Raad vergadert over Machinepark en ArtZuid

Raadsvergadering in coronatijd (Foto archief AV)

Door: redactie. Aanstaande donderdag komt de gemeenteraad in de Burgerzaal bij elkaar voor een vergadering ‘op afstand’. Geïnteresseerd publiek kan uitsluitend via de livestream meekijken. Besproken worden onder meer de herinrichting van het Machinepark, veranderingen in het grondbeleid, kunstproject ArtZuid en het doorlichten van de reserves. Voorafgaand aan de vergadering staat de gemeenteraad stil bij het overlijden van Peter Smolders, fractieassistent van Absoluut Aalsmeer.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Machinepark. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft een financiële bijdrage toegezegd om deze bufferzone tussen de woonwijk Oosteinde en het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer een beter verblijfsklimaat te geven. De plannen voor de herinrichting betreffen onder andere een nieuwe entree van sporthal De Bloemhof via de Braziliëlaan, invulling van de terreinen rond de sporthal met sportieve en recreatieve voorzieningen in een aantrekkelijke groene verblijfsruimte.

Nota Grondbeleid 2020
Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig, bijvoorbeeld voor woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en natuurontwikkeling. Dat betekent in veel gevallen dat het grondgebruik gewijzigd moet worden. Met het grondbeleid geeft de gemeenteraad aan hoe de gemeente de veranderingen in grondgebruik probeert te sturen. De Nota Grondbeleid 2020 is een actualisatie van het bestaande grondbeleid en de raad wordt voorgesteld deze nota vast te stellen.

ArtZuid
De gemeenteraad bespreekt het voorstel om in 2021 het kunstproject ArtZuid mogelijk te maken. Het gaat om een beeldenroute die het verhaal vertelt van het culturele erfgoed van Aalsmeer met als thema Flora. De raad wordt gevraagd hiervoor honderdduizend euro beschikbaar te stellen.

Doorlichting reserves
De gemeente heeft in de loop der jaren voor allerlei bestemmingen geld apart gezet. De gemeenteraad heeft in juni met het oog op mogelijke besparingen voor komende jaren het college gevraagd om alle reserves door te lichten. Het college heeft gekeken of er nog uitgaven op de reserves worden verwacht of dat er concrete bestemmingen zijn. De uitkomst van die doorlichting is dat er bijna 1,5 miljoen euro vrij besteedbaar is. De gemeenteraad wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan het jaarrekeningresultaat van 2020.

De volledige agenda met vergaderstukken is in te zien via de volgende link: link live vergadering en vergaderstukken. Hier is ook de vergadering live volgen of terug te kijken. De vergadering kan ook worden gevolgd via het tv kanaal van Radio Aalsmeer.

Aanvang is 20.00 uur.

Foto archief AV

Lees vorig bericht

Barendebrug na negen jaar bijna af

Lees volgend bericht

Tico Magnífico, jazzfeest met diepgang


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *