Wandelclubs naar rechter vanwege hekken Hoge Dijk

Door: Klaas Leegwater. Wandelclubs ‘Te Voet’ en ‘Wandelnet’ en werkgroep ‘Hoge Dijk Open’ zijn onlangs naar de rechter gestapt om de gemeente Aalsmeer ertoe te bewegen een handhavingsverzoek uit te voeren dat moet leiden tot het verwijderen van een aantal hekken op de Hoge Dijk. De gemeente vindt zich geen partij in deze zaak en beoordeelt het handhavingsverzoek als onontvankelijk. Een bemiddelingspoging met omwonenden eerder dit jaar om tot een oplossing te komen mislukte.

“We zijn er helemaal niet blij mee dat we dit juridische pad moeten bewandelen, maar omdat we er niet uitkomen met de particuliere eigenaren en de gemeente zien we geen ander alternatief,” zegt Frank Hart van Wandelnet. De langslepende kwestie begon in het voorjaar van 2022 met het plaatsen van hoge hekken op een aantal locaties op de Hoge Dijk door omwonenden. Aanleiding was de overlast die zij ondervonden van fiets- en bromverkeer, hondenuitwerpselen, hangjeugd en criminele activiteiten.

Gemeente ziet zich niet als partij
Wandelclubs en werkgroep kwamen in het geweer tegen de afsluiting. Zij betogen dat de populaire wandelroute een openbaar pad betreft. Met uitgebreide documentatie over de toegankelijkheid van het pad in het verleden dienden deze partijen in oktober 2022 een handhavingsverzoek in bij gemeente Aalsmeer die zich evenwel niet ziet als partij in het geschil omdat, op een klein stuk aan het begin na, het wandelpad geen gemeentebezit is en na feitenonderzoek de conclusie trok dat de Hoge Dijk niet kan worden gekwalificeerd als openbare weg. Het handhavingsverzoek werd daarom als onontvankelijk beschouwd. De gemeente heeft dit schriftelijk en mondeling als formeel standpunt via Hoofd Handhaving aan de wandelverenigingen medegedeeld.

Formeel besluit nodig
Om dit oordeel bij de rechter te laten toetsen hebben de wandelclubs echter een formeel besluit (collegebesluit) nodig. Een verzoek hiertoe werd door de gemeente naast zich neergelegd, en liet termijnen van een aantal ingebrekestellingen met dwangsom verlopen. Pas nadat de wandelclubs vervolgens beroep hadden ingesteld bij de rechtbank vanwege het niet (tijdig) nemen van een collegebesluit kwam de gemeente in oktober alsnog over de brug met een schriftelijk collegebesluit. 

“Een formeel besluit duurde lang omdat van meet af aan door het college geprobeerd is beide partijen bij elkaar te brengen,” verklaart een woordvoerder van de gemeente, “daarbij is steeds het standpunt geweest dat het college het verzoek tot handhaven niet in behandeling kan nemen, en dat standpunt is ongewijzigd. Het is alleen nu ook formeel schriftelijk verstrekt om de wandelclub de mogelijkheid te geven het door de rechter te laten toetsen.”

Uitgebreide motivering
De wandelclubs hebben inmiddels de gemeente en de rechtbank met een uitgebreide motivering laten weten het niet eens te zijn met het collegebesluit en dit tevens te kunnen beschouwen als bezwaarschrift. De rechtbank kan de wandelclubs terugverwijzen naar de gemeente om eerst de bezwarenprocedure te doorlopen. De rechter kan er ook voor kiezen om de kwestie direct inhoudelijk te behandelen. 

Bemiddelingspoging mislukte
Een bemiddelingspoging tussen wandelclubs en eigenaren eerder dit jaar, met de gemeente als intermediair, mislukte omdat de omwonenden van de Hoge Dijk de voorgestelde maatregelen, onder meer het aanbrengen van zogenaamde schapenhekken, extra verlichting en het uitvoeren van meer surveillance, onvoldoende vonden. De gemeentewoordvoerder: “Het college juicht toe dat in deze kwestie uiteindelijk een onafhankelijke rechter een oordeel zal vellen nu het niet is gelukt beide partijen nader tot elkaar te brengen.”

(Foto’s Arjen Vos) 

 

 

 

Eén reactie

  1. EINDELIJK RUST VOOR DE EIGENAREN IK STA PAAL ACHTER DE EIGENAREN NU EEN RECHTZAAK DOOR WANDELAARS GAATJAREN DUREN OM TE GIEREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin