Kudelstaart in oorlogstijd

Het nu al veel besproken boek “Kudelstaart in Oorlogstijd” is nog niet verschenen, maar wie een middagje bij Piet Buskermolen in het verleden duikt weet het zeker: het boek zal lezen als een spannend jongensboek.

Een vraaggesprek met een bevlogen Kudelstaarter.

 

Mondjesmaat kwam er de laatste jaren al iets naar buiten. Er komt een boek over Kudelstaart in oorlogstijd. De aanzet voor deze volgend jaar verschijnende uitgave waarin Kudelstaart in de oorlog centraal staat werd al vele jaren geleden genomen door Jan Buskermolen, onder andere journalist en voorlichter van de gemeente Uithoorn, die op jonge leeftijd overleed. Jan Buskermolen beschikte over een enorm archief, schreef al enkele boeken over Kudelstaart en het archief van hem lag opgeslagen in het ouderlijk huis, zegt broer Piet Buskermolen die in 1994 in het uit 1874 daterende huis is getrokken.

 

De eettafel in de gezellige woning tegenover de kerk ligt vol met archiefmateriaal dat Buskermolen voor dit gesprek tevoorschijn heeft gehaald. Buskermolen(80), start zijn verhaal over “Het Boek” met verwijzingen naar de inmiddels al verschenen uitgaven over 'zijn' Kudelstaart zoals onder andere Kudelstaart rondom de kerk (1982), 'n Ommetje Kudeldstaart(1984), Geschiedenis van een grensgeval (1988), Kudelstaart(1988). Ook broer Jan was bij diverse uitgaven betrokken.

 

Piëteit

Buskermolen:”Nu lag er al een manuscript van de hand van wijlen broer Jan over Kudelstaart in oorlogstijd, maar uit piëteit hebben we dat toen, zo'n zevenentwintig jaar geleden, laten rusten. Wij als familie, we hadden thuis acht kinderen, waren de erfgenamen van het manuscript. Op een gegeven moment hebben we toen na jaren het idee geopperd, we zullen Jans manuscript eens aan een paar mensen laten lezen, zoals aan Constantijn Hoffscholte en aan Jan Willem de Wijn. Zij zagen er wel wat in, het waard om gepubliceerd te worden en in 2018 heb ik ook mijn familie gevraagd, want zij waren en zijn tenslotte de erfgenamen. Zij stemden wel in met het plan om een boek te maken en dat uit te geven.”

Er werd een comité gevormd, zegt Buskermolen en hij benaderde een aantal wat hij noemt “prominenten”.

“Ikzelf maak er deel van uit, het manuscript is tenslotte van de familie. Dan is er in de commissie Frans Kuipers met bestuurlijke ervaring, Sjaak van der Weijden  die nog wat aantekeningen had van zijn vader Leen en verder Wijnand Oostveen als lid van het kerkbestuur. En toen moest er aan een schrijver worden gedacht en kwamen we terecht bij PJ.M.M.van Wees, oud-geschiedenisleraar en beter bekend als Dick van Wees. Hij schreef al een boek over De Kwakel en over Kudelstaart.”

 

Brieven bij de pastoor
Een kostbare vondst was een door wijlen Jan Buskermolen verzamelde brievencollectie van de mannen die tijdens de oorlog waren uitgezonden naar Duitsland en daar te werk waren gesteld.

Buskermolen: ”En wellicht waren er ook vrijwilligers bij. En zij schreven regelmatig brieven aan de toenmalige pastoor Van Kessel. Broer Jan had die in zijn bezit en ik heb ze stuk voor stuk doorgelezen. Ontroerend, openhartig en zodoende kwamen we achter de namen van alle tien jonge mannen die gelukkig allemaal na de oorlog zijn teruggekeerd. Althans, op eentje na, die is in een ziekenhuis in Duitsland overleden. We hebben als commissieleden alle families achterhaald en   contact met ze opgenomen. Ze waren verrast, hoorden zaken die ze zelf niet wisten, dingen die die jongemannen destijds wel aan de pastoor schreven en ook wel aan de familie. En de pastoor schreef hen ook wel terug.”

Inmiddels werd mede met name voor de praktische zaken SKIO opgericht, de Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd. die begin van dit jaar voortvarend aan de slag ging. Er kwam een website, er werden sponsors en donateurs geworven, er kwam een informatie-avond en het boek dat in een oplage van 1000 tot 1200 exemplaren zal worden gedrukt zal komend jaar van de pers rollen.

Inmiddels zijn namens de werkgroep als zowel de stichting die bestaat uit de heren Jan Hogenbosch, voorzitter, Arie de Vos, Gerard Rohling, aan de slag gegaan. De werkgroep is enkele dagen per week op pad ten behoeve van Het Boek. Charlotte Braat zet zich inmiddels in voor de promotie en maandelijks wordt bijgepraat over de stand van zaken.

Het is een heidens karwei, zo stellen we ons voor. Buskermolen bevestigt dat. Maar Kudelstaart zou Kudelstaart niet zijn als niet eensgezind, met voortvarendheid en inzet van velen het boek volgend jaar van de pers zal rollen en “Kudelstaart in oorlogstijd” snel zijn weg zal vinden naar zowel inwoners van Kudelstaart als ook daarbuiten.

Piet Buskermolen:” Ik zie het project ook als een eerbetoon aan mijn broer Jan, hij heeft de aanzet gegeven tot het boek en mede door de vondst van de door de Kudelstaartse jongens aan pastoor Van Kessel geschreven brieven wordt dit een unieke uitgave.”

 

Tekst: Leni Paul, Foto's: Piet Buskermolen en brieffragment: Arjen Vos; zwartwitfoto van Jan Buskermolen: archief familie Buskermolen.

 

(advertentie)

2 reacties

  1. Geachte heer Piet Buskermolen,

    Kunt u contact met mij opnemen.
    Het is erg belangrijk.
    Ik weet niet of u dit mailtje kan ontvangen.

    Mvg. Jan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin