Pierre’s Pennenstreken: Aalsmeer Stop

Landend vliegtuig boven bouw appartementen in Aalsmeer-Zuid

Pennenstreek 346. Aalsmeer kan opvliegen. Alle gemeentes rondom Schiphol kunnen opvliegen, met hun mooie plannen… ‘Strengere geluidsnormen rond Schiphol blokkeren de bouw van honderdduizenden woningen in Noord- en Zuid-Holland. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. In totaal moeten plannen voor 380.000 nieuwe huizen dan worden geschrapt,’ schrijft het Noordhollands Dagblad.

Marcel van Lieshout schreef in de Volkskrant: ‘Nieuwe normen voor geluidshinder en leefbaarheid,’ door staatssecretaris Van Veldhoven vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, leiden ertoe dat het bouwen van tienduizenden woningen in de Schipholregio op grote beperkingen stuit.’ Ook organisaties als Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars waarschuwen dat ‘nieuwe geluidsnormen de bouw van woningen dreigen stil te leggen’.

‘Aalsmeer bouwt!’
Een half jaar geleden nog, presenteerde het Aalsmeerse college trots alle bouwplannen in de  Nieuwe Meerbode. In 2022 zouden er in deze gemeente 900 woningen zijn bijgebouwd. De meeste (300) kwamen in Kudelstaart en er waren plannen om er daar later nog zo’n 300 bij te bouwen – dichtbij het Groene Hart. In die verdere toekomst zou ook de groene Oosteinder driehoek bij Bovenkerk met 1200 tot 1600 woningen worden volgebouwd. Of daar wat van terecht komt, is een groot vraagteken. Misschien bouwt Aalsmeer helemaal niet!

Noodklok
De gemeenteraad zag de bui al hangen. ‘In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces,’ staat in het verslag van Joop Kok, ‘luidde de gemeenteraad de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van het vliegverkeer boven Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gebeurde aan de hand van een raadsbrede motie ‘Hinderbeperking Schiphol’ die unaniem werd aangenomen. Aanleiding voor het indienen van de motie is de groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol waar het Rijk in de Ontwerp-Luchtvaartnota voor pleit. Deze groei van 500.000 naar 700.000 zal leiden tot een toename van hinder. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat geluidshinder en luchtvervuiling van vliegtuigen een zeer grote nadelige impact hebben op de leefomgeving.’

‘Kom op, jongens en meisjes!’ schreef ik in een reactie. ‘Mondkapje op, en alle Raadsleden – desnoods aangevoerd door Burgemeester en Wethouders – naar het Binnenhof. Om een gesprek te eisen met minister Van Nieuwenhuizen (voor uitbreiding Schiphol) en minister Ollongren (tegen woningbouw in Aalsmeer). Vergeet niet Marcel van Lieshout van de Volkskrant op de hoogte te stellen – en ook de Telegraaf, Het Parool, het NOS Journaal, RTL Nieuws enz. Want alle journalisten zitten te springen om nieuws dat eens even niet om Corona gaat.’

50 Jaar protest
Want Aalsmeer protesteert al vijftig jaar tegen de uitbreiding van Schiphol – en de toenemende geluidsoverlast. Dit is een artikel uit Het Parool van 4 februari 1971: Aalsmeer protesteert een halve eeuw tegen de bierkaai, Zoetermeer trekt ten strijde: ‘De gemeenteraad van Zoetermeer komt in actie tegen het kabinet. Alle dertien partijen vinden dat de rijksoverheid te weinig geld ter beschikking stelt voor gemeentelijke taken. Daarom gingen alle fracties gisteravond akkoord met de oprichting van een actiecomité, dat andere gemeenteraden moet aansporen ook in actie te komen.’

Actie? De gemeenteraad van Aalsmeer neemt een motie aan en gaat op reces. Dat hebben wij altijd zo gedaan…

Een lezersreactie:
Prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota. Zijn visie in dit filmpje.

Tekst Pierre Tuning, foto archief AV

 

Eén reactie

 1. ‘Onbewoonbaar verklaard’
  We kunnen nu toch wel vaststellen dat het Aalsmeers gemeentebestuur zich verschrikkelijk in de eigen voet heeft geschoten als het om Schiphol gaat. Jarenlang is er zonder resultaat geruzied aan allerlei Schipholtafels. Ondertussen groeide en groeide de luchthaven. En nu huilen diezelfde bestuurders dat de leefbaarheid in Aalsmeer wordt aangetast en dat er geen woning meer mag worden gebouwd.
  Hopeloos te laat. Er kan beter een groot bord aan de grenzen van Aalsmeer worden geplaatst waarop staat dat Aalsmeer ‘onbewoonbaar verklaard’ is. Aalsmeer kan immers niet meer voldoen aan de minimale eisen om de gezondheid en veiligheid van haar inwoners te beschermen. Het lijkt een direct gevolg van wat je toch een jaren durend onbehoorlijk bestuur van allerlei overheden mag noemen. Ministers, provinciaal bestuurders maar ook de eigen wethouders zijn daar allemaal verantwoordelijk voor. Om maar te zwijgen van luchthavendirecties en Bloemenveilingbestuurders.
  In al die jaren zijn er nooit hanteerbare en meetbare grenzen vastgesteld over geluidshinder, fijnstof, veiligheid en de gezondheid van inwoners. Er lijkt nu nog maar één weg over en dat vraagt moed van deze bestuurders om nog wat perspectief voor elkaar te boksen. De gemeente zal de rechter moeten vragen om de Staat te dwingen de bestaande geluidshinder en luchtvervuiling tegen te gaan.
  In die procedure kan de gemeente de zorgvuldigheid van de besluitvorming en de inbreuk op het recht van woongenot aan de orde stellen. Tot nu toe zijn er nooit harde handhaafbare normen vastgesteld, ook niet in de jongste plannen, om dat woonplezier te beschermen. Dat is simpelweg een recht. Sterker nog, sinds de Coronacrisis weten bewoners in de Schipholregio weer waar dat woongenot ook alweer over gaat. Dat is in Groningen hetzelfde als in Aalsmeer en omgeving. De Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948 is daar heel duidelijk over.
  Jan Daalman
  Bewoner onder de Zwanenburgbaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel