PvdA en GroenLinks luiden woningnoodklok

Sinds vorige week wordt er gebouwd aan de Machineweg. (Foto Arjen Vos)

Vorige week donderdagavond werd tijdens de gemeenteraadsvergadering de huisvestingsverordening besproken. ‘Een verordening waarmee de gemeente de negatieve effecten van de schaarste aan passende en betaalbare woonruimte zo veel als mogelijk tegen wil gaan’. Ronald Fransen van GroenLinks maakte nog eens duidelijk dat het hierbij niet ging om meer woningen maar om het verdelen van de sociale voorraad.

De verordening zelf biedt geen enkele oplossing voor het schrijnende tekort aan woningen. Ondanks dat in de woonagenda is vastgesteld wat we gaan bouwen als er gebouwd gaat worden, stelde Fransen voor om een fundamentele discussie te starten over het wonen hier in Aalsmeer en Kudelstaart. Bijval kreeg hij van Jelle Buisma van de PvdA die er op wees dat  het grote tekort aan woningen de prijzen opdreef en als gevolg van de lage rente een geliefd object voor speculatie is.

Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer schaarde zich achter het initiatief om over wonen een fundamentele discussie aan te gaan. Judith Keessen van D66 was iets voorzichtiger in haar bewoordingen, maar kwam wel met vragen die in een dergelijke discussie thuis horen.

Van Rijn pakt de handschoen op
In zijn antwoord gaf wethouder Robert van Rijn aan dat een fundamentele discussie thuis hoort bij de behandeling van de woonagenda. Hij was wel bereid om namens het College een update te geven van waar we nu staan, welke knelpunten er zijn en indien nodig de zaak aan te scherpen. Hij zegde toe om nog voor de zomer een gesprek hierover aan te gaan.

Bouw van huurwoningen aan de Salomon Dierkenslaan (archief AV).

‘In nota’s kun je niet wonen’
Naar aanleiding van de raadsvergadering hebben GroenLinks en PvdA een persbericht uitgegeven. Zij stellen daarin dat ondanks het vaststellen van vele nota’s en beleidsstukken om de woningmarkt vlot te trekken, er nog steeds een schrijnend tekort is aan woningen, zowel voor jongeren als voor ouderen.

Als gevolg hiervan constateren zij de volgende problemen: huizenprijzen die de pan uit rijzen, jongeren die kansloos zijn op de Aalsmeerse en Kudelstaartse woningmarkt en dat wonen een speculatieobject is geworden waarbij huisjesmelkers vrij spel hebben.

Woningnood
Op de wachtlijst voor sociale huurwoningen staan, zo hebben beide partijen uitgezocht, 967 mensen. En komen er jaarlijks tussen de 120 en 145 van dit soort woningen beschikbaar. Gemiddelde wachttijd is uitgerekend 7,3 jaar waarbij mensen met urgentie nog eens voorgaan. (red: landelijk is er een tekort aan 315.000 woningen!)

Uitnodiging voor ideeën
PvdA en GroenLinks zeggen de komende discussie met de wethouder niet over de woningzoekenden maar samen met hen te voeren. Daarom doen zij in het persbericht een oproep om aan te geven welke ideeën er leven om bijvoorbeeld:

 • de woning als speculatieobject tegen te gaan
 • tijdelijke en goedkopere woningen te creëren
 • de gemeente aan actieve grondpolitiek te laten doen
 • de rol van projectontwikkelaars aan deze schaarste aan te passen
 • het aanbod van sociale huur en sociale koop meer in evenwicht te brengen met de vraag
 • ouderen te verleiden om meer passend te gaan wonen zodat er gezinswoningen vrij komen
 • iets te doen waar de gemeente nog nooit aan gedacht heeft

PvdA-Aalsmeer en GroenLinks-Aalsmeer nodigen u uit om uw ideeën of verhalen te mailen naar: jelle.buisma@aalsmeer.nl (PvdA Aalsmeer) of ronald.fransen@aalsmeer.nl (GroenLinks Aalsmeer)

Tekst Joop Kok

4 reacties

 1. Al 9 maanden staan er bij mij 6 prima te verhuren woonstudio’s leeg door een lastgeving met dwangsom van 30000 euro per stuk
  23 jaar hebben ze uitstekend dienst gedaan als opvang voor mensen die in nood zaten en/of Aalsmeerse jongeren die nergens terecht kunnen.
  Natuurlijk is het een druppel op een gloeiende plaat, maar het zou het college en de gemeenteraad sieren als ze deze nette studio’s weer laten bewonen middels een omgevingsvergunning.
  Ondanks alle pogingen die ik hierover heb ondernomen tot op heden geen enkele reactie.

 2. De hele politieke wet moet op de schop .
  Er is geen touw meer aan vast te knopen.
  Landelijke politiek kom met een goed plan !!
  Dat voor iedereen te begrijpen is !!

 3. Wachttijd 7,5 jaar dan snap ik niet dat mijn dochter(bijna29) en al bijna 11 jaar ingeschreven staat bij reageren op woning niet eens bij de eerste vijftig eindigt

 4. Zie: Pierre’s Pennenstreken: Schaarste
  van 11 februari 2020
  https://aalsmeervandaag.nl/algemeen/pierres-pennenstreken-schaarste
  plus mijn toevoeging:
  Schaarste wordt op twee manieren gemeten. Schaarste aan sociale huur (‘woningnood’) in Groot-Amsterdam (14 gemeentes). Schaarste aan koopwoningen in de NVM-regio (3 gemeentes: Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn). Geen wonder dus, dat men liever koopwoningen bouwt – voor de ‘eigen regio’ (met de twee buurgemeentes). Want sociale huur betekent dat je de sociale woningbehoefte voor 13 andere gemeentes – inclusief Amsterdam! – aan het oplossen bent. Daar hebben de omringende dorpen dus geen zin in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin