Bevrijdingsfestival op 5 mei voor jong en oud – wél geld nodig

Een onlangs opgerichte Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer wil er dit jaar een grootste bevrijdingsdag van maken. Dit omdat het op dinsdag 5 mei precies zeventig jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters. In Aalsmeer was dat overigens pas op 8 mei 1945 het geval, toen de Westerse geallieerde troepen het dorp bereikten en de Duitsers de aftocht moesten blazen. De Aalsmeerse stichting wil er straks een waar bevrijdingsfestival van maken voor jong en oud.

Zoals de stichtingsnaam aangeeft maakt ook de Dodenherdenking op 4 mei deel uit van de herdenkingsfeestelijkheden. “Maar die herdenkingen zijn bij de wijkoverleggen in goede handen,” laat voorzitter Sem van Hest in een persbericht weten. Jaarlijks zorgen de wijkbesturen in het Centrum, Oost en Kudelstaart voor een passend eerbetoon aan de omgekomen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

Geld inzamelen
Van Hest en de zijnen treden naar buiten om hun plannen kenbaar te maken, maar vooral ook om geld in te zamelen voor de festiviteiten, via crowdfunding. Becijferd is dat er ongeveer tienduizend euro voor nodig is. “Dat is nog niet helemaal bij elkaar,” meldt het comité. Wel is het al verzekerd van de “belangeloze” deelname van vele organisaties en vrijwilligers die producten en diensten in natura leveren.

Ulla Eurich, die secretaris-penningmeester is, spreekt van een “bescheiden” begroting voor zo'n festival. “Wij rekenen op de gemeente en blijven zoeken naar maatschappelijk betrokken sponsors onder het lokale bedrijfsleven. En om het echt een feest voor en met de Aalsmeerse samenleving te laten zijn, doen we ook een beroep op de inwoners. Ons doel is om rond de 3.000 euro op te halen. Dat moet toch lukken? Alles wat we ophalen gaat naar de organisatie van het bevrijdingsfeest, daar mag u ons aan houden!”

Ambitieus programma
Het comité brengt op 5 mei een ambitieus programma, de hele dag door. 's Morgens rijden authentieke legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog van de vereniging Keep them Rolling van de Crown Studio's naar het Oude Raadhuis. Dat gebouw aan de Dorpsstraat was destijds het zenuwcentrum van het Aalsmeerse dorpsbestuur.

Daar vindt de openingsceremonie plaats met medewerking van burgemeester Jobke Vonk, die beschermvrouwe van de stichting is. Ze steekt er het “eerste Aalsmeerse Bevrijdingsvuur” aan met een fakkel die een groep hardlopers de voorafgaande nacht vanuit Wageningen heeft meegevoerd.

Concerten, expositie
Verder zijn er, ook 's middags en 's avonds, concerten op diverse plaatsen. Centrale locatie is het Praamplein waar vele lokale muzikanten optreden. Tevens wordt in het Oude Raadhuis de tentoonstelling Vrijheid geopend, waarop gedichten van Aalsmeerse schoolkinderen te zien zijn.

Ook draait er in het expositiecentrum een door Aalsmeerse jongeren gemaakte videodocumentaire Wat betekent vrijheid voor jou en worden er oude filmbeelden van rond de bevrijding getoond. In de avonduren wordt in het Crown Theater tweemaal de “spectaculaire theaterbevrijdingsshow” Yes, we meet again gegeven.

Bevrijdingsparade
Het idee van het bevrijdingsfestival is ontsproten aan het brein van Van Hest. Het leek hem aardig om de legervoertuigen van Keep them Rolling door Aalsmeer te laten rijden in een 70 jaar bevrijdingsparade. In september 2013 was oud legermaterieel van de vereniging al in Nieuw Oosteinde te zien geweest, als nevenevenement van het eerste Bruggenfestival. Van Hest was toen voorzitter van het wijkbestuur van Oost.

Hij ging met het idee de boer op en van het een kwam het ander. “Het wordt een geweldig bevrijdingsfeest voor jong en oud,” weet Van Hest. Onzeker factor blijft volgens hem het geld. Vandaar zijn oproep tot alle plaatsgenoten: “U kunt ons helpen een bijzonder feest mogelijk te maken. Een tientje is ons even lief als vijfentwintig euro.”

● Meer informatie is te vinden op de speciale website
● Geld geven? Klik hier om mee te helpen het benodigde bedrag bijeen te krijgen

Foto's: (van boven naar beneden) bevrijdingsdag op de Uiterweg (foto Oud Aalsmeer); logo's van 70 jaar bevrijding en het Aalsmeerse comité; bevrijdingsproclamatie, ondertekend door burgemeester Piet van der Meer; bevrijdingsdag in de Zijdstraat (foto Oud Aalsmeer); legervoertuig van de vereniging Keep them Rolling elders op rijtoer (foto F. van Laarhoven)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel