Supermarkt Lidl: ‘Linksom of rechtsom, we kómen’

Manager expansie Age-Rint Wielenga van Lidl liet er gisteravond geen misverstand over bestaan. “Linksom of rechtsom, we kómen naar de Stationsweg. We willen hier gewoon een winkel, en liefst zo snel mogelijk.”

Hij kon desgevraagd echter “geen zinnig woord” zeggen over de termijn waarop de Duitse discountsupermarkt de deuren in Aalsmeer-Centrum opent. “We zijn er nog lang niet. Dit is pas de aftrap,” zei Wielenga na de officiële presentatie van wethouder Gertjan van der Hoeven in de raadskelder op een bewogen informatieavond voor bewoners over de komst van de Lidl.

Beste optie
Er moeten volgens Wielenga nog de nodige “procedures en regels” gevolgd worden. Maar, meldde hij, met de bestemming zit het snor en “de plek is goed”. Voor hem is de oude Rabobanklocatie aan de Stationsweg de beste optie – ook beter dan ergens op een bedrijventerrein.

Eerder had Lidl zijn oog laten vallen op het oude postkantoor, maar “de gemeente wilde niet meewerken aan herontwikkeling daar”. Later liep vestiging op de hoek Molenpad-Zijdstraat op niets uit. De derde keer was het raak, al moest de rechter er aan te pas komen.

Knelpunten
Naar de mening van Wielenga is met het gisteren gepresenteerde alternatieve nieuwbouwplan tegemoetgekomen aan “knelpunten” van het eerste plan aan de Stationsweg. Hij doelde op de verkeersafwikkeling via de Uiterweg, pal tegenover de Grundelweg – waartegen velen het afgelopen jaar al te hoop liepen omdat het er te gevaarlijk zou worden.

Het nieuwe plan heeft, behalve efficiëntere verkeersstromen, voor Lidl andere voordelen, beaamde Wielenga. De winkel wordt namelijk groter (ongeveer 20 procent) en er komen meer parkeerplaatsen.

Niet ideaal
Tevoren had de wethouder de honderd belangstellende burgers, ondernemers en maatschappelijk betrokkenen die voordelen al publiekelijk voorgehouden. Van der Hoeven verdedigde het alternatief zakelijk, maar op zijn eigen vraag of dat plan “ideaal” is, reageerde hij met een duidelijk “nee”. “Ook daar zitten kanten aan waar we niet gelukkig mee zijn.”

Het voorgestelde nieuwbouwplan voorziet in een 1400 vierkante meter grote winkel tegen de Brandewijnsloot aan. Laden en lossen gebeurt inpandig. Er komen 82, in plaats van aanvankelijk 60, parkeerplaatsen. Auto's komen het Lidl-terrein op en af via de toegang op de Stationsweg, tegenover 't Schouwse Hof/De Jonge Heertjes. Fietsers en voetgangers hebben tevens toegang via de huidige inrit van het Rabo-parkeerterrein.

Reserves
De reserves bij dit plan zitten voor de wethouder onder meer in de verkeersafwikkeling, die wel beter is dan op de Uiterweg, maar beslist niet ideaal. Daarnaast is het plan “stedenbouwkundig minder wenselijk”, aangezien het huidige vooraanzicht met aaneengesloten panden wordt doorbroken en de winkel aan de achterzijde tegen de “prachtige sloot” ligt.

“Het wordt er straks minder groen, vrij en ruim dan nu,” besefte Van der Hoeven. “Dat het niet het mooiste gebouw in het centrum van Aalsmeer wordt, is zeker.”

Hij legde uit dat B&W op basis van het in 2006 door de gemeenteraad goedgekeurde en nog altijd geldende bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp de bouwaanvraag van Lidl niet kon weigeren. “Het bestemmingsplan maakt detailhandel mogelijk en sluit een supermarkt niet uit. Lidl kan dus gaan bouwen.”

Na zomer naar raad
Na wat onderling juridisch getouwtrek kwam de discountsupermarkt met een plan waar de gemeente niet onderuit kon. Vervolgens is de wethouder, vooral vanwege de problematische ontsluiting op de Uiterweg, in nader overleg gegaan met Lidl om te kijken of de “belangen te verenigen” waren. Dat had succes en beide partijen waren blij toe, zoals ook Lidl-manager Wielenga na het praatje van de wethouder bevestigde.

Het alternatieve plan wordt naar Van der Hoeven verwacht “na de zomer” aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat is een verplichting omdat het niet strookt met het bestemmingsplan. “Mijn inschatting is dat als de raad niet met het plan instemt, Lidl teruggrijpt naar het eerste plan. Het zal niet zo zijn dat er dan géén Lidl komt. Dat zeg ik niet als dreigement aan de raad, maar op puur feitelijke gronden.”

Niet onomstreden
Aan het begin van de avond, net na half acht, gaf de wethouder aan een toelichting van “vijf minuten” te zullen geven alvorens de aanwezigen onderling en met deskundigen van gemeente en Lidl konden spreken. Het werd uiteindelijk inclusief plenaire vragenronde bijna driekwartier, terwijl de raadskelder steeds voller liep.

Of de Lidl leeft? Nou en of. Na een aarzelend begin kwamen er na het wethoudersbetoog steeds meer, kritische, vragen, vooral over de toekomstige verkeersdrukte op de Stationsweg. Het werd zelfs een beetje grimmig. “Lidl beseft dat het plan niet onomstreden is,” luidde een van de conclusies van Van der Hoeven. “Maar Lidl is ook heel vastberaden zich hier te vestigen,” wist hij.

Goud binnenhalen
Een vurig pleitbezorger van de Lidl in het centrum gisteravond was juwelier Jan Sparnaaij. De ondernemer was ervan overtuigd dat het verkeer op de Stationsweg met het realisering van het oude plan nog vaster komt te staan.

“Het alternatieve plan is veel beter,” stelde Sparnaaij, die zich gesteund weet door diverse andere winkeliers in het Zijdstraatgebied. “Wij zijn blij met de Lidl in het dorp. Het is goud wat je binnenhaalt.”

● Op de informatiebijeenkomst konden bewoners schriftelijk bezwaren, adviezen of andere reacties indienen. Dat kan ook nog per post of mail tot en met vrijdag 5 juni
● Klik hier voor gemeentelijke informatie over nieuwbouwplan Lidl en procedurele zaken zoals inspraakreacties

Foto's: impressie van de Lidl-informatieavond in de raadskelder, die steeds voller liep. Wethouder Gertjan van der Hoeven lichtte het nieuwbouwplan toe. Verder het straks te slopen Rabobankgebouw zoals dat er gisteravond bijlag, alsook twee illustraties: een blik op het toekomstige Lidl-gebied vanaf de Stationsweg en, hieronder, een plattegrond (onderaan Brandewijnsloot, bovenaan Stationsweg, links Uiterweg met sloot) van het volgens B&W en Lidl beste plan. (foto's Arjen Vos, illustraties gemeente)


 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel