Slotsom fietsschouw Kudelstaart: weggebruikers alerter maken

Afgelopen zaterdag stapte een groep Kudelstaarters op de fiets om samen door hun dorp te rijden en 'verkeerspijnpunten' te bekijken. Om half 3 hadden 13 mannen en vrouwen zich verzameld bij Dorpshuis ’t Podium voor de fietsschouw. Dorpsraad Kudelstaart had inwoners van het dorp hiervoor uitgenodigd.

Deze verkeerspunten waren ingebracht door de Kudelstaarters zelf en met de groep werd bekeken of er suggesties zijn om de veiligheid te verbeteren. “Er moet oplossingsgericht gedacht worden,” aldus Dorpsraad-voorzitter Elien Haspels. “Maar eerst moeten de situaties in kaart gebracht worden en we moeten zien of ze inderdaad verbeterd kunnen worden. Dit wordt voorgelegd aan de verkeersdeskundige van de gemeente.”

Kruispunt Kudelstaartseweg – Madame Curiestraat
De eerste stop was het fietspad bij het kruispunt Kudelstaartseweg – Madame Curiestraat. Komende van Aalsmeer moeten de fietsers hier rechts de weg opdraaien. Dit wordt niet altijd gedaan, omdat het vaak makkelijker is om het doorgaande, maar ook eenrichtingsverkeers-fietspad te gebruiken. Dit kan leiden tot onveilige situaties als er fietsers uit de andere richting komen. Er staat een eenrichtingsverkeersbord, maar dit zou beter aangegeven moeten worden.

Automobilisten die hier rijden moeten er beter attent op gemaakt worden dat ze een 30-kilometergebied inrijden. Het bordje is niet toereikend. Voorstel is om hier groot '30' op de rijbaan te verven.  
Bij deze situatie, en later bleek ook bij andere punten, zou het alerter maken van de weggebruiker kunnen helpen.

T-splitsing Madame Curiestraat – Zonnedauwlaan
Een ontzettend druk punt op het moment dat de scholen beginnen of uitgaan. Fietsers, voetgangers en automobilisten komen op deze T-splitsing en vooral in het schemerlicht 's ochtends is het uitkijken geblazen. Kinderen, maar zeker ook de ouders halen hier soms rare capriolen uit om de kortste weg naar de school te nemen. Of hier ongelukken gebeurd zijn was de vraag. Suggesties kwamen voorbij als het doortrekken van de rode tegels van het fietspad en haaientanden plaatsen op het wegdek waardoor de Zonnedauwlaan geen voorrang van rechts meer heeft. In de praktijk rijden auto’s op de Madame Curiestraat vaak door en negeren het van rechts komende verkeer uit de wijk Rietlanden.

De uitrit van het schoolplein werd ook besproken. Het is hier voor en na schooltijd altijd chaotisch omdat auto’s tegelijkertijd het plein afrijden samen met fietsers en voetgangers. En al dat verkeer gaat door een smalle uitrit. “Dit is door de scholen in overleg met de gemeente opgepakt en hiervoor komt een oplossing,” aldus Haspels. “Waarschijnlijk komt er een opening op het schoolplein van de Antoniusschool waar alleen voetgangers veilig doorheen kunnen.”

Uitrit Rietlanden – Mijnsherenweg – Midvoordreef
Bij dit punt werd uitgebreid stilgestaan, omdat hier verschillende onveilige situaties zijn. Ten eerste de uitrit uit de Rietlanden, de Zwanebloemweg. Als hier auto’s de Mijnsherenweg op moeten draaien dan staan ze op het doorgaande fietspad. Niet handig. Dit punt schijnt ook snel glad te kunnen zijn, waardoor er hier regelmatig ongelukjes gebeuren.

Een stukje verder naar rechts liggen zebrapaden. Automobilisten op de Mijnsherenweg rijden hier vaak door, wat ook zaterdagmiddag weer het geval bleek. Voor de ogen van de groep probeerde een meisje over te steken en niemand stopte voor haar. De vraag werd dan ook gesteld of zebrapaden hier wel zin hebben. Het mooiste zou het volgens de fietsgroep zijn als de hele kruising gereconstrueerd wordt of dat er gewerkt gaat worden met stoplichten.

Kruising Madame Curiestraat – Mijnsherenweg – Schweizerstraat
Een stukje verder naar rechts op de Mijnsherenweg kwam de groep bij het kruispunt Madame Curiestraat – Mijnsherenweg – Schweizerstraat. Ook dit is een druk punt door het schoolgaande verkeer en er staat een enorme beukenhaag op het hoekje, wat het uitzicht belemmert. De waarschuwingslichten op de weg kunnen voor de automobilisten verwarrend werken, want fietsers hoeven ze geen voorrang te verlenen. Sommigen doen dit echter wel, waardoor niemand goed weet waar hij aan toe is. Daar, en ook wanneer je de Madame Curiestraat uitkomt, moet goed op fietsers en voetgangers gelet worden. Bij de oversteek op de Madame Curiestraat (zie de foto hiernaast) hebben ze voorrang.

Door de geparkeerde auto’s aan de rechterkant als je de Schweizerstraat inrijdt, ben je verplicht om op de ‘verkeerde’ helft van de rijbaan te rijden. Dit levert soms vervelende situaties op, zeker als er tegemoet komende fietsers rijden. Links de bocht omgaan naar de Kamerlingh Onnesweg wordt bemoeilijkt. Een klein stukje verkeerverbod tegenover die bocht zou hier de oplossing kunnen zijn.

Rondje winkelcentrum
Er werd zaterdag een rondje winkelcentrum gereden. Te beginnen bij de ingang van de parkeerplaats van de Nobelhof. Je komt van de parkeerplaats af van het winkelcentrum waarna je een fietspad/voetpad over moet steken. Ondanks het feit dat hier staat dat je fietsers voorrang moet geven, is het niet duidelijk. Voorstel is om hier grotere haaientanden te plaatsen. Ook de scheiding tussen het fietspad en voetpad moet duidelijker worden, omdat de kleur stenen hetzelfde is.

Aan de ‘zijkant’ van het winkelcentrum tegenover het trappetje werd ook weer even stilgestaan. Hier moet het wegdek opgehoogd worden en het voorstel richting de gemeente is om hier een zebrapad van te maken.

En dan de ‘voorkant’ bij de Albert Heijn bij het Robend. Een kruispunt dat relatief nieuw is, maar daar wordt ook de vraag gesteld ‘wie heeft hier voorrang?’ Onderling in de groep was hier ook onduidelijkheid over. Als je van een parkeerplaats afkomt, heb je geen voorrang. Het is echter een gelijkwaardige en opgehoogde kruising en er staat ook een straatnaambordje, dus lijkt het een weg waarbij rechts gewoon voorrang heeft. En hebben de fietsers komende vanaf Mijnsheerlijckheid en Robend opdraaiend voorrang? Hier bleek ook weer dat duidelijkheid van belang is. Een extra bordje met ‘rechts heeft voorrang’ zou al voldoende kunnen zijn. Dat geldt ook voor de andere uitgangen van de parkeerplaatsen of als er geen voorrang is dan zouden haaientanden afdoende zijn.

Bilderdammerweg
Na een korte tussenstop op de Bilderdammerweg waar het vreugdevuur met Oud en Nieuw waarschijnlijk gaat komen, werd er naar de sportvelden gefietst. Daar werd opgemerkt dat het vervelende situaties oplevert als fietsers en auto’s tegelijkertijd de parkeerplaats opdraaien richting RKDES. Voorstel is om de bocht van het fietspad iets anders aan te maken zodat fietsers makkelijker de weg op kunnen rijden. 

Er ontstond nog wat discussie over het fietspad langs de Bilderdammerweg. Voorstel zou zijn om het fietspad langs de hele weg door te trekken zodat fietsers niet meer op de weg hoeven te rijden. Hiervoor zou een groenstrook ‘opgeofferd’ moeten worden. Dit moet verder worden uitgezocht.

Conclusie
De conclusie die al snel getrokken kon worden is dat weggebruikers op een aantal plekken alerter gemaakt moet worden. Waar begint de 30-kilometerzone? Hoe hard mag je hier? Wie heeft er voorrang? Sommige plekken in het dorp zijn druk en kunnen chaotisch zijn, maar hierdoor letten mensen juist weer wel goed op. Zebrapaden hebben op veel plaatsen geen zin. Verbazing was er ook over de niet-werkende snelheidsmeters, zoals op de Bilderdammerweg en de Hoofdweg. Waarom deze niet opnieuw worden ingesteld werd niet begrepen, want dit is nou net zo'n 'alertmaker'. 

Op 12 januari vindt er een wijkoverleg van Dorpsraad Kudelstaart plaats in het Dorpshuis waarbij verkeersdeskundige van de gemeente Thijs Kreukels aanwezig is. Een gedetailleerd verslag van de fietsschouw wordt hem voorgelegd. Om iedereen ter wille te zijn en oplossingen te vinden die betaalbaar zijn, zullen hij en zijn team van goeden huize moeten komen.

Ilse Zethof

Foto's: Er werd stil gestaan bij verschillende 'verkeerspijnpunten' in het dorp (foto's Ilse Zethof)

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin