Onderzoek: ‘Rotondes leiden tot risicovolle situaties’

Camera's boven de rotonde Dorpsstraat (foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Klaas leegwater. De rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg zijn voor weggebruikers moeilijk te begrijpen, doordat de inrichting tekortkomingen kent. Weggebruikers kunnen nauwelijks waarnemen wat er van hen wordt verwacht, daardoor wordt ongewenst verkeersgedrag onvoldoende voorkomen en op sommige punten zelfs uitgelokt. Het fundament van de rotondes voldoet niet, het leidt tot risicovolle situaties en in sommige gevallen tot ongevallen.

Bovenstaand zijn de belangrijkste conclusies uit het langverwachte onderzoeksrapport van DTV-Consultants naar de verkeersstromen op de weg met vijf rotondes en busbaan. In het rapport, dat eind vorige week door de gemeente online werd gezet, klinkt verbazing door over de resultaten. ‘Ook mensen die zich volgens de regels willen gedragen overtreden de regels omdat ze onvoldoende snappen wat ze moeten doen‘, is een typerende opmerking over een rotonde die lijkt te staan voor de verkeerssituatie op het gehele wegtraject.

Bestelbus blokkeert het fietspad bij de Dorpsstraat

Dorpsstraat
De hardste conclusie in het rapport betreft de rotonde Dorpsstraat: ‘deze inrichting kent dusdanig veel tekortkomingen dat weggebruikers de situatie onvoldoende waarnemen.’ De opstellers adviseren nader onderzoek om rotondes op de weg meer in overeenstemming te brengen met de richtlijnen en het verwachtingspatroon van de weggebruiker. Fundamentele wijzigingen worden eveneens geopperd, zoals het veranderen van de voorrangssituatie voor bussen op de rotondes waarbij het weghalen van de busbaan als optie staat vermeld. 

Busbaan blijft
“De busbaan gaat niet weg, die blijft er liggen,” reageert verkeerswethouder Dick Kuin resoluut die verder zegt blij te zijn met het rapport, “omdat er een aantal zaken in staat waar ik al gedachten over had die worden bevestigd.” Opvallend is dat de onderzoekers basisgebreken van de inrichting van rotondes constateren. Hoe kan dat, zijn er fouten gemaakt bij het ontwerp? Kuin: “De rotondes zijn ontworpen naar richtlijnen van het CROW (kennisinstituut voor infrastructuur verkeer en vervoer, redactie). Hoe dit zit, daar gaan we het over hebben.”

Verkeersconflicten
Eind 2021 werd de heringerichte Burgemeester Kasteleinweg in gebruik genomen. Vijf rotondes, een zachte knip en een busbaan die bij vier rotondes dwars over de rotonde loopt. Na klachten over onveilige verkeerssituaties gaf de gemeente begin 2022 opdracht voor een onderzoek naar verkeersstromen en gedrag van verkeersdeelnemers. De rotondes Zwarteweg, Van Cleeffkade en Dorpsstraat werden door DTV-Consultants een week lang met camera’s gemonitord. De videobeelden zijn beoordeeld door een verkeersdeskundige en een verkeerspsycholoog.

Gevaarlijke situatie met bus en bromfiets bij Dorpsstraat

Tijdens de cameraobservatie zijn tal van ‘verkeersconflicten’ op rotondes geregistreerd: het verkeer verleent geen voorrang aan fietsers of auto’s, autoverkeer blokkeert het fietspad, autoverkeer passeert met hoge snelheid de rotonde, (vracht)auto’s rijden op de busbaan, (brom)fietsers rijden tegen het verkeer in, fietsers en gemotoriseerd verkeer rijden door rood. Bij de rotonde Dorpsstraat werd een ongeval waargenomen tussen een bus en een bromfietser, en bij de rotonde Van Cleeffkade tussen een auto en een fietser. Tevens deed zich een aantal bijna-ongevallen voor.  

‘Maak asfalt busbaan groen’
Over de rotonde Zwarteweg staat in het rapport: ‘men rijdt meerdere rondjes om te kijken wat de juiste afslag is‘. Verkeer rijdt de busbaan op waarbij soms de linkerbaan wordt gebruikt, kennelijk in de veronderstelling dat alleen de rechterbaan een busbaan is. Of men rijdt vanaf de busbaan achteruit terug de rotonde weer op. Bestuurders begrijpen onvoldoende dat een tak van de rotonde alleen voor busverkeer is. De onderzoekers doen als aanbeveling: ‘de gehele busbaan uitvoeren in groen asfalt om het onderscheid tussen rijbaan en busbaan te verduidelijken.’

Klik op de afbeelding om te vergroten

Niet geschrokken
Al met al staan er stevige conclusies en aanmerkingen in het rapport. Is wethouder Kuin hiervan geschrokken? “Nee, niet zozeer. Wel van zaken die buiten onze competenties liggen, bijvoorbeeld fietsers die de rotondes andersom nemen of door het rode licht rijden.” In een interview eerder deze maand tegen vakmagazine Verkeersnet opperde Kuin voorrang van fietsers op de rotondes te ontnemen: “Als dat de verkeersveiligheid vergroot zou ik dat graag onderzocht willen hebben.”

Peter van den Nouland van het CDA: “Zoals uit het rapport blijkt zijn het niet alleen auto’s die voor de problemen zorgen. Dat is ook het geval bij de steeds sneller wordende elektrische fietsen, die bestonden twaalf jaar geleden tijdens de planontwikkeling nog niet.” Het raadslid dat eerder vragen stelde aan het college over het uitblijven van het eindrapport meent dat op de rotondes te veel verkeersprikkels zijn ontstaan. “Dat leidt tot een ongewenste verkeerssituatie. Ik ben benieuwd met welk voorstel het college nu zal komen.”  

Zachte knip weg?
In het rapport staat niets vermeld over de onoverzichtelijke situatie bij de kruising met de Mensinglaan, de zogenaamde ‘zachte knip’. “Dat was geen onderdeel van de opdracht, maar daar komt een oplossing voor. Over hoe en wat precies wil ik nog niet vooruitlopen,” aldus Kuin die als nieuwe verkeerswethouder in de herfst een denktank heeft geïnstalleerd om te horen wat inwoners van Aalsmeer vinden van de verkeerssituatie in hun dorp. Ook daar kwam de verkeersveiligheid van de rotondes aan de orde.

(Video van 3 december op rotonde Ophelialaan, beeld Arjen Vos)

Maatregelen
De gemeente (wegbeheerder) en Provincie (busbaan) zullen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid uitvoeren die op korte termijn genomen kunnen worden. Zoals het aanbrengen op de rotondes van extra geluidssignalen en borden, attentieverlichting, pijlen op fietspaden, groen dat het overzicht belemmert verwijderen of verlagen, verkeersborden verplaatsen en het kruisingsvlak op de Witteweg (fietsweg) zwart maken. 

Een deel van de maatregelen (onder meer pijlen op fietspaden) is al uitgevoerd. Mogelijk volgen in een later stadium na overleg met verkeersdeskundigen meer ingrijpende maatregelen. De extra (hoge)kosten zullen eerst ter goedkeuring aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Naar verwachting zal het onderzoeksrapport van DTV-Consultants begin volgend jaar in eerste instantie in een commissievergadering worden behandeld. In het eerste kwartaal van 2023 staat ook evaluatie van ‘de knip’ op het programma.

(Foto’s: beelden uit het onderzoeksrapport)

 

 

 

 

16 reacties

 1. De verkeers lichten staan te hoog voor het auto verkeer, lamp erbij op meter hoogte, is dan beter zichtbaar.

 2. Heeft meneer van den Nouland c.q. het CDA 12 jaar zitten slapen, of weggekeken? Er bestaat ook zoiets als voortschrijdend inzicht! Wellicht is het verstandig om de aanbevelingen van het rapport ter harte te nemen voordat er echt verschrikkelijke ongelukken gebeuren. De situatie nu is bedroevend! en zorgwekkend!

 3. “Te veel verkeersprikkels” stelt de heer Van den Nouland.
  “Je komt ogen en oren tekort” stelt de heer Van den Hoek.
  Mijn beleving is dat ze gelijk hebben.
  “ We gaan allerlei gedoe, zoals borden, pijlen, geluidssignalering en attentieverlichting bijplaatsten” zeggen de gemeente en de provincie.
  Kortom: alle situatieplaatjes uit het handboek voor verkeersmanagement van de Crow worden nog meer over elkaar heen geprojecteerd lijkt het wel.
  Totdat……
  Het zal toch niet waar zijn……?

 4. Wat zei ik ook al weer in de raad toen een deel van de plannen werden gepresenteerd. Een plan dat slechts 1 garantie biedt, dat op ongelukken. Het CROW heeft richtlijnen voor een rotonde, maar niet voor 5 op een rij. Daarnaast speelt de verkeersintensiteit een enorme rol. Je kan beter een psycholoog naar zo een wegontwerp laten kijken. Die had direct gezien dat de vereiste aandachtsspanne te hoog ligt. Dat los je met pijlen en signalering niet op.

 5. Afgelopen zaterdag wilde ik bij de ‘prachtige’ knip bij de Mensinglaan oversteken. Er kwam een bus aandenderen. Maar helaas, er knipperde geen enkel waarschuwingslicht. De moderne techniek werkt niet altijd!
  Verder is het rijden met een busje oid, dus waarbij je alleen op je buitenspiegels aangewezen, een levensgevaarlijke gokwedstrijd. Je komt oren en ogen tekort. Gelukkig zijn er op deze wereld nog verkeersdeskundigen die deze belachelijke hebben gecreëerd en nu weer oplossen. Wij kunnen nu ons ‘lot’ leggen in onze deskundige wethouder. Alles zal dan goed komen.

 6. Tja, dat wisten we allemaal al, weer een bak geld naar de klote. Geluidsignalen?? Je zal er maar vlakbij wonen dan hoor je de hele dag gepingel aan je hoofd. Ga er eerst maar eens voor zorgen dat alle fietsers ed 1 kant op gaan. Dan hoeven de automobilisten maar 1 kant op te kijken en kunnen ze ook doorgaan. En denk nu niet dat het allemaal kleine auto’s zijn die door Aalsmeer gaan, stap eens in een bestelwagen en rij daar eens een rondje mee deze auto’s zijn ook lang en hebben een grote dode hoek.

 7. Het is jammer dat er eerst een duur onderzoek moet worden ingesteld ter wijl het grootste deel van AALSMEER weet wat er allemaal fout is aan de rotondes. Diversiteit is mooi in de natuur maar niet in het wegverkeer men had gewoon standaard rotondes moeten aanleggen en al helemaal geen KNIP. Het is jammer dat AALSMEER weinig lerend vermogen heeft want de aanleg van de KOOPGOOT is al de nieuwe ergernis die in de ZIJSTRAAT aangelegen wordt. Je komt vanzelf in de GOOT terecht ook al heb je een bewijs van goed gedrag.

 8. Een weinig verassende conclusie en bevestiging dat bewoners en eindgebruikers (als belangrijkste belanghebbende, wat een tijdlang vergeten is) van deze weg niet gek zijn. Een zacht hoera zullen we maar zeggen.

  Wat mij na lezen in de weg zit, is dat twee jaar lang aandacht vragen bij politiek en toenmalig bestuur voor allerlei misstanden en overlast tijdens en na de bouw beperkte reactie en actie oplevert en door enkele raadsleden volledig werd genegeerd. Een fractievoorzitter die hard ‘nattevingerwerk’ roept als waardeloze inbreng tijdens een raadsvergadering over klachten en overlast vanuit omwonende van het project; hiermee opzichtig doen alsof er niets aan de hand is. Het zal je manier van leiden maar zijn.

  Ik hoop dat raad en college wat lering uit dit proces trekken. Van buitenaf bekeken kun je dit HOVAZ-project wat mij betreft met een mooi woord samenvatten: ‘clusterfuck’. Als begrip door een Volkskrant journalist vorige week mooi ontleden bij dergelijke gebeurtenissen. Gewoon een bestuurlijke clusterfuck. Laten we ‘m snel oplossen.

  Hopelijk nu wel luisterend naar de eigen Aalsmeerders om te toetsen of men nog op de juiste weg zit en om af en toe direct een beetje bij te sturen. Fouten maken mag, wat ertoe doet is hoe je met die fouten omgaat.

 9. UITSLAG ONDERZOEK RISICOVOLLE SITUATIES LATEN DE AALSMEERDERS ALLANG WETEN MENEER LOS WIL EERST DE NOORDVORK AFWACHTEN.DE UITSLAG WETEN WE NU AL.EERST WORD DE MOLENVIETWEG DOORGETROKKEN NAAR DE AALSMEERDERWEG DAAR KRIJGEN WE EEN IDIOTE ROTONDE NAAR DE NOORDVORK.AAN HET BEGIN VAN DE MOLENVIETWEG KOMEN TIENTALLEN BEDRIJVEN.ALS DIE RICHTING HOOFDDORP MOETEN GAAN DIE ECHT NIET DOOR DE TUNNEL 6 KILOMETER OMRIJDEN.ZE ZAL MAAR EEN HUIS GEKOCHT HEBBEN IN STOMMEERHOFF EEN DRUKKE VERKEERSWEG DOOR DIE WOONWIJK.ONS PARALLEL WEGGETJE WORD EEN RICHTINGSVEKEER.LAATS WAS HET BOVENAAN AFGESLOTEN DE VUILNISWAGEN MOEST VANAF DE MIDDENWEG ACHTERUIT NAAR HET BEGIN. DE WAANZIN TEN TOP. DE WAANZIN TEN TOP ALVAST ONDERZOEKBURO RESERVEN

 10. Moest daar nou iemand voor worden ingehuurd? Bakken met geld weer voor iets wat iedereen al wist.

 11. Alle problemen die genoemd worden zijn volgens mij het slimst op te lossen met handhaving.
  Te hard rijden, door rood rijden, het bewust rijden op busbaan zijn allemaal op te lossen met camera’s.
  De zachte knip evalueren lijkt me nogal voorbarig. Wacht eerst de aanleg van de noordvork eens af. Op het moment dat bedacht werd dat er een (zachte) knip moest komen werd er met de verkeerstromen door het dorp grrekend met die knip.

 12. Tja. Misschien gaat dit nog wel het landelijke nieuws halen. Nergens is het zo onveilig voor fietsers dan in Ons prachtige Aalsmeer. En dan heb ik het nog niet over veel zeer slecht onderhouden fietspaden in Aalsmeer en Kudelstaart. Vaak fiets ik maar over de weg in plaats van over het fietspad. Het is wachten op ernstige ongevallen. Want die gaan gebeuren.

 13. Bij dit soort infrastructurele werken blijkt de gemeente geen kennis te hebben van zaken en geen oog te hebben voor de gevolgen die dit soort zaken met zich mee brengt. Enterne bureaus worden ingevlogen om situaties te beoordelen en snelle maatregelen worden tegen hoge kosten toegepast om de situatie te ‘verbeteren’ Zoals het schilderen van schildpadden op de rijweg, extra borden, gekleurde rijstroken. Het wordt er allemaal niet beter op. Fijne jaarwisseling allemaal!

 14. Het is een zooitje.
  Daarbij zie ik s avond regelmatig dat stoplichten op de Ophelialaan niet werken en de bussen over de busbaan heen denderen, levensgevaarlijk! Dit is ook in het filmpje te zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin