Oude Raadhuis wordt verkiezingsitem

Ook al zal het in de aanloop naar de raadsverkiezingen in maart niet het allerbelangrijkste worden, het eerste verkiezingsitem staat vast: Het Oude Raadhuis. De gemeenteraad zelf stuurde daar afgelopen donderdag op aan.

De fracties waren in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant PACT en oppositiepartij VVD, aan de andere kant AB en CDA. Beide laatste wisten zich gesteund door B&W. Het schisma ontstond doordat er op de raadsvergadering twee moties over het cultuurcentrum ingediend werden, uit elk kamp één. Het feit dat er moties kwamen, is er een bewijs van dat de Aalsmeerse politiek Het Oude Raadhuis in elk geval een warm hart toedraagt.

Breekpunt
De AB-CDA-motie werd aangenomen, met alleen PACT tegen. De meeste verstrekkende motie, van PACT en VVD, haalde het niet. AB en CDA stemden tegen, zonder veel commentaar en nadat de wethouder haar ontraden had. De, tweeledige, motie roept B&W op de huursubsidie voor het cultuurcentrum, waarvan de Kinderkunstzolder en exposities van KCA (Kunst en Cultuur Aalsmeer) de pijlers zijn, zo nodig te verlengen tot 1 januari 2017. Dat motiedeel vormde het breekpunt.

Want als eindpunt van geldelijke huursteun door de gemeente was 1 januari 2015 geprikt. Vooral wethouder Gertjan van der Hoeven heeft zich daar vorig jaar bij herhaling hard voor gemaakt. Op dat moment moet Het Oude Raadhuis op eigen benen staan, zo is de gedachte. Die staat verwoord in de in december vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen Cultuurnota, waarbij alleen de liberalen tegenstemden.

Belangrijk voor Aalsmeer
De VVD was er toen al niet blij mee dat het zwaard van Damocles boven Het Oude Raadhuis kwam te hangen. De fractie was sterk op de hand van KCA, dat een businessplan voor de expositieruimte zou gaan opstellen. De tijd van twee jaar was echter krap, vond de VVD, en PACT voelde met de liberalen mee. Want stel dat het niet zou lukken per 2015 een financieel goed doortimmerd plan rond te hebben, wat dan? Slopen? Weer gemeentehuis? Verkopen aan de hoogst biedende? Jongerenappartementen? Een motie van PACT en VVD om de toekomst van Het Oude Raadhuis veilig te stellen via het oprichten van een stichting, werd na veel geharrewar getorpedeerd.

Beide moties van vorige week borduurden juist op die afgewezen motie voort. Ze hamerden op het belang van het gebouw voor Aalsmeer. Zoals de wethouder hetverwoordde: “Op één onderdeel komen ze met elkaar overeen: om Het Oude Raadhuis als openbaar toegankelijk gebouw en als kunst- en cultuurcentrum te behouden. Dat hebben wij als B&W ook altijd onderschreven.”

Snel in gesprek
Van der Hoeven gaf aan begin dit jaar met het KCA-bestuur te hebben willen praten over een nieuwe stichting in combinatie met een erfpachtconstructie. Dit om onder meer kansen te scheppen om geld van derden binnen te halen. Maar tot nu toe is dat “niet opgepikt” door KCA. “We willen graag op korte termijn alsnog in gesprek om het plan uit te werken,” meldde hij.

De wethouder kon op dit punt achter de twee moties staan. Maar waar de motie van AB en CDA ophield, ging die van PACT en VVD “een stapje verder”. Eventuele verlenging van de huursubsidie voor twee jaar was voor hem evenwel een brug te ver. Hij vond het niet slim om “op voorhand” een cadeautje weg te geven. Zo van: als een goed plan opstellen niet lukt, komt er vanzelf subsidie. “Bovendien is er geen dekking voor. Dat betekent hogere lasten voor de gemeente in 2015 en 2016.” In zijn stemverklaring later sloot Jaap Overbeek (CDA) zich bij die woorden van de wethouder aan.

Verbaasd en verdrietig
De fractievoorzitters Robert van Rijn (VVD) en Ronald Fransen (PACT) bleven met een kater zitten. Van Rijn wees erop dat hun motie was “aangekondigd” en dat ze die hadden “gedeeld” met de andere fracties. “De motie van AB en CDA heeft ons enorm overvallen. U komt opeens met een andere motie. Wonderlijk, wonderlijk,” zei de VVD'er.

Fransen was “verbaasd en verdrietig” dat het zo was gelopen. De motie van het andere kamp noemde hij in een stemverklaring “overbodig” omdat de wethouder al met de inhoud ervan aan de haal was gegaan. Van Rijn formuleerde zijn kritiek nog maar eens fijntjes in zijn stemverklaring: “Het verbaast me dat AB achter onze rug om ook met een motie komt. Ze zijn net zo ongeloofwaardig als bij de Historische Tuin vorige keer.”

Het bracht Dick Kuin (AB), tot wie de VVD'er zich richtte – inmiddels liep het tegen kwart over twaalf – nog tot een bittere slotopmerking. “Ik laat het hierbij,” zei hij. Wordt vervolgd tijdens het verkiezingscircus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin