‘Klip en klaar, Lidl wíl zich hier vestigen’

Het is “klip en klaar” voor verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven. “Er kómt een Lidl. Het is duidelijk dat ze zich willen vestigen op de plek van het oude Rabobankgebouw,” zegt hij.

De Duitse supermarktketen heeft, na een jaar juridisch touwtrekken, officieel een omgevingsvergunning op zak. Lidl is daarmee gerechtigd een filiaal in Aalsmeer te openen aan de Stationsweg 4-6. Dat kan op basis van de vorig jaar ingediende plannen. Maar het is de vraag of dat gebeurt. Want volgens de wethouder zijn er tussen Lidl en gemeente gesprekken gaande over een nieuwe invulling, die bewoners én supermarkt “voordelen” biedt.

Alternatief plan
“Het gaat om een alternatief plan op dezelfde locatie aan de Stationsweg, maar met een totaal andere stedenbouwkundige opzet dan het huidige plan. Onderdeel is ook een andere verkeersafwikkeling,” geeft hij aan. “We zien het allebei zitten.”

Bij het bestaande plan was met name de ontsluiting van de discountsupermarkt een heikel punt. Naar het gevoel van veel plaatsgenoten is het vragen om problemen als auto's straks vanaf het parkeerterrein achter de winkel via de eenvoudige afrit de Uiterweg op- of afrijden, recht tegenover de Grundelweg. Ook Van der Hoeven had daarover zijn bedenkingen.

Bestemmingswijziging
In dit stadium laat de wethouder inhoudelijk evenwel niets over de nieuwe plannen los. Die afspraak heeft hij met Lidl gemaakt en hij wil niet voor zijn beurt praten. “Ik kan alleen zeggen dat we de gesprekken met positieve intenties voeren. Op termijn komen we ermee naar buiten.”

Anders aan het alternatief is bovendien dat er een bestemmingswijziging voor nodig is, zo geeft Van der Hoeven aan. “Dan begint de dans opnieuw.” Er komen formele gemeentelijke stukken, de gemeente organiseert een informatiebijeenkomst over het plan, belanghebbenden kunnen bezwaar maken en tenslotte is het aan de gemeenteraad om al dan niet akkoord te gaan.

Terugvallen
Op welk moment Lidl aan de hand van een aantrekkelijker plan zou kunnen gaan bouwen, daarover kan de wethouder geen zinnig woord zeggen. “Als bewoners en belanghebbenden én de gemeenteraad het een beter plan vinden, zou het best snel kunnen gaan.” Maar dan moet er (juridisch-procedureel) ook niets tegenzitten.

Feit is dat de supermarktketen, zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, “in principe” zijn gang kan gaan met het bestaande plan. “Daar kunnen ze altijd op terugvallen.” Wel kunnen direct belanghebbenden er nog tegen in beroep gaan bij de rechtbank in Amsterdam.

Onterecht
Dinsdag, kort voor het verstrijken van de door de rechter gestelde deadline, liet B&W met een persbericht weten de laatste rechterlijke uitspraak te zullen accepteren en Lidl de omgevingsvergunning te verlenen. De Amsterdamse rechter oordeelde eind december dat de gemeente onterecht de vergunning had geweigerd.

Een eerste weigering van B&W de vergunning te verlenen was volgens de rechter terecht. Maar Lidl paste zijn plannen aan en bleef binnen de lijntjes. De tweede weigering van B&W betrof in de ogen van de rechter echter een “ondergeschikt” element in de plannen en werd dan ook niet gehonoreerd.

Niet doorprocederen
“De uitspraak was zo duidelijk dat we er ook vanuit het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur gevolg aan geven,” aldus Van der Hoeven. De aangepaste plannen passen immers in het huidige bestemmingsplan.

“Doorprocederen is niet aan de orde. Dat zouden we hebben kunnen doen als we het er inhoudelijk echt niet mee eens waren geweest.”

● Klik hier voor recent artikel 'Lidl mag in Dorp bouwen van rechter'

Foto's: (boven) het opvallende Rabogebouw aan de Stationsweg maakt straks plaats voor supermarkt Lidl; wanneer, is nog koffiedik kijken. (onder) de in de ogen van velen problematische ontsluiting op de Uiterweg, tegenover de Grundelweg. (foto's Arjen Vos)

2 reacties

  1. P.S. Ik vraag mij af of de gemeente in overweging neemt om de vaste gemeentelasten, zoals de OZB, precariorechten en onlangs nog een nieuwe belasting/verplichte bijdrage, te verlagen voor de bestaande supermarkten. Vanwege de toelating tot weer een supermarkt in dezelfde buurt kan het niet anders dat er minder omzet en dus ook minder winst gedraaid wordt en hogere kosten ook door de winkels in het weekend te openen. De gemeente heeft zich al ‘rijk’ gerekend met de belastingen die ze gaat binnenhalen van Lidl. Dan zou het niet anders dan eerlijk zijn om de vaste gemeentelasten evenredig te laten dalen met de omzetdaling omdat ze die vanwege die omzetverplaatsing naar Lidl daar wel kunnen halen. Ik hoop ook dat, als de omzetdaling zodanig is dat er mensen uit moeten bij de bestaande supermarkten, dat de voorwaarde is dat die mensen dan aan de slag kunnen bij Lidl onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

  2. “Is nog geheim, maar voelt goed.” Goh wat een rare woordspeling. Als het geheim is en je niet weet wat dat geheim is hoe kan het dan goed voelen? Waarom moet iets geheim gehouden worden als de bewoners daar hun zegje over willen doen? Ik heb zeker niets tegen Lidl, best een goede winkel met goede spullen en vaak (lang niet altijd) lage prijzen. Echter maak ik mij zorgen over de reeds bestaande supermarkten, die gaan inleveren op hun omzet en loont het dan nog wel. Dus ten eerste de komst van een supermarkt zal pijn doen bij de anderen en ten tweede de strategie van Lidl is apart. Een gewone supermarkt zoals AH, Deen, C1000, Jumbo etc. heeft een assortiment dat kan variëren van 12.000 artikelen tot 22.000 artikelen. Gemiddeld zo’n 15.000 artikelen afhankelijk van de winkelruimte. Het assortiment van Lidl schijnt zo tussen de 800 en 1800 verschillende artikelen te liggen. Dus alleen de best verkopende artikelen met de hoogste marge voor hen worden verkocht. Dus alleen voor de spullen die Lidl niet heeft, de kruimels zeg maar, de weinig verkochte artikelen etc. ga je naar een andere supermarkt. Ben benieuwd of de ‘gewone’ supermarkten in de directe nabijheid hun hoofd boven water kunnen houden. De gewone supermarkten bieden goede werkgelegenheid voor de lokale bevolking tegen normale arbeidsvoorwaarden en normaal salaris en geen leeftijdsdiscriminatie. Dat is nu precies waar de schoen wringt bij Lidl, alleen arbeiders beneden de 30, zo leert de ervaring, andere arbeidsomstandigheden en salaris en veel minder arbeidsplaatsen. Dus ik ben benieuwd of jullie er daar op vooruitgaan. Ook is Lidl een ‘stiftung’ oftewel ‘stichting’; een stichting is officieel een bedrijf zonder winstoogmerk (met een truukje) en betaalt ook weinig tot geen belasting, weet niet of we dat willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel