Groei luchtvaart maakt woningbouw onmogelijk

Screenshot van Flightradar met het aantal vliegbewegingen van 7 juli 08:00 uur.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces luidde de gemeenteraad de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van het vliegverkeer boven Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gebeurde aan de hand van een raadsbrede motie ‘Hinderbeperking Schiphol’ die unaniem werd aangenomen.

Aanleiding voor het indienen van de motie is de groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol waar het Rijk in de Ontwerp-Luchtvaartnota voor pleit. Deze groei van 500.000 naar 700.000 zal leiden tot een toename van hinder. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat geluidshinder en luchtvervuiling van vliegtuigen een zeer grote nadelige impact hebben op de leefomgeving. In de Ontwerp-Luchtvaartnota staan echter geen normen om de gezondheid van omwonenden en het milieu voldoende te beschermen, terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dringend adviseert dit wel te doen.

Onacceptabel
De afgelopen jaren is de groei van het vliegverkeer vooral over het grondgebied van Aalsmeer afgewikkeld. Dat de geluidshinder en de luchtvervuiling nu al te hoog zijn voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart heeft de raad al eerder uitgesproken met de vaststelling van het Position Paper ‘De mensen achter de cijfers‘ en de moties ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Leefbaarheid op één’. De raad vond het onacceptabel dat er ondanks de eerdere oproepen tot nu toe geen enkele verbetering is gerealiseerd in de hinderbeperking. Zij riep het college op zich tot het uiterste in te spannen om de overlast en hinder te laten afnemen, de hinderbeperking wettelijk te verankeren en voor een strikte handhaving te zorgen. Het college werd tevens gevraagd om te pleiten voor nachtsluiting van de luchthaven tussen 23.00-07.00 uur, zonder capaciteitstoename overdag en voor meer burgerparticipatie van de omwonenden van de luchthaven.

Zienswijze
Wethouder Kabout verzekerde de gemeenteraad dat de noodkreet van de raad wordt opgenomen in de zienswijze die het college indient op de Ontwerp-Luchtvaartnota. De raadsfracties hadden eerder al hun input voor de zienswijze gegeven.

Wethouder Bart Kabout

Volkskrant
Afgelopen maandag gaven zowel wethouder Van Rijn als wethouder Kabout in de Volkskrant hun visie op de problemen waar de gemeente Aalsmeer zich voor gesteld ziet nu ook nog eens nieuwe geluids- en leefbaarheidsnormen zijn vastgelegd. In het artikel in wordt gesteld dat veel woningbouwprojecten in gemeenten onder de aanvliegroutes van Schiphol onuitvoerbaar dreigen te worden. Nieuwe normen voor geluidshinder en leefbaarheid, door staatssecretaris Van Veldhoven vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, leiden ertoe dat het bouwen van tienduizenden woningen in de Schipholregio op grote beperkingen stuit.

Het regent bezwaren van gemeenten en provincies, Noord-Holland voorop, tegen die onlangs gepubliceerde Aanvullingsregeling Geluid. Ook de eerder geopenbaarde Luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) wordt zwaar onder vuur genomen. Kern van de kritiek: de grootste veroorzaker van geluidshinder, de luchtvaart, wordt geen strobreed in de weg gelegd terwijl de regio vrijwel ‘op slot’ gaat.

Wethouder Robert van Rijn

Onleefbaar
“Eigenlijk worden we als een soort onleefbaar gebied bestempeld,” zegt wethouder Robert van Rijn (Wonen, VVD) in de Volkskrant. Maar ook dat er bouwplannen voor vierduizend woningen op de tocht staan en projectontwikkelaars zich dreigen terug te trekken.

Wethouder Bart Kabout (Schiphol, CDA) in hetzelfde artikel: “Wij krijgen de rekening voor een probleem dat Schiphol veroorzaakt. Op zichzelf is het natuurlijk goed dat onze klachten over de geluidshinder door de luchtvaart in die regelgeving van minister Ollongren als het ware officieel worden erkend. Maar dan moet je het probleem wel bij de bron aangrijpen. Schiphol mag rustig doorgroeien onder allerlei boterzachte toezeggingen over hinderbeperking en wij als gemeenten kunnen bijna niks meer. Ga dat maar eens uitleggen.”

Van Rijn wijst erop dat zo ongeveer eenderde van de totale woningbouw voor de komende tien jaar in de Randstad is voorzien. De wijziging van de normen raakt tientallen gemeenten die in het gebied van de zogeheten geluidscontouren van Schiphol liggen.

“Je bent jaren bezig om, in overleg met het Rijk, maatwerk proberen te leveren: waar kan je nog wel en waar niet bouwen? Dan kom je er uiteindelijk met elkaar uit en vervolgens komt het Rijk met aanscherpingen van normen die ons compleet overvallen en in feite al het werk ongedaan maken. Voor Aalsmeer gold al dat voor 71 procent van het grondgebied geen woningbouw meer mogelijk is, nu gaan we naar 100 procent.”

Wat met Schiphol
Doordat vliegverkeer eindelijk ook serieus wordt genomen, ontstaat er een veel negatiever beeld. Dat hoeft niet persé tot minder woningbouw te leiden, het verzet, gebaseerd op de grote hoeveelheid niet te realiseren woningen, zal onvermijdelijk leiden tot een heroverweging van wat we met Schiphol eigenlijk willen. De rol van onze wethouders zal van betekenis zijn.

Tekst Joop Kok, foto’s archief AV

 

 

2 reacties

  1. Dat protesteren is denk ik alleen maar voor de vorm en de bewoners van Aalsmeer te laten geloven dat B&W en raadsleden het er niet mee eens zijn. Eerdaags komt er wel weer een schip met (zwijg)geld van het S.L.S. en dan loopt het zo’n vaart niet meer met het protesteren.

  2. Kom op, jongens en meisjes! Mondkapje op, en alle Raadsleden – desnoods aangevoerd door Burgemeester en Wethouders – naar het Binnenhof. Om een gesprek te eisen met minister Van Nieuwenhuizen (voor uitbreiding Schiphol) en minister Ollongren (tegen woningbouw in Aalsmeer). Vergeet niet Marcel van Lieshout van de Volkskrant op de hoogte te stellen – en ook de Telegraaf, Het Parool, het NOS Journaal, RTL Nieuws enz. Want alle journalisten zitten te springen om nieuws dat eens even niet om Corona gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel