Start aanleg OLV bij Hornweg

Door: redactie. Met een doorbraak in het geluidscherm tussen de rondweg van Royal FloraHolland en de Hornweg zijn op 8 februari de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de zogeheten OLV-Uitgang. Het eerste tracédeel van een nieuwe verbindingsweg in Aalsmeer voor logistiek van de bloemenveiling naar de N201. De verbindingsweg voor transport ontlast straks het lokale wegennetwerk van Aalsmeer. De werkzaamheden aan de onderdoorgang duren tot oktober.

Royal FloraHolland wil de komende jaren verder groeien op haar ontwikkelgebied Oost. Een goede verbinding met Schiphol en de snelwegen A4 en A9 is daarbij belangrijk. Om deze groei op te kunnen vangen zonder overbelasting van het lokale wegennet wordt het transport van de veiling straks zo direct mogelijk naar de N201 weg geleid. Dat gaat via een zogeheten Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV). De OLV wordt éénrichtingsverkeer en loopt vanaf de rondweg van het bloemenveilingterrein (Legmeerdijk) via een tunnel onder de Hornweg door en sluit verderop aan op de Middenweg die naar de N201 leidt.

Lees verder onder de plattegrond

Start eerste deel bij Hornweg
Bouwbedrijf Heijmans start met de aanleg van de tunnel onder de Hornweg door. De doorbraak van het geluidsscherm en het plaatsen van een tijdelijke dam in het achterliggende water maakt de weg vrij voor bouwverkeer naar dit eerste deel van het tracé. Om de woningen en bedrijven aan de Hornweg tijdens de bouw bereikbaar te houden, wordt het lokale verkeer hier over een tijdelijke bypass geleid. Op deze omleiding worden fietsers en voetgangers gescheiden van het autoverkeer, net als nu op de Hornweg. Met de omleiding ontstaat ruimte voor de tunnelbouwwerkzaamheden en bijkomend bouwverkeer, met minimale overlast voor de omgeving. Vanaf april kan begonnen worden met het aanbrengen van de damwanden voor de constructie van de tunnel.

Bomen
Tijdens de afsluitingen van de Hornweg geldt voor de nood- en hulpdiensten een calamiteitenroute via de Middenweg en de Hollandweg. Bewoners en ondernemers van de Hornweg hebben het afgelopen jaar meegedacht over hoe de OLV-Uitgang in de omgeving van de Hornweg ingepast kan worden met kleuren en beplanting. Naar verwachting kan de Hornweg medio oktober weer volledig in gebruik genomen worden. Op basis van het, door de gemeenteraad op 5 juli 2018 vastgestelde ontwerp is het noodzakelijk om 14 bomen langs de Hornweg te verwijderen. Na afloop van de werkzaamheden komen er tenminste evenveel bomen terug, waarmee het huidig beeld van de Hornweg wordt hersteld. Daarnaast worden er groenstroken (beplant met inheemse soorten als meidoorn en wilg) langs de tunnelbak aangebracht, waardoor de tunnelbak goeddeels aan het zicht wordt onttrokken.

Tweede deel bij Middenweg
De OLV-Uitgang wordt aan de zijde van het Greenpark Aalsmeer opgenomen in de reconstructie van de Middenweg. Deze werkzaamheden zullen grotendeels synchroon lopen en worden daar uitgevoerd door Ballast Nedam. Na afronding van alle werkzaamheden worden de installaties en de weg zelf uitgetest waarna de openstelling naar verwachting medio 2023 kan plaatsvinden.

Illustraties Royal Flora Holland

Lees vorig bericht

Locaties babbelbankjes bekend  

Lees volgend bericht

Brand in hooiberg legt verkeer plat


3 Reacties

 • Dat zal dringen worden vlak voor de ingang van de Waterwolftunnel richting Schiphol-Rijk.
  Vrij korte steile oprit met scherpe 30km bocht en moeilijk op snelheid te komen voor grote vrachtwagens,
  Volgens mij staat op het kaartje de pijl(naar links) bij de laatste(bovenste) rotonde op de Middenweg ook de verkeerde kant op, voor de richting Waterwolftunnel.
  Of komt er vlak voor de tunnel daar een nieuwe aansluiting op de N201?
  De praktijk zal moeten uitwijzen of deze nieuwe FH OLV uitgang werkelijk zo ‘ongestoord’ zal zijn.
  Was de aanleg van de de fly-over bij Legmeerdijk/N201 niet ooit doorgedrukt om het veilingverkeer richting Waterwolftunnel ‘ongestoord’ af te kunnen wikkelen?

 • Dit zal de enorm drukke aansluiting op de N231 in de richting Amstelveen wel flink verlichten, als ik het hopelijk goed begrijp.

 • Nu maar hopen dat hier wel vrachtwagens onderdoor kunnen…..

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *