Redding Oude Raadhuis steeds dichterbij

“995 handtekeningen, zóveel bijval hebben we,” zei Gerard Zelen van de groep Vrienden van Het Oude Raadhuis donderdag in een zijzaaltje van het gemeentehuis. Het was het voorlopige sluitstuk van de actie voor 'Behoud van Het Oude Raadhuis voor de Kunst'.

De actie was een initiatief van Zelen. Hij kreeg meteen steun van de Amazing Amateurs, Aalsmeerse kunstenaars die in de zomermaanden in de markante tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat exposeerden. Zelen en de zijnen begonnen een handtekeningenactie, ingegeven door de vrees dat Het Oude Raadhuis per 2015 zijn deuren voor kunstactiviteiten zou moeten sluiten.

Vorige week donderdag overhandigde Zelen vertegenwoordigers van de politieke partijen een slotdocument met kopieën van de bijna duizend handtekeningen. Die zijn gezet door kunstliefhebbers, kunstenaars, schoolkinderen en vele anderen, onder meer tijdens de Kunstroute. Bij de overhandiging, onder applaus, waren ook KCA'ers en andere cultuurliefhebbers present.

Kritische geluiden
Niet iedereen zal even opgetogen zijn geweest over de korte speech van Zelen, die zelf amateurkunstschilder is. Hij permiteerde zich “enkele kritische geluiden”, die niet mis te verstaan waren. Met name KCA (de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer) moest het ontgelden.

Zelen refereerde aan de officiële overhandiging op 2 september van een petitie van de Amazing Amateurs aan wethouder Gertjan van der Hoeven. Ook die petitie had tot doel het historische gebouw open te houden. Bij die gelegenheid waren wethouder en aanwezige raadsleden het er over eens dat KCA aan zet was met een goed onderbouwd plan voor het expositiecentrum.

Rode kaart
Bij de culturele stichting bespeurde Zelen echter weinig activiteit. “Als KCA niet wenst te bewegen, door wat voor reden dan ook, dan is dat ronduit spelbederf. En op spelbederf staat in de sport maar één straf, de rode kaart.”  Zo laten ze in zijn ogen “een kans lopen voor een goede en hoffelijke oplossing” voor Het Oude Raadhuis. Maar, zei Zelen erbij, “ook de politiek had niet alleen stil langs de lijn moeten afwachten”.

Ondanks de kritiek wilde Zelen het liefst vooruitkijken. Hij riep op tot samenwerking tussen alle kunstminnenden en culturele instanties, inclusief het nieuwe Cultuurpunt Aalsmeer, ter meerdere eer en glorie van de kunst. “Hoe breder het aanbod van kunst in Aalsmeer is, hoe meer publiek er mee in aanraking kan komen en ervan kan gaan houden en genieten.”

Daadkracht KCA
Heel anders dan Zelens betoog klonken een paar uur later de woorden van de wethouder twee etages hoger op de beraadsvergadering in de raadzaal. Van der Hoeven was ronduit enthousiast over het KCA-bestuur, terwijl hij er eerder in het openbaar diverse keren uiterst kritisch over was geweest.

Hij had de afgelopen periode uitgebreid gesproken met KCA. “Ik ben heel positief over de daadkracht waarmee KCA werkt aan een nieuwe weg,” zei hij, doelend op de toekomst van Het Oude Raadhuis. “Het is een moeizame weg en eentje die moeilijke beslissingen vergt, maar ze lopen er niet voor weg.”

Veranderd inzicht
Van der Hoeven was opmerkelijk stellig. “Ik ben ervan overtuigd dat de situatie gaat veranderen,” stelde hij. Anders gezegd, hij geloofde in de haalbaarheid van de komende KCA-plannen voor het cultuurgebouw, ook financieel. “Waar mogelijk en nodig zullen we KCA bijstaan.”

Het viel fractievoorzitter Ronald Fransen van PACT op dat de wethouder andere taal sprak dan voorheen. “Ik hoor een soort veranderd inzicht bij de wethouder,” zei hij voorzichtig. Hij herinnerde zich maar al te goed diens woorden bij de bespreking van de cultuurnota een jaar geleden. Per 1 januari 2015 zou het “schluss” zijn voor Het Oude Raadhuis. Geen cent meer, eigen broek ophouden voortaan. “Ik hoor nu een opening. Het geeft ruimte en dat is prettig.”

Twee jaar extra respijt
Eerder in de discussie had Fransen nog zijn zorg uitgesproken over Het Oude Raadhuis. “Het gaat PACT om het gebouw en de publieke functie ervan. Dat willen we zekerstellen.” Hij was vol lof over de vele “gemotiveerde” KCA-vrijwilligers en onderstreepte het belang van kunst “als verbindende waarde in de maatschappij”.

Dat 2014 mogelijk het slotjaar voor Het Oude Raadhuis zou zijn, zinde Fransen niet. Zijn voorstel was de huur van € 17.000 per jaar “onder voorwaarden” voort te zetten in 2015 en 2016. Wat hem betreft gaat KCA het “cultureel ondernemerschap” met een sterke plan invullen en komt ze met goede ideeën voor “structurele inkomsten”.

Motie PACT en VVD
Nodig voor een goed plan is volgens Fransen om beheer en onderhoud uit handen van de overheid te halen. Donderdag op de volgende raadsvergadering komt PACT met een motie om van Het Oude Raadhuis een stichting te maken. Waarschijnlijk wordt de VVD mede-indiener, zo was afgelopen donderdag al te proeven. Een motie van ongeveer dezelfde strekking in december vorig jaar vond geen gehoor bij CDA en AB.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin