D66 wil rem op logistieke dozen en vrachtwagens aan banden

Bouw 'logistieke doos' op Greenpark

Door: Klaas Leegwater. De verkeersstromen van vrachtwagens rond logistieke gebouwen in Aalsmeer moeten aan banden worden gelegd. Dat bepleit D66 in een motie die aanstaande donderdag in de Commissie Maatschappij en Bestuur zal worden besproken. De democraten willen een verordening aan de raad voorleggen die toeziet op een verbod voor het vestigen van nieuwe verkeersbelastende logistieke bedrijven als deze geen directe aansluiting hebben op de N201.

Er is binnen de regio Amstelland-Meerlanden een voortdurende vraag naar ruimte voor logistieke bedrijven. In de gemeente Aalsmeer zijn verschillende bedrijventerreinen die bij de huidige bezetting voor een zware belasting zorgen van het bestaande wegennetwerk. “Er is geen ruimte op het bestaande, noch het toekomstige Aalsmeerse wegennet voor een extra belasting door zwaar – of intensief (vracht)verkeer,” schrijft D66 in de motie.

Vrachtverkeer op de Machineweg

Een soortgelijke motie van D66, Absoluut Aalsmeer en CDA, als onderdeel van het behandelstuk ‘Aanvulling Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016’ , werd een maand geleden in meerderheid aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De liberalen vonden de motie niet concreet genoeg. “Voor teveel uitleg vatbaar,” merkte commissielid Joost de Vries op. Het college zal de aangenomen motie van september uitwerken in een voorstel. 

Groene daken en wanden
In een strategisch masterplan, behorende bij dit behandelstuk, wordt beschreven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan duurzaamheid bij nog te bouwen logistieke gebouwen in Green Park Aalsmeer. Onder meer: groene daken, duurzaam energiesysteem, circulair gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit en buitenmuren die meer opgaan in de omgeving. Vooral met dat laatste klonk in de vergadering van september overeenstemming.  “Geen zwarte dozen meer, maar groene wanden.”

Wildgroei
In Aalsmeer uiten steeds meer inwoners hun bezwaren tegen de wildgroei aan logistieke bedrijven die het landschap visueel bevuilen en als bijeffect voor verkeersoverlast zorgen. Vooral de bouw van ‘zwarte dozen’ aan de dorpsgrenzen en dicht bij dorpswijken/woningen zorgt in Aalsmeer voor discussie. Logistieke bedrijven zijn goed voor de bv Aalsmeer, minder fraai voor de natuurbeleving en verkeersveiligheid in het bloemendorp.

D66 niet duurzaam?
In de donderdag te behandelen motie van D66 over nieuwe logistieke gebouwen is niets opgenomen over verduurzaming en gepaste vormgeving. Waarom niet?  “In de ‘oerversie’ van de motie was duurzaamheid en groen hiervan wel degelijk onderdeel, we hebben echter gekozen deze onderwerpen op te knippen,” verklaart D66-fractieleider Sybrand de Vries. 

Het raadslid zegt niet het risico te willen lopen dat beide onderdelen zouden sneuvelen omdat partijen het niet met een van de onderwerpen eens zouden zijn. “Verkeersveiligheid is ons belangrijkste speerpunt en dat hebben we dus als eerste aangepakt. Het tweede onderdeel duurzaamheid en groen zal op redelijk korte termijn te verwachten zijn.”

AA wil onderzoek
Absoluut Aalsmeer heeft eveneens een motie ‘logistieke bedrijven’ op de agenda gezet. De partij wil een onderzoek laten uitvoeren naar de bouw van een overslagcentrum aan de rand van Aalsmeer van waaruit eventueel elektrische wagens de bezorging kunnen verzorgen. “Dit dringt de uitstoot van stikstof terug binnen de opdracht tot verduurzaming voor Aalsmeer/Kudelstaart. En zal de verkeersveiligheid toenemen omdat vrachtwagens uit het straatbeeld verdwijnen,” staat in de motie van AA.

Voorbeeld van ‘groene logistieke doos’ ontwikkeld door Heembouw

Na behandeling donderdagavond van de beide moties zullen deze waarschijnlijk doorgaan naar de raadsvergadering van 3 of 10 november waar de moties in stemming worden gebracht. Zie Motie D66 en motie AA 

Een voorbeeld van natuurinclusief bouwen van logistieke gebouwen, en meer passend in de omgeving, is het distributiecentrum van Virgo op Green Park. Lees meer hierover op de website van Heembouw (met video).

Foto’s Arjen Vos

12 reacties

 1. Ik heb met verbazing gezien hoe er op de hoek van Machineweg en Aalsmeerderweg opeens een enorm gebouw wordt neergezet, blijkbaar een distributiecentrum, midden naast een woonwijk! Is de straat net mooi geworden met de bouw van de rode huizen. Ik dacht dat dit de ingang zou worden voor het nieuwe park?? Waar komt dat park dan? Hebben we daar geen wedstrijd voor gehad om een naam te verzinnen en dat zou medio 2022 af zijn. Waar is het??

  3 Weken geleden heb ik nog een ongeluk gehad op ditzelfde kruispunt, door een grote vrachtwagen die het kruispunt te kort nam. Dit verkeer is al een drama op deze smalle wegen. En nu komt er alleen maar meer bij? Ik kan het echt niet volgen. Waar kan ik bezwaar aantekenen tegen dit?

 2. Onder de foto van de blikken doos staat: Een voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Het is niet eens als grap bedoeld… Dan is meteen duidelijk wat de gemeente straks gaat neerzetten als iedereen zijn zegje heeft gedaan over duurzaamheid e.d.

  Laat je niet voor de gek houden. Het blijven lelijke blikken dozen in het hart van Aalsmeer. We moeten het niet willen. Behoudt wat ge hebt. Als je een voorbeeld nodig hebt kijk dan even op de kruising Machineweg / Aalsmeerderweg. Wie dat ooit bedacht heeft of mee akkoord is gegaan heeft niets te zoeken in een dorpsgemeente.

  Hoe kun je als gemeente beweren dat dit in het algemeen belang is. Er is een onderzoek gedaan door de gemeente wat de Aalsmeerder wil (Participatietraject). Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over en staat haaks op de ontwikkelingen van Greenparks. Wordt dus niets mee gedaan.

  Dan zijn er ook nog rapportages die de gemeente heeft laten uitvoeren. Die zijn aantoonbaar niet correct (ik hou het netjes). Blijkbaar vindt niemand dat erg de wethouder (van Rijn) wil er in ieder geval niet over in gesprek. Dat is schandalig, het gaat over de betrouwbaarheid van de gemeente.

  Tenslotte de menselijke maat.
  Als je als gemeente een blikken doos zoals op de kruising Machineweg / Aalsmeerderweg midden in het aangezicht van het dorp en zelfs strak achter het perceel van de bewoners neerzet.
  Waar denk je dan aan? Vind je dat zelf wel ok? Of zeg je: het is niet meer te stoppen er is al zoveel geld uitgegeven. Toon eens visie!

  Sterkte voor de Aalsmeerders en
  Veel wijsheid voor de gemeente.

 3. De naam Green Park omdopen in Grey Park, waar je leuk met de hond kunt wandelen langs de enkele bomen die er geplant zijn en waar de bewoners van de nieuwbouw aan de Machineweg zich nu al kunnen vergapen aan het grandioze uitzicht.

 4. Kijk naar de 3 de foto in dit artikel met de mooi bewaarde schoorsteen en je heb geen tekst meer nodig !

 5. Op basis van mijn eigen ervaring van het N196/knip debacle kan ik stellen dat een deel van onze gemeenteraad geen idee heeft waar men mee bezig is als het om verkeer, verkeersveiligheid, planologie, ruimtelijke ordening en leefbaarheid gaat. Wat de impact op bewoners is als zwaar vrachtverkeer en transport volop door woonkernen rijdt.

  Dat interactie met bewoners door sommigen partijen/raadsleden uit de weg wordt gegaan, reacties op brieven en andere communicatie aan de raad en politiek uitblijven. Gelukkig waren er twee partijen die wel een luisterend oor boden.

  In diverse gesprekken met raadsleden is het op mij overgekomen dat de discussie over bovengenoemde onderwerpen het niveau kroegpraat niet ontstijgt en het kennisniveau bij sommigen erbarmelijk is. Een raadslid vertelde mij letterlijk als goedbedoeld excuus: “wij zijn ook maar amateurs”… “Uw straat is tock ook niet geschikt voor kinderen om buiten te spelen”… De ambitie om daadwerkelijk het verschil te maken straalde ervan af.

  Een wethouder die wegloopt van tafel als deze wordt aangesproken op tekortkomingen in de uitvoering onder zijn verantwoordelijkheid, onjuist inlichten van de raad vanuit het college…. Allemaal niet fraai.

  Ik heb de afgelopen 5 jaar beleefd hoe een ogenschijnlijk simpel verzoek aan de gemeente Aalsmeer (gesteund door een hele straat; verkeersveiligheid en -druk in onze straat aanpakken, geen zwaar transport door onze wijk) uitmondt in een onbegrijpelijk proces van vertragen, bagatelliseren, slecht luisteren en met heel veel moeite en soms chagrijn ambtenaren bewegen tot het zetten van acties om een aantoonbaar slechte situatie beter te maken.

  Mijn vertrouwen in een deel van de Aalsmeerse politiek staat laag. Ik vraag mij daadwerkelijk hoe complexe problemen als energietransitie tot een succes gemaakt gaan worden als de meer simpele problemen al niet met kennis en kunde daadkrachtig opgelost worden.

  Terugkomend op ‘Greenpark’: daar de naam doet vermoeden dat het om een mooi groen park gaat, ben ik bang als dit bedrijventerrein straks klaar is, ‘groen’ wel het laatste is wat bij bewoners opkomt als men Aalsmeer vanuit die hoek aanrijdt.

 6. Ik zie alleen maar dat voor economische groei de principes voor leefbaarheid en milieu het onderspit delven. Terecht of niet. Dat is een hele moeilijke discussie lijkt mij. Sterkte aan de lokale politici. De mens/inwoner/consument wil alleen maar meer welvaart. Het is aan de politiek om hier grenzen aan te stellen. Wellicht kost het een paar zetels. Maar in ieder geval toon je wel ballen.

  Mijn mening als import Kudelstaarter: In Kudelstaart is het zonder tweede supermarkt zo slecht nog niet! Maar in Aalsmeer kijk ik op verschillende plaatsen liever een andere kant op. Is dat het waard?

 7. De Aalsmeerse politiek, lijkt op een Buxes mot, die vreten net zo lang door, tot hun habitat, de Buxesstruik helemaal kaal is.

 8. Worden we eindelijk wakker in Aalsmeer? Van alle kanten wordt er door de bevolking geprotesteerd tegen deze afschuwelijke verloedering van ons “bloemendorpAalsmeer”. Petities worden aan de kant geschoven, zonder zich er iets van aan te trekken, hoezo democratie?
  Een gemiste kans misschien was een bezoek als Gemeente aan de Floriade in Almere, waar aandacht besteed werd aan groene daken en wanden van vooral loodsen en fabrieken. Zelf had ik al een voorstel ingediend om bomen te planten tussen natuur en industrie, maar ook daarop wordt niet gereageerd.
  Ja en dan nog het ergste: de logistiek! Het is nu al zo gevaarlijk in onze gemeente voor zowel autobestuurders als fietsers. Het vrachtverkeer drukt iedereen aan de kant, het is duidelijk te veel en te druk en het wordt met al die toekomstige nieuwe projecten onhoudbaar.
  HET IS HOOG TIJD DAT BESEFT WORDT DAT AALSMEER VOL(gebouwd) IS!

 9. Waarom rijden er nog steeds zoveel vrachtwagens op de Stommeerweg?
  Ze zouden omgeleid worden!

 10. Dit hebben wij op 12 april al aangegeven op de bijeenkomst op het gemeentehuis over Greenpark. Ik heb toen al aangegeven dat het enorm druk zal worden op de Machineweg. Het is nu al een drama. Niemand rijd hier nog 50 km. Soms zelfs over de honderd met hard geknetter van de knalpijpen.
  En waarom geen flitspaal ? Mag de gemeente niet doen, moet via de provincie. Is dat dan zo moeilijk ?
  Rustig voor op ons terras zitten is er niet meer bij en straks al helemaal niet meer. Wij dachten ook dat de nieuwbouw aan de overkant niet zo hoog zou worden, maar helaas het is dus niet zo. Wij wonen tegenover het ketelhuizen, dat is een leuk gebouw .
  Maarten en Mary Jongkind.

 11. Schaamteloos wordt een logistieke doos door het aanbrengen van wat schaamgroen ineens een groene logistieke doos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin