Gemeente zet stevig in om overlast Westeinder te bestrijden

Door: redactie. Om ervoor te zorgen dat er minder overlast plaatsvindt op en rond de wateren van Aalsmeer is deze week het convenant Waterveiligheid ondertekend. Hierin staan afspraken over veilig, verantwoord en duurzaam gebruik van de Westeinderplassen. Vertegenwoordigers van jongeren, Buurtwerk, de Stichting Aalsmeer Westeinderpromotie en de gemeente Aalsmeer hebben hun handtekening onder het convenant geplaatst. Er wordt nagedacht over meer maatregelen. Ook met plaatsing van camera’s hoopt de gemeente de overlast terug te dringen.

De ergernis over vernielingen, brandstichting, geluidoverlast, dumpen van afval en te snel varen nemen de laatste tijd alleen maar toe. Het convenant is bedoeld als herenakkoord en als uitgangspunt voor doorlopend contact tussen de diverse partijen. De gemeente zet hiermee breed in op zowel preventief als repressief optreden. Bijzonder is dat met name jongeren in diverse leeftijdscategorieën worden uitgedaagd om ambassadeurs van de Westeinder te worden. De gemeente gaat zelf nog een stapje verder en richt zich ook op  basisschoolkinderen. Die krijgen voorlichting over het gebied, de aanwezige natuur en veilig varen. Verder komen er vaste plekken voor het ophalen van mensen en maaltijden, de zogenaamde P&P (pizza & personen)-plekken en er wordt ingezet op effectievere afvalverwerking en opruimdagen.

Denken in mogelijkheden
Burgemeester Gido Oude Kotte hierover in een persbericht: “De hele aanpak is gebaseerd op denken in mogelijkheden. De gemeente Aalsmeer wil leuk en gezellig recreëren niet onnodig moeilijk maken. Twee of drie dagen per jaar gaan we de poel aan de jongeren geven. Daartegenover houden ze zich de rest van het jaar aan de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken. Ook toekomstige generaties moeten van het gebied kunnen genieten. Dat kan alleen als we daarvoor nu de basis leggen en die bewaken.”

Contacten versimpelen
Uit gesprekken met omwonenden van het gebied en jachthaveneigenaren kwam stevige kritiek op het in de ogen van betrokkenen trage reageren van politie op klachten. Bovendien werd het ingrijpen vaak als te weinig doortastend ervaren. “Dat beeld willen we graag anders,”  aldus Oude Kotte, “de inzet van politie en handhaving is al behoorlijk opgeschroefd. We gaan nu stevig aan de slag met de communicatie tussen bewoners, politie en handhaving.”

Camera’s
Er wordt op dit moment gewerkt aan snelheidscamera’s op de Kleine Poel om hard varen en onveilig vaargedrag te kunnen beboeten. Ook wordt gedacht aan mobiele camera’s die willekeurige plekken kunnen observeren, om vernielingen en vervuiling te kunnen beboeten en eigenaren de mogelijkheid te geven schadevergoedingen te kunnen verhalen.  Er is volgens de burgemeester zelfs gedacht aan de inzet van drones, maar dat bleek volgens hem niet te realiseren. “De camera’s komen nu op strategische plekken maar ook op steeds andere locaties. Op die manier is niet te voorspellen waar je gepakt kunt worden.”

Elkaar aanspreken
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak rond de Westeinderplassen is volgens de burgemeester dat mensen elkaar aanspreken op gedrag. Jong en oud, ondernemers en gebruikers van de Westeinderplassen. Dit is ook het uitgangspunt in het convenant waterveiligheid. Als door jeugd herhaaldelijk de omgangsnormen worden geschonden worden zij èn hun ouders door middel van een brief aangesproken op het ongewenste gedrag. Daarnaast kunnen nog andere sanctie worden ingezet vanuit onder meer de APV.

Foto’s archief AV

Lees vorig bericht

Eerste stap gezet naar bouw Roerdomplaan

Lees volgend bericht

Ikebanaworkshop met De Elementen


1 Reactie

  • En dit gaat werken neem ik aan?
    Iets met druppel en gloeiende plaat als je t mij vraagt.
    Toen ik jong was draaide de politie alle twee (als jer twee had tenminste) de bougies uit je buitenboordmotor en moest je maar zien hoe je thuis kwam waar je vervolgens mocht uitleggen waarom je geen bougies meer had en je ouwe heer je als nog op je falie gaf. Dat werkte in ieder geval voor de rest van t seizoen!

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *