Hoe is het nu met… Hans van Kessel?

Door Leni Paul. Het is al weer bijna negen jaar geleden dat hij en zijn vrouw op een bijzonder druk bezochte receptie afscheid namen van zijn huisartspraktijk en de patiënten. Heel veel belangstellenden kwamen het echtpaar in de overvolle Beach de hand drukken.

‘We stonden dag en nacht voor de mensen klaar’

Dokter Hans van Kessel. Hij kwam als jonge arts naar het in die jaren voor hem min of meer onbekende Aalsmeer en is hier sindsdien nooit meer naar elders vertrokken. Zich na zijn pensionering ooit verveeld? “Ik heb nog een redelijk druk sociaal bestaan.”

De jeugdig ogende Hans van Kessel is een opgewekte gesprekspartner met een levendige interesse in de wereld om zich heen. 75 Jaar geleden geboren in Amsterdam en daar ook opgegroeid. Had hij destijds altijd een studie geneeskunde in het prille hoofd gehad?
“Nou nee. Ik wilde naar het seminarium en priester worden en ik heb zes jaar op het seminarium Hageveld in Heemstede gestudeerd. Maar het bleek toch niet mijn richting te zijn. Ik heb toen gekozen voor een studie geneeskunde aan de VU in Amsterdam. Ik die tijd ontmoette ik op dansles mijn vrouw. Ik had in die dagen een vriend die tropenarts was en dat vak sprak me erg aan. Verloskunde en chirurgie studeren waren verplicht als je als arts naar de tropen wilde. Na het afronden van die assistentschappen zagen mijn vrouw en ik er van af.”

Vacature in Aalsmeer
In die tijd viel hun oog op een advertentie. “We zagen dat er in Aalsmeer door dokter Kaan een assistent-huisarts werd gezocht en daar heb ik toen, inmiddels afgestudeerd als huisarts, naar gesolliciteerd.”

Was u enigszins bekend met Aalsmeer? “Nee, helemaal niet. Ik nam contact op met Kaan die me uitlegde hoe ik bij de praktijk moest komen. Langs de Oosteinderweg, even doorrijden bij de Machineweg en dan is het aan de linkerkant. Ik ben op 30 augustus 1976 in Aalsmeer begonnen. We woonden nog in Amsterdam en daar bleven we nog het eerste jaar. Dus elke dag heen en terug naar Aalsmeer en dan moest ik zo nu en dan er ook in de nacht op uit, dus dan reed je ’s nachts naar Aalsmeer. Ja, nachtdiensten. Die hadden de huisartsen toen nog. De laatste jaren is er heel veel in de wereld van de huisartsen en de gezondheidszorg veranderd. We horen er vrijwel dagelijks over.”

Van Kessel gaat in op de eerste jaren in Aalsmeer, de periode waarin langzamerhand de rollen veranderden. “Eerst was ik de assistent, toen Kaan ouder werd was hij de assistent en ging hij minder werken.”

Aalsmeer moet u na aan het hart hebben gelegen want u bent hier altijd gebleven. En bij de patiënten moeten u en uw vrouw die u lange tijd als doktersassistente heeft bijgestaan, zeer geliefd zijn geweest want er was uitzonderlijk veel belangstelling bij uw afscheid als huisarts. “Ja, voor we in 1981 de praktijk overnamen had mijn vrouw als doktersassistente bij diverse huisartsen gewerkt. Ik heb mijn werk hier altijd met heel veel plezier gedaan.”

Amsterdam, Aalsmeer, u kwam van de grote stad naar het in die tijd nog enigszins landelijke Aalsmeer. “Ja, maar daar heb ik geen moeite mee gehad. Mijn vrouw en ook de twee zoons en dochter hebben zich hier altijd thuis gevoeld.“

Op de bres tegen Schiphol
Nu was u vanaf uw komst naar hier ook altijd, naast uw beroepsbezigheden, nauw betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. De uitbreiding van Schiphol, de daarmee gepaard gaande overlast en de veel andere kwalijke gevolgen lagen u vanaf het begin na aan het hart. U zette zich met diverse inwoners in tegen het steeds maar groter wordende Schiphol en u was er bij toen de actiegroep GEUS, Geen Uitbreiding Schiphol, werd opgericht.

Van Kessel: ”Ja, ik hou me er nog steeds bezig en volg de ontwikkelingen rondom Schiphol op de voet. Het is meer dan ooit nodig, er moet naar ons worden geluisterd. Wij hebben samen met de GGD Amstelveen destijds een gezondheidsonderzoek gedaan in onze praktijk met betrekking tot het meer voorkomen van leukemie in Aalsmeer-Oost. Uiteindelijk is daar maar weinig mee gedaan. Bewezen is dat geluidshinder schadelijk is voor de gezondheid.”

Veelzijdige interesse
U was ook tijdens uw drukke praktijk betrokken bij het plaatselijke verenigingsleven. Niet alleen bij GEUS was u actief, maar u staat bekend als een sportieve huisarts. De lange lijst van instanties en verenigingen waarbij u enthousiast bezig bent is indrukwekkend. De aansporing: bezig blijven op oudere leeftijd die ons regelmatig wordt voorgehouden wordt door u daadwerkelijk in de praktijk gebracht. U bent ook al vele jaren actief koorlid en lid van de muziekcommissie van het mannenkoor Con Amore. Bovendien maakt u deel uit van het gemengde kerkkoor van de Karmelkerk, dat bij diverse diensten, zoals trouwpartijen en uitvaarten, acte de présence geeft. En u maakt deel uit van de gemengde Probus in Aalsmeer. Van Kessel noemt laatstgenoemd gezelschap waarbij de leden een voordracht houden over hun vroegere beroep of interesse “interessant en gezellig.”

U en uw vrouw zetten zich daarnaast in de ruimste zin in voor de medemens. Zo is daar de organisatie Tafeltje-dek-je, het onderwijzen in de Nederlandse taal aan hier gevestigde buitenlanders, aan asielzoekers en aan laaggeletterden.

Bedevaart
Oog voor de medemens kan Van Kessel niet worden ontzegd. Zo begeleidde het bij de katholieke kerk betrokken echtpaar Van Kessel deze maand een groep naar het Belgische bedevaartsoord Banneux. Aan de lijst van bezigheden kan ook nog worden toegevoegd het lidmaatschap van de Karmel-filmclub Amstelveen-Aalsmeer. Een brede interesse in veel zaken. Wel eens overwogen de plaatselijke politiek in te  gaan? Het antwoord komt snel. “Nou, de politiek ga ik niet in. De dingen die ik doe vergen al veel tijd.”

Vraag: zou u als u nu nog jong was weer voor het vak van huisarts kiezen? (Denkt diep na) “Dat is moeilijk te zeggen. Huisarts zijn is een mooi beroep, we stonden met alle collega’s dag en nacht voor de mensen klaar. We leven nu in een andere tijd. Er zijn ons van hogerhand zoveel regels opgelegd, de papierrompslomp, de verzekeringskwesties, enzovoort. Met name vrouwen willen als huisarts parttime werken. Het vak is niet meer te vergelijken met hoe het ooit was. Ik heb een andere tijd meegemaakt.”

Onder onze lezers zijn ongtetwijfeld veel van uw oud-patiënten. Nog een advies aan hen? “Bezig blijven, niet stil zitten.”

Foto’s Jaap Maars

2 reacties

  1. Een fijne huisarts en tijdens de ziekte en rond het overlijden van mijn man een enorme steun voor ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin