Weerstand tegen plannen migrantencomplex Dwarsweg

Serge Lammerts en Femke Kempkes bij de aangewezen plek

Door: Klaas Leegwater. “Het gaat gewoon niet gebeuren, een migrantencomplex op deze locatie is totaal ongewenst.” Heldere taal van Femke Kempkes en Serge Lammerts van de actiegroep ‘Boven de Banken’ die geplande realisatie van een verblijfsgebouw voor buitenlandse werknemers op de Dwarsweg aan de grens van Kudelstaart wil tegenhouden. Op een informatieavond vorige week gaven de initiatiefnemers en de gemeente Uithoorn een toelichting op het plan. Volgens de tegenstanders liepen de gemoederen hoog op, andere partijen spreken juist van een rustige bijeenkomst.

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in Nederland. Zij leveren een belangrijke bijdrage in de nationale en lokale economie. In tal van sectoren hebben bedrijven moeite voldoende personeel te vinden, werknemers uit het buitenland helpen ondernemers deels uit de brand. In de regio Aalsmeer/Uithoorn zijn in de sierteeltsector veel migranten werkzaam, voornamelijk afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen. Het vinden van passende huisvesting voor deze arbeidsmigranten is veelal een probleem.

Om de nood te lenigen worden er in het land steeds meer grote verblijfscomplexen voor buitenlandse werknemers gebouwd. In deze regio werd vorig jaar op bedrijvenpark Green Park aan de Japanlaan een logiesvoorziening (Flowertower) voor 200 arbeidsmigranten gerealiseerd op initiatief van Celieplant en uitzendorganisatie Ruigrok. En onlangs ging verderop richting de Legmeerdijk de eerste paal de grond in voor een tweede gebouw, Ruigrok Tower, goed voor 136 verblijfplaatsen.

Dwarsweg

Betere huisvesting
Vier grote glastuinbouwbedrijven in de Kwakel (Hedera Plant, Heemskerk Plant, HPD Potplanten en Van Rijn Roses) hebben het plan opgevat aan de Dwarsweg in de bocht naar De Banken eveneens een woningcomplex (drie lagen) te realiseren voor ongeveer 200 buitenlandse arbeiders. “Het gaat om migranten die daar nu al in dat gebied wonen in veelal oudere huizen. We willen ze betere huisvesting bieden, dat maakt de kans groter dat ze voor ons blijven werken,” vertellen twee van de initiatiefnemers Harold Heemskerk en Patrick Hogenboom. 

De vier kwekers hebben hun krachten gebundeld in een C.V., ‘Onder de Banken’. De gemeente Uithoorn staat positief tegenover het initiatief op deze locatie en wil het project faciliteren mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: goede afspraken over beheer, kwaliteit en toezicht en dat het verblijfscomplex aan de rand van het glastuinbouwgebied komt. Tevens moet er bij de planvorming aandacht zijn voor participatie van de omwonenden. Op termijn zal ook het bestemmingsplan voor dit gebied moeten worden gewijzigd.

“Geen behoefte aan”
Projectleider van de gemeente Uithoorn Mieke Buijs was samen met wethouder Jan Hazen (Ruimtelijke Ontwikkeling)  en de vier initiatiefnemers dinsdagavond in De Gasterij om aan de ruim vijftig belangstellenden een toelichting te geven op de plannen. “Een eerste belangrijke vraag van de bewoners was waarom voor de Dwarsweg is gekozen,” vertelt Buijs, “een duidelijk antwoord konden we niet geven, in een volgend gesprek komen we er zeker op terug. Daarna wilden we meer inhoudelijk op het plan in gaan, daar had men in de zaal echter geen behoefte aan.” 

“Dat laatste klopt helemaal,” reageert Femke Kempkes van de protestgroep ‘Boven de Banken’. “Met dit vage antwoord was voor ons de avond wel zo’n beetje klaar, we waren boos. We willen eerst weten wat de afwegingen zijn bij de keuze voor deze locatie, waarom andere plekken zijn afgevallen. Let wel, wij vinden ook dat er goede woonruimte moet komen voor arbeidsmigranten in deze regio, maar niet in dit buiten-en stiltegebied waar veel inwoners genieten van het mooie uitzicht. De locatie aan de Dwarsweg is totaal ongeschikt en ongewenst.”

Te druk op Dwarsweg
Kempkes meent verder dat de smalle Dwarsweg niet is toegerust op flinke verkeerstoename. “De initiatiefnemers stellen dat de arbeiders op de fiets naar hun werk gaan, dat is discutabel want hoe verplicht je je personeel te fietsen? Daarnaast zullen de werknemers de auto pakken voor boodschappen in het centrum van Kudelstaart of voor een andere bestemming buiten het dorp. Het wordt veel te druk op de Dwarsweg, gevaarlijk voor spelende kinderen en fietsers. Zet het migrantencomplex neer ergens langs de Noord-Zuid Route op een bedrijventerrein, geen omwonenden en goede toegangswegen,” aldus Kempkes die vreest voor precedentwerking in het gebied, “andere kwekers zullen ook een verblijfsgebouw willen gaan neerzetten.”

Bezwaren begrijpelijk
Harold Heemskerk en Patrick Hogenboom kijken tevreden terug op de bijeenkomst die in hun ogen rustig verlopen is. “In de voorbereiding hadden we al veel kennis vergaard, dat geeft je natuurlijk een voorsprong waardoor mensen zich verrast voelen. De bezwaren van omwonenden zijn begrijpelijk. Er zijn wat twijfels over de toegangsweg, over de capaciteit, dat gaan we oppakken, we laten dit onderzoeken. Van een precedentwerking is geen sprake, dat is door wethouder Hazen op de avond ook duidelijk gezegd.”

‘Schertsvertoning’
Kort na de bijeenkomst in De Gasterij schreef de protestgroep op hun twitteraccount dat de infoavond een ‘schertsvertoning’ was. Kempkes licht toe: “Natuurlijk, de gemeente is hier al lang mee bezig, locatie is al bepaald. Is het toeval dat er op de bewuste plek kortgeleden lantaarnpalen zijn neergezet en Waternet een vergunning heeft verleend voor het verleggen van sloten? Pas nu worden de bewoners geïnformeerd… afgevinkt, er is geparticipeerd.  Ja doei, we hadden al vanaf het eerste moment hierbij betrokken moeten worden.”

De locatie waar de huisvesting zou moeten komen

“Mevrouw Kempkes heeft zich onvoldoende verdiept in het verloop van het proces,” reageert kweker Hogenboom, “reeds bij de eerste aankondiging van het plan en de uitnodiging voor het geven van input tijdens de infoavond is zij in het verweer geschoten, in plaats van de inhoudelijke discussie aan te gaan. De georganiseerde avond was geen schertsvertoning maar geeft inhoudelijk vorm aan de participatie welke wij aanbieden aan de omwonenden.”

Zorgvuldig uitgezocht
Hogenboom vertelt dat de straatverlichting langs de Dwarsweg waar Kempkes op doelt al jaren bij de gemeente op de planning stond. “Waarschijnlijk door onvoldoende budget was dit een paar keer uitgesteld, het heeft verder niets met ons plan te maken. En we hebben inderdaad een vergunning verkregen voor het aanpassen van watergangen en dammen bij ons perceel, maar ook dit staat los van de geplande migrantenhuisvesting.” 

De eigenaar van Hedera Plant BV merkt verder op dat het niet aannemelijk is dat er voor een andere locatie gekozen zal worden. “De plek die we op het oog hebben is zorgvuldig uitgezocht met inachtneming van diverse uitgangspunten en vereisten. Tijdens de infoavond is er toegezegd dat we later nog een uitgebreidere inhoudelijke reactie zullen geven over de keuze van deze plaats aan de Dwarsweg. Dit willen we verder niet via de media communiceren.”

Eerlijke verhaal
Wanneer de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden is nog niet bekend. Belangrijke vragen zullen dan elk geval beantwoord worden.”Het kunnen antwoorden zijn die de omwonenden niet graag willen horen, maar wel het eerlijke verhaal. Van daaruit gaan we met elkaar zoeken hoe we het plan verder uitwerken,” zegt projectleider Buijs die ook contact heeft met de gemeente Aalsmeer over dit onderwerp. “Nog niet intensief, er moet eerst nog veel uitgezocht worden. Als Aalsmeer grote bezwaren heeft gaan we natuurlijk in overleg.”

De vier initiatiefnemers zullen zelf een bestemmingsplan gaan opstellen, meldt de gemeente Uithoorn. Daarvoor moeten zij allerlei onderzoeken uitvoeren die bij tevredenheid worden uitgewerkt in een plan/bestemmingsplan. Daarna zal de gemeente de planprocedure starten waarna het aan de Uithoornse gemeenteraad is of de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Dwarsweg er daadwerkelijk komt. 

Mieke Buijs zal haar taak als projectleider bij de plannen rond het migrantencomplex in de Kwakel binnenkort neerleggen, in verband met andere werkzaamheden. Caroline Jansen wordt haar opvolgster.

Foto’s Jaap Maars

 

Lees vorig bericht

Marianne Pannekoek: “Alleen de zee was getuige”

Lees volgend bericht

Lezerspost: Lokatie migrantenhotel voor 200 man is willekeur


1 Reactie

  • Als eigenaars van dwarsweg 18 voordat het verkocht werd door ons aan Hogenboom en Heemskerk het volgende. Wij werden door de gemeente via het vigerende BESTEMMINGSPLAN onder druk gezet om te verdwijnen daar we stopten met het kweken van planten en Uithoorn wil dan dat er een andere kweker weer doorgaat . De heren die ons bedrijf kochten hebben ons iedere keer gezegd de kwekerij snel te willen hebben om in april te kunnen beginnen met het veredelen van planten. Maar zoals wij het nu bekijken heeft men met voorkennis gehandeld en ons op grote schaal benadeelt zowel ons leven als maatschappelijk door tegenstanders van het arbeidsmigranten hotel. Het ergste is nog dat de gemeente Uithoorn en het Waterschap Waternet mee gedaan hebben met het handelen met voorkennis. Noem onze naam alstublieft niet.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *