Westeinderhage, eisen zonder garantie

Weet u het nog, de eerste keer dat de plannen voor bebouwing van Westeinderhage behandeld werden? Dat was in het voorjaar 16 mei, dinsdag 26 november werd het opnieuw behandeld.  Op verzoek van GroenLinks werd destijds met wethouder Van Duijn de afspraak gemaakt om zo rond de zomer  met de Raad te praten over de financiële haalbaarheid en de consequenties van de percentages groen, water en woningen per hectare. Op de vraag van René Martijn van AA om dan tegelijkertijd duidelijkheid te scheppen over de verkeerssituatie, gaf Van Duijn een voor alle partijen wat teleurstellend antwoord: “Nee, dat is niet mogelijk, dat wordt iets later. Wel blijft staan dat voor het bestemmingsplan wordt vastgesteld de verkeersmaatregelen moeten zijn genomen.” Terecht stelde toen Erik Abbenhues van de VVD de vraag: “Wat gebeurt er als er besluiten worden genomen en achteraf blijkt dat het allemaal niet gaat passen?” Je zou verwachten dat de daarop volgende eis zou zijn: “Eerst een circulatieplan Kudelstaart vaststellen alvorens Westeinderhage te bespreken. Niemand van de Raad greep echter naar de microfoon.

Van Duijn als Sinterklaas

Richard Buskermolen die destijds nog met veel bravoure zei dat éénrichtingsverkeer op de Kudelstaartseweg tussen Herenweg en de Madame Curiestraat eerder de kwaal groter zou maken dan oplossen, vond nu dat dit probleem niet aan de orde was, het ging alleen om het verkeer dat daadwerkelijk te maken heeft met het plan. En Erik Abbenhues? Zijn plaats was ingenomen door Jan Bouwmeester. Die vroeg de portefeuillehouder of er niet een speciale sessie gewijd kon worden aan het verkeer. Volgens Buisma van de PvdA was die afspraak al gemaakt, er zou een verkeerssessie komen nog voor Westeinderhage opnieuw behandeld zou worden. Wethouder Van Duijn verwees naar de afspraak van 16 mei.

Zoals een Sinterklaas naar Zwarte Piet kijkt, keek Van Duijn naar Van Rijn en vroeg: “Prima toch om een verkeerssessie te organiseren over de te nemen maatregelen?”

Buigt mee                                                                                                                              Maar wat als men er niet uitkomt en de bouwer inmiddels alles op de rit heeft staan. Je kan dan wel, zoals Willem Kikkert deze keer, stellen dat er pas een schop de grond in gaat nadat er een bevredigende oplossing voor het verkeer is gevonden, maar dat zal de bouwer niet pikken. Iedere dag uitstel kost geld en dat zal de verantwoordelijk wethouder echt niet uit eigen zak gaan betalen, die spreekt de Raad er op aan en die zal meebuigen.

Biedt zonder houvast                                                                                                          Volgens de Raad heeft het houden van een tweetal sessies na 16 mei, ruimte opgeleverd voor een beter plan met meer ruimte voor groen en een woningbouw programma dat beter aansluit bij de behoeften van de inwoners. In de aangepaste startnotitie staat samengevat het volgende: het plan biedt nog mogelijkheden voor meer groen en water; het plan biedt enige flexibiliteit voor meer appartementen en minder grondgebonden woningen; het plan dient ambitie en kwaliteit uit te stralen, geen sprake van standaardoplossingen; qua programma ook voor starters en jongeren.

Eigenlijk niet meer dan een wensenlijst, het woord biedt geeft geen enkele garantie dat het ook gaat gebeuren, het hangt volledig af van de wensen van de bouwer, die heeft het laatste woord. Daarnaast ben ik benieuwd hoe de Raad wil garanderen dat het plan ambitie en kwaliteit uitstraalt? Wordt er aan de bouwer een keuzelijstje voorgelegd van architecten die bewezen hebben dat te kunnen leveren of wordt ook dat overgelaten aan de wens van de bouwer? En dan de eis van geen standaardoplossingen. Is er een ontheffing voor toepassing van het bouwbesluit? Wordt er gekozen voor een geheel nieuw bouwsysteem? Kortom welke garanties zijn ingebouwd om datgene gerealiseerd te krijgen dat je voor ogen staat. In feite niets, noch voor het verkeer noch voor de inrichting van het gebied. 

Tekst: Joop Kok

(advertentie)

5 reacties

 1. Dikke punt lijkt mij overdreven. De kerstperiode is juist een mooie gelegenheid om er eens op los te fantaseren.

 2. Interessant artikel van Joop Kok.
  Inderdaad,er zijn meer vraagtekens te plaatsen dan je zou willen.
  Wanneer houden we op met fantaseren?

  Laten we er een dikke punt achter zetten .

 3. In het artikel van Joop Kok staan 8 vraagtekens. Wat mij betreft hadden er ook 18 vraagtekens kunnen staan. De raadsleden en B&W weten maar al te goed dat de eigenaar van de agrarische grond “Westeinderhage” maar één doel voor ogen heeft: veel wooneenheden bouwen – zo niet uitsluitend horizontaal dan ook maar verticaal – en er zo veel mogelijk geld aan verdienen. Maar, wij moeten niet vergeten dat, als Aalsmeerse woningzoekenden de koopprijs niet kunnen betalen, de wooneenheden aan woningzoekenden van buiten Aalsmeer zullen worden verkocht. Met dat scenario zijn Aalsmeerse woningzoekenden niet geholpen. Er moet ernstig rekening gehouden worden dat dit realiteit wordt.
  Tot nu toe is er geen enkel gemeenteraadslid die van grondeigenaar Bouwbedrijf Van Omme & de Groot de garantie vraagt dat er uitsluitend voor Aalsmeerse woningzoekenden gebouwd zal worden voor prijzen waarvan vooraf vaststaat dat die door Aalsmeerders betaald kunnen worden. Zolang daar, ook in de startnotitie, schimmig over gedaan wordt heeft het totaal geen zin energie te steken in de huidige en toekomstige verkeer – en geluidsoverlast-vraagstukken van de Bilderdammerweg waarvan alle daarop betrekking hebbende kosten ten laste van het bouwbedrijf zullen komen.
  Het is dus zowel aan B&W als aan de gemeenteraad om helderheid te verschaffen: door vooraf aan Van Omme & De Groot het verzoek voor te leggen omgaand met prijzen af te komen waarvoor in de toekomst door hun bouwbedrijf echt betaalbare en werkelijk financierbare wooneenheden voor uitsluitend Aalsmeerders kunnen worden gebouwd. En als aan dat verzoek niet voldaan kan/zal worden, om welke reden dan ook, dan zal Westeinderhage agrarisch moeten blijven.

 4. En dan hebben we het nog niet eens over de te verwachten groeiende overlast van Schiphol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin