Pierre’s Pennenstreken: ‘Rotnacht’

Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg bij de opening van de nieuwe raadzaal in februari 2017 (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 383. ‘Traditionele taken van de overheid en de samenleving zijn in de loop der tijd verwaarloosd. De volkshuisvesting werd woningmarkt. Op die woningmarkt is het voor starters moeilijk, zo niet onmogelijk, om een plek te bemachtigen. Ze kunnen niet tegen een redelijke prijs kopen en niet tegen een redelijke prijs huren.

We maakten modellen van alles en verschuilden ons achter voorbeeldhuishoudens en koopkrachtplaatjes. Maar of je echt kunt rondkomen vertelden die theoretische modellen niet. Toch stijgt onze koopkracht volgens de regering elk jaar, is er altijd vooruitgang en hooguit een keer een jaartje stilstand.

Onze stikstofmodellen bepalen dat je tussen 6.00 uur en 19.00 uur 100 kilometer mag rijden op de ‘snel’-wegen en volgens die geweldige modellen is de elektrische auto een zegen die nauwelijks subsidiegeld gekost heeft.

Maar het is een schijnwerkelijkheid. Een façade, waarachter we zien dat het voor onze eigen kinderen moeilijker is om de transitie te maken van het einde van de middelbare school (zestien tot achttien jaar) naar de gezinsfase (rond de dertig jaar). Want de beurzen zijn afgeschaft, een vaste baan is vaak niet beschikbaar en de huizenmarkt is onbereikbaar.’

Welk CDA
Dit schreef Pieter Omtzigt, in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’, in februari van dit jaar verschenen (€20,-). In de Rotnacht van Rutte (voor degenen die niet meer weten wanneer dat was: het was de nacht na The Passion, van 1 op 2 april 2021) staat Pieter Omtzigt centraal. Rutte wilde niet zonder het CDA regeren. Maar welk CDA? Dat van minister Hoekstra of de opstandige Omtzigt? Natuurlijk brengt Rutte dat ter sprake tijdens zijn eerste gesprek met de ‘verkenners’ Ollongren en Jorritsma.

Over het CDA zegt hij letterlijk: ‘Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt: minister maken.’

Een paar dagen later beweert hij voor de camera dat hij de naam van Omtzigt helemaal niet heeft genoemd!

Dat hij dat toen niet meer wist… Niemand in de Tweede Kamer gelooft dat. Rutte is in zijn regeerperiode te vaak iets belangrijks vergeten. (Zie bijvoorbeeld Lubach van twee jaar geleden.) Een motie van wantrouwen van de oppositie zou hem dwingen onmiddellijk te vertrekken – maar Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra (beiden minister in zijn kabinet) geven Rutte de gelegenheid ‘de eer aan zichzelf te houden’ door een motie van afkeuring in te dienen. Die wordt door de hele Kamer (behalve de VVD) aangenomen.

Macht en gezag
Het gebeurt overal in de politiek. Landelijk of plaatselijk, dat maakt niet uit. Ook in Aalsmeer hebben we het meegemaakt. Als de verkiezingsuitslag bekend is, wordt de meerderheid berekend. Die is minstens de helft plus één: in onze gemeente was dat, van 2010 tot 2018 CDA (Ad Verburg) en AB (Gertjan van der Hoeven), samen met 12 van de 21, later 23 zetels. In Nederland (de Tweede Kamer) waren dat vier partijen in de afgelopen regeringsperiode: VVD + CDA + D66 + CU, met 76 van de 150 zetels.

Wie lang aan de macht is, kan altijd zijn gezag kwijtraken. In onze gemeente was het koppel Verburg/Van der Hoeven na acht jaar compleet ‘uitgeregeerd’. De polarisatie die zij teweegbrachten heeft slachtoffers gemaakt: burgemeester Jobke Vonk ging ten onder, de partij Aalsmeerse Belangen is inmiddels ontbonden. Een getraumatiseerde raad heeft in 2018 gekozen voor het vertrouwde model van een ‘afspiegelingscollege’.

In Den Haag heeft Mark Rutte zijn in het coronajaar verworven gezag ‘verzilverd’ met een grote overwinning: 34 zetels voor de VVD. Maar dat je gezag in één rotnacht totaal verloren kan gaan, weigert hij onder ogen te zien. Een persoonlijk drama voor deze bekwame premier die te veel met zijn functie vergroeid is geraakt.

De andere partijen zullen hem dat duidelijk moeten maken. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is daar al mee begonnen. Nu Kaag en Hoekstra nog. Het wachten is op iemand binnen de VVD die de moed heeft om tegen Rutte te zeggen: ‘Mark, voor de vijfde keer minister-president, dat kun je écht vergeten!’

 

 

 

 

13 reacties

 1. De column van Pierre, geeft precies de reden aan waarom mensen stemmen op politieke malloten, de woning markt ,het beloven van een snelle uitweg uit de Corona crises , maar om deze kiezers weg te zetten als de nieuwe NSB ers of rechts extremisten is tekort door de bocht.
  Voor alle duidelijkheid dit keer Sigfried Kaag gestemd.

 2. Ook columnisten, roepen wel vaker iets.

  Laten we het door Pierre aangehaalde artikel van Han Carpay eens op de snijtafel leggen.

  Over integriteit
  Het draait inmiddels allemaal om de integriteit van onze lokale bestuurders. Zijn ze te vertrouwen? Spelen ze een eerlijk spel? Maken ze hun voorbeeldfunctie waar? Kunnen wij met een gerust hart de komende vier jaar met hen ingaan? Meer nog dan Verburg is de AB’er daarbij in het geding.

  Geen bewijzen
  Maar… niets is nog bewezen. Niemand kan op dit moment met een sluitende redenering beweren dat Van der Hoevens gedrag laakbaar is. Opvallend is wel dat er vanuit de gemeente geprobeerd wordt dossiers zoveel mogelijk toe te dekken of inzage erin te weigeren.

  Geruchten
  Ook gaan er geruchten (ik kan er niets aan doen) dat er tot in de besloten B&W-vergadering over de affaire Van der Laarse-Verburg is gesproken, maar expliciet off the record. Er wordt beweerd (daar kan ik evenmin iets aan doen) dat Van der Hoeven zich tegenover meerdere burgers bedient van pure machtspolitiek. Hij zou burgers schofferen.

  Geen concrete bewijzen, maar dat hoopt Han op te vangen door het cultuurbeleid, de achilleshiel van Gertjan, onder de loep te nemen.

  Resultaten
  De resultaten van zijn culturele expeditie?
  1. De komst van het Cultuurpunt Aalsmeer. Een briljant idee, ook vanuit de gedachte de zompige lokale cultuurwereld (met te veel incrowd) te doorbreken. Maar het is te vroeg voor een positief oordeel over wat het oplevert.

  Tekenend voor nu is wel dat Pierre daar opnieuw deel van uit maakt, er is niets veranderd, nog steeds een incrowd cultuur.

  2. De Hint is een stille dood gestorven en Bruines is wethouder in Leidschendam-Voorburg.

  De Hint was al gestorven toen Uithoorn de samenwerking opzegde, daarvoor in de plaats kwam het Cultuurpunt met een op kinderen afgestemd creativiteitsprogramma. Saskia Bruines is wethouder Economie, Internationaal, Dienstverlening en 2e loco burgemeester van de gemeente den Haag.

  Op alle fronten een verbetering.

  3. Annefie van Itterzon is weggezuiverd. Ruim een week geleden is ze ontslagen als cultureel medewerker en curator van Het Oude Raadhuis en kreeg ze via de kantonrechter een zak geld mee. Van der Hoeven kon haar niet luchten of zien. Wie dat ontslag via de rechter, die overigens veel lof had voor Van Itterzon, bewerkte? Gertjan? Nee… KCA! In de persoon van diezelfde Kaaijk, die jarenlang wegliep met Annefie, en een handlanger.

  Marian Kaaijk deed eindelijk datgene waarvoor ze was aangesteld: Annefie ontslaan. Als Han wat meer onderzoek had verricht, had hij dat geweten en dit punt anders opgesteld..

  4. Tussen Gertjan en Marian Kaaijk is het weer dikke mik. By the way, Janna van Zon neemt vanaf dit weekend de honneurs waar in Het Oude Raadhuis. Dat u dat maar weet. Als protegé van Gertjan was ze al binnengesmokkeld als gemeentehuiscurator. Ik zeg het wat cynisch: komende week gaat er een persbericht uit over Van Zon en haar culturele kwaliteiten en verdiensten.

  Dat Gertjan en Janna twee handen op één buik waren kan ik onderstrepen, maar wat is de bedoeling van deze mededeling?

  5. Een tiental vrijwilligers van Het Oude Raadhuis heeft zich per direct teruggetrokken.

  In mijn optiek is de houding van het bestuur van KCA veeleer oorzaak van het weglopen van vrijwilligers geweest dan de houding van Gertjan.

  Kortom een artikel vol insinuaties, aannames en verkeerde veronderstellingen, om met de woorden van Han te eindigen: columnisten roepen wel vaker iets.

 3. Het geheugen van Joop Kok is aanmerkelijk beter dan dat van Pierre Tuning.
  Het is inderdaad zo dat de coalitie van 2014 – 2018 is ontstaan door de onbuigzame houding van de onderhandelaars van VVD en PACT. Overigens nam PACT wel deel aan de coalitie van 2010 – 2014.

  Ten aanzien van de opmerking van de heer Tuning over het lot van AB kan ik u melden dat Aalsmeerse Belangen NIET is ontbonden. Zij hebben gewoon niet meegedaan met de verkiezingen van 2018.

  zie ook: https://aalsmeersebelangen.nl/ab-is-er-gewoon-nog/

 4. Arnon Grunberg kennen we als dwarsligger. Waar hij de gelegenheid krijgt, gaat hij contrair!

 5. Einsteins uitspraak: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’, werd aangehaald door de pas aangetreden informateur Tjeenk Willink, in Buitenhof van 31 mei jl. Zie voor hele interview: https://youtu.be/Mn08QzSMoJM

 6. Dat in 2014 het CDA opnieuw verder ging met AB kwam mede door de afspraak die de VVD met PACT fractievoorzitter Ronald Fransen had gemaakt om elkaar aan de onderhandelingstafel niet los te laten. Formateur Ko Weststrate wenste niet op die manier tot een keuze gedwongen te worden en koos voor de optie CDA en AB. De toon was vervolgens gezet en Ronald Fransen stelde een stevige oppositie in het vooruitzicht. Het lukte Jobke niet om goed te reageren op de opgekropte woede en frustraties van de oppositie.

  In de Volkskrant van vandaag houdt Arnon Grunberg een betoog vanuit de stelling dat als politiek de kunst van het haalbare is, men een premier moet beoordelen op de catastrofes die niet hebben plaats gevonden. Alles in overweging nemend pleit hij met enige hartstocht voor vrijspraak voor Mark Rutte.

 7. Onlangs vroeg Uri Rosenthal begrip voor het matige geheugen van Mark Rutte. In een ander deel van dat gesprek wist Uri zelf zich n.b. een uitspraak van Freule Wttewaal van Stoetwegen van ca. 1977 glashelder te herinneren. Consistentie moet je niet verwachten van een politicus. Zelf spreek ik liever van ‘ze lullen maar raak’.
  Misschien dat men in Den Haag nog wat aan de visie van Einstein heeft: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’ En zo is het!

 8. Ja Geurt, je hebt gelijk. Ollongren zei ook dat ze zich niet kon herinneren dat de naam van Omtzigt genoemd was. Dat kan liggen aan het feit dat zij na het het gesprek met Rutte nog zestien andere gesprekken heeft gevoerd, maar ook aan een selectief geheugen. Daarom was Ollongren meteen weg als ‘verkenner’. Maar Rutte… vul maar in.
  En inderdaad: ik liep nog harder van stapel dan Rutte, toen ik meende dat hij aan zijn vijfde kabinet toe was. Ik moet de tel zijn kwijtgeraakt – en heb weer niet goed gecheckt. Dat hoop ik in de toekomst te verbeteren. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen.

 9. Omissie consequenties Ollongren….. en laatste zin van het artikel 5e kabinet Rutte moet 4e zijn of gaat de tijd echt zo snel en heb ik wat gemist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin