw motivatie alleen maar: ga maar door met de samenwerking, want het is anders zo duur.
  @Jacques, Als er geen draagvlak en vertrouwen meer is, waarom moet er dan meer verbinding komen?

  Ik weet ook niet wat het volgende samenwerkingsalternatief kan zijn, maar soms moet je gewoon een (pijnlijke) beslissing nemen en niet omwille van het geld maar doorgaan.

 3. Draagvlak/Vertrouwen/Bewegen/Opdracht.
  Er moet meer verbinding komen Aalsmeer/Amstelveen.
  Samenwerken is van groot belang .
  Beide Burgemeesters kom tot elkaar, een goede buur is beter dan een verder wonende vriend .
  B&W kom tot een besluit op korte termijn .
  Succes met het onderhandelen.
  Het is voor ons aller belang.

 4. Aalsmeer kan niet zonder de ambtelijke organisatie van Amstelveen. Uit de samenwerking stappen kost ons miljoenen. De wens op meer grip vanuit Aalsmeer op de uitvoering van het beleid is terecht. Daarom nieuwe afspraken maken en doorgaan. Het onderzoek van Berenschot geeft geeft duidelijk de richting aan. Dit onderzoek had een gezamenlijke opdracht van Aalsmeer en Amstelveen moeten zijn. Amstelveen acteert professioneler dan Aalsmeer. Hopelijk lees de Aalsmeerse tijdelijke commissie het rapport van Berenschot nauwkeurig dan kent ze de marges waarbinnen ze kan opereren. Snel duidelijkheid is wenselijk. De huidige situatie werkt verlammend voor de ambtelijke organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin