‘Ik zie het als mijn plicht om te zien naar minder bedeelden’

Door Leni Paul. Een druilerige dag als we een bezoek brengen aan Bernard Sparnaaij. Geboren en getogen Farregatter maar al weer vele jaren wonend op de Helling, een van de oudste straten van Aalsmeer. Sla een boek op over de geschiedenis van ons dorp of er is wel een afbeelding van de Helling in te vinden.

Binnen op nummer 28 wacht ons een opgewekt echtpaar, want Bernard Sparnaaij is een type mens dat niet snel bij de pakken gaat neerzitten en dat zelfde geldt voor zijn vrouw Ria. Aanleiding voor ons bezoek is te spreken over de vele bezigheden van Sparnaaij met meestal het belangrijkste motief: hulp bieden aan ‘De Minderbedeelde Ander’.

Vindingrijk brein
Geen ‘praalhans’, die zijn vele bezigheden voor de medemens etaleert, wel een gezellig causeur die op ons verzoek graag uit de doeken doet wat hem drijft om zich in te zetten voor degenen die hulp behoeven en in deze barre tijden nauwelijks de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

Je zou Sparnaaij trouwens ook ‘uitvinder’ kunnen noemen want zijn vindingrijke brein en handen hebben van jongs af aan originele voorwerpen en artikelen ontworpen en ze ook gefabriceerd. Ontwerpen die zowel zijn nut hebben als ook nog esthetisch verantwoord zijn. Zoals het kunstzinnige kettinglampje dat de salontafel siert en de omgekeerde metalen emmertjes waaronder waxinelichtjes branden die de kamer helpen warm te houden.

Duidelijk een man met een technisch talent. Dat hij dan ook na de ambachtsschool zou gaan werken bij Scheepswerf Verhoef lag voor de hand.

“Een goeie tijd,” mijmert Sparnaaij, ik heb er ook mijn vrouw ontmoet en we zijn nu al 50 jaar getrouwd. Ik heb ruim een jaar bij Verhoef gewerkt en moest toen zestien maanden in militaire dienst in Ermelo. Daarna ben ik als verwarmingsmonteur in dienst gekomen bij Van den Broek op de Machineweg en was vooral bezig in kassen. Na ons trouwen gingen we wonen in een ark op De Buurt (Uiterweg LP) waarna we dertien jaar geleden op de Helling konden komen. Ik was op de Buurt al zelfstandig verwarmingsmonteur, had mijn eenmansbedrijf bij ons huis en ook nu nog heb ik daar mijn bedrijfje waarin ik nog veel bezig ben.”

Explosie
In 2013 vond er toen hij, zoals doorgaans in zijn eentje bezig in zijn werkplaats, een explosie plaats bij werkzaamheden aan een boot en Bernard was voor vele maanden uitgeschakeld. Een ziekenhuisopname en vele maanden revalidatie volgden en het heeft Sparnaaij tot nog meer dan voorheen aan het denken gezet over het leven en de vraagstukken in de wereld.

“Ik ben er goed uitgekomen en ik ben erg dankbaar, ik wil zeggen, dit heeft God goed gedaan. Ik ben van jongs af aan overtuigd Christen en ging altijd mee met de kampen van de Hervormde kerk zoals naar Otterlo.  Ik heb met name in de tijd na mijn ongeluk enorm veel steun gehad aan mijn geloof.”

Inzetbaar waar nodig
Aansluitend aan zijn ontboezeming en verklaring van zijn godsdienstige opvattingen komen we aan zijn vele activiteiten van de laatste jaren, zijn inzet voor hen die met name op sociaal en economisch gebied momenteel moeilijke tijden doormaken. Juist op hen gericht ontstond bij Sparnaaij het plan aan hen de helpende hand te bieden, zowel in materieel als in geestelijk opzicht. “Ja, er zijn zoveel mensen die het vooral nu erg moeilijk hebben en toen is bij mij de gedachte ontstaan voor hen aan de slag te gaan. Met een aantal gelijkgestemden, afkomstig uit diverse kerkelijke richtingen, hebben we Aalsmeer over Hoop opgericht.”

We krijgen een uiteenzetting over Aalsmeer over Hoop waarover wij recent uitvoerig berichtten. Kort samengevat is Aalsmeer over Hoop gericht op  het daadwerkelijk ondersteunen van minderbedeelden, waarbij wordt uitgegaan, aldus Sparnaaij, van de liefde van Jezus.

‘Wij willen verbinden’
Ook andere organisaties zetten zich daarvoor in, zoals andere Aalsmeerse kerkgenootschappen, het Leger des Heils, etc. Waarin onderscheidt Aalsmeer over Hoop zich? “Wij bij Aalsmeer over Hoop willen verbinden, zoeken naar wat we als kerken gemeen hebben.”

Sparnaaij is uiteraard verheugd dat de donkere coronatijd voorbij is en dat men als kerkelijke gemeente weer bijeen kan komen. Belangeloos bezig zijn voor De Ander, daarbij uitgaand van een diepe geloofsovertuiging, het is Sparnaaij op het lijf geschreven,.

“Ria en ik hebben twee zoons, zes kleinkinderen en ik heb daarnaast altijd wel de tijd gevonden om bezig te zijn voor mannen en vrouwen  die het minder hebben dan wij, tijd om mensen te helpen. Wat ik wel jammer vind is dat het tegenwoordig meer moeite kost om voldoende jongeren te vinden die tijd vrij maken om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Mijn standpunt is: zie het als je plicht om te zorgen voor elkaar.”

Rijke gemeente
‘Niet praten maar doen’ is Sparnaaij’s motto en zo zette hij zich onder meer in voor het onderbrengen van daklozen. “Wij zijn hier in Aalsmeer een rijke gemeente, maar ook hier zijn heel wat mensen die door diverse oorzaken geen dak boven het hoofd hebben. Daklozen, mensen van elders, maar ook gescheiden mensen, die ineens woonruimte nodig hebben en ineens in erbarmelijke omstandigheden leven. Hier in deze rijke gemeente zijn er velen die nog een kamertje over hebben en die een plekje zouden kunnen bieden aan deze daklozen.”

Kamertje over
En daar bent u naar op zoek en doet namens Aalsmeer over Hoop een dringend beroep op hen. U bent bezig als een soort klein Leger des Heils? Er volgt een volmondig enthousiast “ja” op deze opmerking. Sparnaaij is er van overtuigd dat Aalsmeer tot een van de rijkste gemeenten van Nederland  behoort. En er moeten daarom volgens hem toch mensen zijn die nog een kamertje over hebben om tijdelijk huisvesting aan te bieden. Sinds kort is er een samenwerking met de landelijke stichting De Rustplek waarbij mensen die ruimte in huis beschikbaar hebben zich kunnen aansluiten. De vraag naar kortstondige woonruimte is vele malen groter dan het aanbod. Sparnaaij hoopt vurig dat er mensen zijn die de stap durven te wagen door kamers aan te bieden. “Ik geef het niet op. Gelukkig heb ik laatst een gezin gevonden dat hun huis openstelt.”

Mooie dingen
U laat zich niet ontmoedigen door de toch nog niet overweldigende resultaten van uw zoektocht naar ruimte. “Nee, ik blijf een blij en tevreden mens. Ik blijf geloven in resultaat. We doen mooie dingen met Aalsmeer over Hoop. Zo hebben we diverse keren onze succesvolle manifestatie Passie door Kunst kunnen opzetten en hebben plannen om dat komend jaar opnieuw te gaan doen tijdens de Kunstroute. Het thema was en is altijd het Bijbelverhaal. Een mooi evenement dat zeer verbindend werkt in de lokale samenleving. Ik ben een rijk en dankbaar mens dat ik me daarvoor kan inzetten.”

Als we na het interview bij de gastvrije Bernard en Ria Sparnaaij de deur uitstappen verschijnt er juist een pracht van een regenboog aan de hemel. Toeval bestaat niet zei Martin Bril. Dat kunnen we beamen. Over hoop gesproken…

Foto’s Arjen Vos

2 reacties

  1. Mooi verhaal hoop dat je nog lang met Ria naast je de dingen kunt blijven doen die zo goed bij je passen!

    Ik wens je/jullie voor het nieuwe jaar het allerbeste van de Allerhoogste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin