Westeinderhage stap dichterbij

Door: redactie. Het college van B&W heeft vandaag het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld. Daarmee komt de bouw van 267 woningen tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg weer een stap dichterbij.

De woningen in project Westeinderhage gaan variëren van appartementen tot vrijstaande woningen voor zowel koop als huur. Voor elke levensfase en gezinssamenstelling is er een woning gepland. De gemeente volgt de woonagenda die uitgaat van 25 procent sociale en 30 procent middeldure woningen.

(lees verder onder de afbeelding)

Ruim opgezet
Het project is ontworpen door Kuiper-Compagnons en wordt uitgevoerd door Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. De nieuwe wijk wordt volgens de gemeente ruim opgezet en past qua uitvoering, aantal woningen en schaalgrootte in de huidige uitstraling van Kudelstaart.

Ontwerpbestemmingsplan
Om omwonenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen, legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het is vanaf 17 december tot en met 27 januari 2022 digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het (Aalsmeerse) raadhuis.

Beeldkwaliteitsplan
Aanvullend op de regels van het bestemmingsplan, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor welstand. Het gaat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan op dezelfde wijze ter inzage.

Exploitatieplan
Omdat de gemeente niet met alle particuliere grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten heeft, diende ter zekerstelling van het gemeentelijke kostenverhaal ook een exploitatieplan vastgesteld te worden. Dit exploitatieplan is gereed om als ontwerp ter inzage te worden gelegd voor zienswijzen.

 

Lees vorig bericht

Konvooi door Zuid zorgt voor stremming

Lees volgend bericht

Zorgen over veiligheid watersporters bij Surfeiland


5 Reacties

 • Beste inwoners van Kudelstaart
  Ik wil toch mijn hart eens luchten over de nieuwbouw Westeinderhage en Legmeer. We weten met z’n allen dat er grote woningtekort is voor de jeugd ( starterswoningen) seniorenwoningen en huurwoningen . Vooral de jeugd wil graag blijven wonen in zijn eigen omgeving. Nu komen er allemaal bezwaren van omwonenden en inwoners over eventuele overlast . Tuurlijk zal het drukker worden en zal er meer verkeer komen ( is trouwens bewezen dat het verkeer over de Bilderdammerweg dat te hard tijd voor het merendeel bewoners uit het eigen dorp zijn) Maar willen wij in de toekomst Kudelstaart leefbaar houden en niet laten vergrijzen zal er echt gebouwd moeten gaan worden zodat de jeugd zijn plek kan behouden. Het zou ook prachtig zijn als er senioren woningen gebouwd worden want dat is goed voor de doorstroming. Conclusie van dit verhaal geef elkaar de ruimte , gun elkaar wat , wees allemaal wat toegeeflijker en heb begrip voor elkaar Maar laten we vooral wel wat gaan doen en bouwen zodat we niet een krimp dorp worden
  Mocht het allemaal niet netjes in de Nederlandse taal zijn verwoord sorry maar dat is niet mijn sterkte punt. Hup doorpakken met z’n allen de schouders onder onder het motto Geef ze een kans en geef ze een toekomst voor jong en oud

 • Op 18 maart 2019 heeft het gemeentebestuur van Aalsmeer over de hoedanigheid van de Bilderdammerweg het volgende gepubliceerd:
  ‘Het gemeentebestuur is zich nadrukkelijk bewust van het feit dat met name de Bilderdammerweg qua verkeersintensiteiten en gemeten snelheden op gespannen voet staat met de woon- en leefkwaliteit van de directe omgeving.’
  Het gemeentebestuur heeft het over ‘het feit’ in de betekenis van: ‘een omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat: geen enkele twijfel mogelijk.’
  Het staat dus vast dat het gemeentebestuur precies weet dat èn de verkeersintensiteiten èn de gemeten snelheden op de Bilderdammerweg te hoog zijn en dat die de woon- en leefkwaliteit voor aan- en omwonenden aantasten. Het is dan ook een volslagen raadsel waarom het gemeentebestuur medewerking geeft aan plannen van een projectontwikkelaar om tot omvangrijke woningbouw op Westeinderhage te komen dat aan de Bilderdammerweg ligt en daarop ontsloten moet worden. Het gemeentebestuur heeft met deze publicatie een situatie laten ontstaan die grote spanningen oproept bij aan- en omwonenden. Zij worden voor een voldongen feit gezet. En daarom zal te zijner tijd het oordeel van de rechter tot in hoogste instantie moeten worden gevraagd. Jammer dat de burgers zo bejegend worden en tot actie worden genoodzaakt, maar het is niet anders.

 • De reden van het verschil in de toewijzing die zo ongelijk blijft is mij nog steeds niet duidelijk.
  Starters/Jongeren/sociale huur moet in mijn beleving zo goed mogelijk gedeeld woorden.

 • Gemeente Aalsmeer, zorg nu eerst eens voor meer starters woningen ! 25% sociaal en 30 middensegment en dus 45% in duur segment betekent dat starters ook hier niet aan de bak zullen komen. Is dat sociaal?

 • 25% sociaal en 30% middel duur. dat betekend 45% heeeel duur.
  Waarom geen goedkope koop ? voor de jonge starters? Die verdienen teveel voor sociaal, en te weinig voor een normale woning. Daar moet juist voor gebouwd worden!
  Die middel dure en heel dure woning zijn er genoeg.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *