Middenweg: rechter haalt gemeente opnieuw onderuit

De gemeente is in de rechtszaak rond de Middenweg opnieuw in het ongelijk gesteld. Gisteren wees de voorzieningenrechter in Amsterdam het verzoek van de gemeente af om alsnog het tijdelijke stuk Middenweg aan te mogen leggen. Volgens de rechter kan de gemeente niet garanderen dat het stuk Middenweg tussen N201 en Machineweg straks veilig genoeg is. Gevolg is dat Oost nog geruime tijd moet wachten op een snelle, directe verbinding met de N201.

De uitspraak betekent dat wegbewoner Ron Hooyman voor de tweede maal gelijk krijgt van de rechter. Hooyman, wiens bloemenbedrijf FloraPlus aan de Middenweg gelegen is, is van mening dat het nieuwe wegtracé niet veilig genoeg wordt.

Sterke afwijking
De rechter geeft aan dat ook de vorig jaar zomer aangepaste wegplannen van de gemeente ontoereikend zijn. De wegbreedte van 7.90 m “wijkt sterk af” van de minimale breedte die het landelijk verkeerskenniscentrum CROW voorschrijft voor een dergelijke weg, namelijk 9.80 m. Ook de gemeente zelf erkent volgens hem dat de breedte van 7.90 m niet ideaal is.

Een ander argument van de rechter is dat het deels draaien van LZV's (dat zijn langere, zwaardere vrachtwagencombinaties) op de nieuwe weg ten koste gaat van de veiligheid. Vooral omdat er nogal wat van dergelijke vrachtwagens het bedrijfsterrein op en af zullen rijden.

Gevaarlijk voor fietsers
Met name voor de fietsers, schoolkinderen voorop, kan de situatie in de ogen van de rechter in de toekomst gevaarlijk worden. Des te gevaarlijker omdat in de gemeentelijke plannen een fietsoversteek van de ene naar de andere kant van de weg is ingetekend. De gemeente maakt “onvoldoende aannemelijk” dat de veiligheid van fietsers gewaarborgd is.

Verder zet de rechter vraagtekens bij de stelling van het door de gemeente ingehuurde adviesbureau Goudappel Coffeng dat er dagelijks maximaal 6000 auto's over de weg zullen rijden. De rechter is van mening dat een “nadere onderbouwing” daarvoor ontbreekt.

Meer dan 6000 auto's
“Niet onaannemelijk” vindt het rechter het dat het méér auto's worden, zoals het door Hooyman ingeschakelde verkeerskundig bureau Vermeer beweert. Bevindingen van het verkeersbureau van de politie wijzen eveneens op intensiever autoverkeer dan de gemeente suggereert.

De Amsterdamse rechter weegt mee dat de gemeente mede kiest voor aanleg van de weg om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer een impuls te geven. Dat “impliceert dat het bedrijfsverkeer na openstelling van de weg verder zal toenemen”, meent hij.

Te veel twijfels
In mei 2014 deed de voorzieningenrechter een eerste uitspraak in de rechtszaak tussen de gemeente en Hooyman. Hij had toen al “te veel twijfels over de onderbouwing van de verkeersveiligheid”. Eind augustus kwam de gemeente met aangepaste plannen, reden om de rechter te bewegen haar alsnog toe te staan het nieuwe tracé te gaan aanleggen.

De rechter hoorde beide partijen in de rechtszaak op 4 december aan en verzocht ze een laatste poging te ondernemen onderling tot een vergelijk te komen. Want, zo constateerde hij, ze hadden “nooit serieus om de tafel gezeten”. Daarmee wees hij vooral de gemeente terecht.

Verzoening mislukt
“Als het gesprek lukt,” gaf de rechter in december aan, “dan hebt u een oplossing waar u allebei wat aan heeft. Anders doe ik straks een uitspraak en is een van de twee niet blij.” Zoals bekend liep het verzoeningsgesprek, op 7 januari, op niets uit. Daarmee moest een rechterlijke uitspraak de beslissing brengen. Uitkomst gisteren: Hooyman blij, de gemeente niet blij.

Als de rechter de gemeente gelijk had gegeven, was verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven “meteen aan de slag” gegaan. Dat stelde hij een maand geleden op een persmeeting, waarin hij sprak van een “spoedeisend belang”, namelijk ontsluiting van Aalsmeer-Oost. De rechter oordeelde gisteren dat verkeersveiligheid een hoger belang is.

Foto's: de huidige wegsituatie op de Middenweg bij het huis en het bedrijf van Ron Hooyman. (foto's AV-archief)


 

2 reacties

  1. Haal nu de geheimhoudingsplicht maar van dit dossier. Hoe openlijker men nu verder met dit traject omgaat, hoe beter het voor de toch al gedupeerde burger is in oost en omstreken.

  2. Zoals ik in de uitzending van Stamtafel gisteravond aangaf, kun je denk ik niet zeggen de heer Hooyman heeft gewonnen, want in zulke zaken zijn er geen winnaars. De heer Hooyman heeft wel gelijk gekregen van de rechter. Nu ben ik benieuwd naar de mensen die hebben geroepen ‘de heer Hooyman heeft ongelijk’: hoe kijken zij naar deze uitspraken. Vooral de mensen die riepen ach 7 meter is toch voldoende. De conclusie is, denk ik: de gemeente moet nieuwe plannen maken? En dan de vraag is dit de schuld van heer Hooyman? Nee zeg ik, als de gemeente vanaf het begin met juist plannen was gekomen en geluisterd had, was de Middenweg al klaar geweest. Nu is de vraag hoeveel dit de gemeenschap gaat kosten en hoelang dit nu gaat duren? En ik ben ook benieuwd of de gemeente (vooral het college) een goede verliezer is om contact te zoeken met de heer Hooijman met de woorden ‘het spijt ons dat het zo gelopen is en we hebben er van geleerd’. Oh nee, ik vergat wat, het is natuurlijk geheim, dus men mag er niet over praten. Ik denk dat dit verhaal wordt vervolgd. Ik hoop alleen niet dat dit zo lang gaat duren. Net zoals de zaak Rosenboom, die wij ook in het programma Stamtafel continu hebben gevolgd en waar we verslag van hebben gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin