Conclusie veiligheidsbeleid: Aalsmeer veilige gemeente

We wonen in een veilige gemeente. Althans, dat is de conclusie van de gemeente bij de evaluatie van het veiligheidsbeleid 2012-2014. Zeker als je dit vergelijkt met de omliggende gemeenten kunnen we ons als Aalsmeerders en Kudelstaarters over het algemeen veilig voelen. Deze cijfers zijn onder andere gebaseerd op politierapporten, financiële verslagen van de gemeente uit 2012 en 2013 en de gemeentepeiling 2012.

De gemeente werkt aan een nieuw veiligheidsbeleid voor 2015-2018 en wil graag weten hoe de veiligheid te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Dit doen ze samen met de veiligheidspartners, als de politie, de bewoners en de lokale ondernemers.

Goede subjectieve veiligheid
Uit de politiecijfers (aangiften, meldingen en incidenten) blijkt dat de veiligheid in Aalsmeer ten opzichte van voorgaande jaren is verbeterd. Er zijn minder inbraken en verkeersongevallen gemeld. Ook is het vandalisme en overlast afgenomen.

Uit het rapport blijkt ook dat de gemeente hoog scoort op subjectieve veiligheid. Dat betekent dat bewoners zich veilig voelen in hun dorp. Dit met betrekking tot diefstal, inbraak, drugs, geweld, vandalisme en verkeer (verkeersongevallen en overlast). In de wijken Hornmeer, Centrum/Zuid en Kudelstaart is dat veiligheidsgevoel echter een fractie minder geworden, wat te wijten is aan overlast.

Minder woninginbraken
Door verschillende bewustwordingscampagnes is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren gedaald. Dit in tegenstelling tot het gemiddelde in de regio Amsterdam-Amstelland waar het fors gestegen is. Procentueel gezien komen de meeste woninginbraken voor in Aalsmeer Oost.

De inbraken uit garages, schuren of tuinhuizen is echter wel gestegen. De oorzaak van de stijging is niet helemaal duidelijk. Opvallend is wel dat bij buurgemeenten geen sprake is van stijging van dit misdrijf. Ook inbraken bij bedrijven en instellingen is gestegen ten opzichte van de laatste jaren.

Jeugdoverlast aandachtspunt
Een andere opvallende conclusie kon getrokken worden met betrekking tot de jeugdoverlast. “In de aanpak van jeugdoverlast in Kudelstaart hebben we grote stappen gemaakt. Samen met betrokkenen hebben we een nieuwe plek voor de jeugd gevonden en met een gezinsgerichte, preventieve aanpak proberen we ook onderliggende problematiek op te lossen. Deze aanpak heeft positieve resultaten. Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Kudelstaart is de afgelopen maanden spectaculair gedaald, maar het blijft een aandachtspunt.” aldus Vonk.

Om georganiseerde misdaad aan te pakken werken gemeente en politie intensiever samen. Onder meer om woonfraude aan te pakken en vechtsportevenementen in goede banen te leiden.

Voorlichtingscampagnes over huiselijk geweld hebben geresulteerd in meer aangiftes bij de politie, waardoor zij actie kunnen ondernemen. Wat bijdraagt aan veiligheid in de wijken is deelname aan Burgernet en project Beter Buren dat bemiddelt bij ruzies tussen buren.

Veiligheid raakt ons allemaal
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder is tevreden over de cijfers. “Het is belangrijk dat bewoners, jong en oud, veilig kunnen wonen, werken, en recreëren in onze gemeente. Samen met onze veiligheidspartners werken wij voortdurend aan hun veiligheid, maar bewoners kunnen er zelf ook veel aan doen. Er blijven altijd verbeterpunten.”

De burgemeester meldt dat er zeker aandachtspunten zijn, zoals het toenemende aantal winkeldiefstallen en inbraken in schuren en garages. Maar ook de drugshandel is een punt van aandacht. “De bevindingen uit de evaluatie nemen we mee bij het ontwikkelen van het nieuwe veiligheidsbeleid. Veiligheid raakt ons allemaal.”

Foto: politie surveilleert regelmatig door winkelstraat (foto Arjen Vos)

3 reacties

  1. Ik zou graag willen weten hoe een dergelijke onderzoek wordt gemeten en bepaald. Als men mij zou bellen of ik mij veilig voel in Aalsmeer dan zou ik daar positief op antwoorden, maar dat heeft meer met mijn instelling te maken dan dat het werkelijk veilig is. Ik woon nu inmiddels ruim 15 jaar op dezelfde plek in Aalsmeer. in deze 15 jaar is er bij ons 3 keer ingebroken. Tegenover ons zijn de nog bestaande opstallen in de laatste 2 jaar door jeugd tot 2 keer in brand gestoken. Achter de Bloemhof naast de hondenuitlaatplek wordt er lustig op los gedeald. En toch zou ik de vraag positief blijven beantwoorden,
    maar om dan te concluderen dat de gemeente veilig is, dat gaat veel te ver.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel