Discussie supermarkt blijft oplaaien: ‘Onwijs veel behoefte aan’

Winkelcentrum Kudelstaart

Door: Klaas Leegwater. Het debat over een tweede supermarkt in Kudelstaart is nog lang niet klaar. Nadat de gemeente in december de komst van een budgetsupermarkt in het dorpscentrum definitief van de hand wees blijven voorstanders zich roeren. Projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed schreef vorige week een pittige brief naar het gemeentebestuur, het bedrijf ziet nog volop kansen voor een Vomar in het dorpscentrum. Raadsleden doen een oproep aan het college alles uit de kast te halen voor een ’tweede super’.

“Ik baal hier gigantisch van. Haal bij wijze van spreken alle klinkers uit de Kudelstaartseweg om een supermarkt alsnog mogelijk te maken.” Woorden van een bevlogen CDA’ er Eppo Buskermolen, woensdagavond te gast in het programma Radio Aalsmeer Politiek. De vraag aan het raadslid was hoe nu verder na het collegebesluit dat op basis van de conclusies van onderzoeksbureau Ginder er in Kudelstaart naast Albert Heijn uit het A-segment voorlopig geen kwantitatieve marktruimte is voor een tweede supermarkt, een discounter. 

KC De Ruimte

Hoorne Vastgoed, dat een nieuwbouwproject van 300 woningen aan de Hoofdweg wil koppelen aan realisatie van een Vomar-supermarkt met 20 woningen in het sociale segment op de locatie van school KC De Ruimte in het centrum van Kudelstaart, is not-amused over de beslissing. De ontwikkelaar heeft aangeboden in het nieuwbouwproject aan de Hoofdweg ruime huisvesting voor de school te financieren, in ruil voor de dan beschikbare gemeentegrond voor de bouw van een Vomar. 

Kwaliteitsimpuls
“Wie wil met het oog op de toekomstige vitaliteit van Kudelstaart nou niet zo’n kwaliteitsimpuls voor het dorp?” schreef Hoorne Vastgoed vorige week in een brief aan het college, raadsleden en belangengroepen. De gemeente meent dat als er al marktruimte zou zijn voor een tweede supermarkt een ‘uitruil school-supermarkt’ niet zomaar mogelijk is vanwege het zogenaamde Didam-arrest uit 2021. Dat maakt één-op-één verkoop van pand of grond voor overheden moeilijk. Bij meerdere gegadigden voor aankoop moet er eerst een selectieprocedure worden doorlopen. 

Voor het blok gezet
Dit standpunt én de beslissing om de conclusies uit het onderzoeksrapport over te nemen, is kort voor Kerst per brief aan Hoorne Vastgoed medegedeeld, met tevens de oproep op korte termijn ondertekening van de anterieure overeenkomst voor bouwproject Hoofdweg-Zuid. Het moment, inhoud en toon van de brief schoot bij de projectontwikkelaar in het verkeerde keelgat blijkt uit de reactie naar de gemeente. “We voelen ons voor het blok gezet en zijn verbaasd. En waarom zijn we niet betrokken bij het Ginder-onderzoek.” 

In gesprek met gemeente
Hoorne Vastgoed vindt dat uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek selectief zijn gebruikt om “op een negatieve conclusie uit te komen.” Het bedrijf verwijst naar eigen onderzoeken met andere conclusies en naar een enquête van jaren geleden dat 75 procent van de Kudelstaarters een supermarkt in het budgetsegment wil. De ontwikkelaar schrijft tevens dat het Didam-arrest geen belemmering hoeft te zijn. “Dat hebben onze juristen zeer secuur uitgezocht.” 

De hoek Schoutweg/Zuiderpark waar de supermarkt gepland stond.

Het vastgoedbedrijf uit Uitgeest wil in gesprek met de gemeente. “In alle openheid en gericht op het vinden van een passende oplossing. Want we blijven onverminderd geloven in een mooi en betekenisvol project. We weten wanneer onze investeringen verantwoord zijn en durven daarmee voor eigen rekening en risico te ontwikkelen.” De projectontwikkelaar stelt tevens voor iets extra’s te doen voor de Kudelstaarters. “We willen kijken naar sociaal maatschappelijke voorzieningen ter versterking van het centrum.” 

‘Zoals gebruikelijk’
De gemeente is bereid het besluit over de afwijzing van een supermarkt aan de ontwikkelaars mondeling nog eens toe te lichten, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Over de verwijten van het vastgoedbedrijf waarom het niet werd betrokken bij het Ginder-onderzoek en kort voor Kerst werd geïnformeerd, zegt de woordvoerder: “Dit onafhankelijk onderzoek is in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd. Toen het onderzoek beschikbaar was, is het in B&W besproken en aan de raad gestuurd. Daarna is het gedeeld met de externe partijen, zoals gebruikelijk.” 

Proosdijhal

‘Breek Proosdijhal af’
In de uitzending van Radio Aalsmeer waren naast CDA’er Buskermolen ook Jelle Buisma (PvdA) en Judith Keessen (AA) aanwezig. Keessen deed een ferme oproep aan het college: “Doe er alles aan dat er een tweede supermarkt in Kudelstaart komt. Breek bijvoorbeeld de verouderde Proosdijhal in de Edisonstraat af, zet er een supermarkt neer en bouw ergens anders een nieuwe gymzaal. “Buskermolen: “Dat is onderzocht, te duur.” Keessen: “Daar wil ik dan de onderbouwing van zien. Kom op Eppo, we gaan hier wat aan doen.” Buisma gevat: “Ik zie een meerderheid in de raad aankomen.” Buskermolen: “Het laatste woord is hier nog niet over gesproken, er is onwijs veel behoefte aan een discounter in Kudelstaart.”

In Bewonersoverleg
De kwestie tweede supermarkt komt vanavond (maandag) aan de orde bij Bewonersoverleg van Dorpsraad Kudelstaart. Beleidsadviseur van de gemeente Amstelveen/Aalsmeer Martijn Prent zal een toelichting geven op het haalbaarheidsonderzoek van Bureau Ginder. Voorzitter van de Dorpsraad Jaap Overbeek: “Wij zien nog steeds ruimte voor een budgetsupermarkt. Het gaat hierbij niet alleen over de marktruimte, maar ook over de locatie.” Het Bewonersoverleg in het Dorpshuis begint 20.00 uur.

Historie

Hoorne Vastgoed en bouwbedrijf Roosdom Tijhuis (samen in een consortium) kochten jaren geleden grond langs de Hoofdweg voor oorspronkelijk woningbouw en een school, en wilden een Vomar supermarkt neerzetten in het dorpscentrum. Eind 2020 wees het schoolbestuur het aanbod van de gemeente van verhuizing naar nieuwbouw Hoofdweg af omdat de school er wat betreft lokaalruimte op achteruit zou gaan. In verhouding met het huidige leerlingenaantal kan de school vanwege regelgeving geen aanspraak maken op dezelfde lokaalruimte bij nieuwbouw. De gemeente destijds: ‘De financiële consequenties zouden niet te verantwoorden zijn richting andere scholen binnen de gemeente.’

Het consortium schakelde door naar een andere optie; de supermarkt integreren in de nieuwbouw. Dat plan leek te slagen, maar liep begin 2022 toch vast omdat met name winkeliers uit het centrum weerstand boden. Zij vreesden door een discounter op enige afstand van het dorpscentrum het mislopen van impulsaankopen. De supermarkt verdween vorig jaar januari uit de startnotitie. De gemeente gaf opdracht aan bureau Ginder voor nieuw onderzoek naar de mogelijkheden van een supermarkt in het dorpscentrum.

Hoorne Vastgoed ging vervolgens zonder medeweten van de gemeente in gesprek met het hoofdbestuur van KC De Ruimte of de school te porren was voor een overgang naar nieuwbouw Hoofdweg, gefinancierd door het vastgoedbedrijf. Met als doel op de huidige locatie van KC De Ruimte aan de Schweitzerstraat een Vomar te realiseren.

De gemeente reageerde vorig jaar kribbig dat het buiten de gesprekken was gehouden, zo is tussen de regels door te lezen in enkele raadsbrieven. De verhoudingen tussen gemeente en Hoorne Vastgoed raakten bekoeld. “Wij hebben hier geen kwade bedoelingen mee gehad en wilden graag eerst met een gedegen onderbouwd planinitiatief naar de gemeente komen,” is het verweer van Hoorne Vastgoed.

Eind vorig jaar concludeerde onderzoeksbureau Ginder dat er in Kudelstaart pas rond 2035 eventueel marktruimte ontstaat voor een tweede kwantitatieve supermarkt. De gemeente nam de conclusies over, er komt geen tweede supermarkt en geen verhuizing van de school. Hoorne Vastgoed en raadsleden leggen zich er niet bij neer. Het onderwerp ’tweede supermarkt in Kudelstaart’ zal de komende periode waarschijnlijk op de agenda worden gezet van een commissievergadering.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin