Aalsmeer krijgt tik op vingers over bestemmingsplan migrantenhotels

Hoek Lakenblekerstraat/Legmeerdijk

Door: Klaas Leegwater. De gemeente moet beter motiveren waarom er in heel Aalsmeer een bovengrens geldt van 250 bedden bij een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Hiertoe veroordeelde woensdag de Raad van State (RvS) de gemeente in een tussenvonnis na een beroepsprocedure tegen het vastgestelde paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijven. De RvS beoordeelt de motivering in het bestemmingsplan als onvoldoende en onzorgvuldig. 

Het beroep was ingediend door ontwikkelaar World Trade Flower Hotel B.V. uit Montfoort dat op de hoek Legmeerdijk/Lakenblekerstraat een locatie wil bouwen voor tijdelijke huisvesting van bijna 800 arbeidsmigranten (395 kamers). In april 2020  deed het bedrijf een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van in eerste instantie een hotel. Na verlening van de vergunning vroeg de ontwikkelaar drie maanden later aan de gemeente een bevestiging dat op deze locatie tijdelijke migrantenhuisvesting mogelijk is. 

Niet meer dan 250 bedden
In oktober 2020 kreeg de onderneming een negatief antwoord. De gemeente verwees daarbij naar een voorbereidingsbesluit dat enkele weken eerder door de raad was vastgesteld waarin het verblijf van arbeidsmigranten als tijdelijke huisvesting (max. 6 maanden) in heel Aalsmeer wordt gelimiteerd op 250 bedden. Met als motivering: ‘de beheersbaarheid, de kwaliteit en veiligheid van de huisvesting, de invloed op het woongenot van de omwonenden, en om het dorpse karakter van Aalsmeer te behouden.’ 

Bron: Google Maps

Wel of geen dorps karakter
Het voorbereidingsbesluit werd op 2 december 2021 uitgewerkt vastgesteld in paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer. Bouwontwikkelaar World Trade Flower Hotel (WTFH) ging in beroep bij de bestuursrechter. Het bedrijf vindt de motivering niet deugdelijk. Zo bestrijdt WTFH onder meer dat de betreffende locatie op het bedrijventerrein Lakenblekerstraat benoemd kan worden als ‘dorps karakter’. De ontwikkelaar is van mening dat er door de gemeente “ten onrechte geen op de locatie toegesneden afweging is gemaakt.” Het gaat om geplande nieuwbouw op een nu nog braakliggend stuk grond.

Dit onderdeel van bezwaar vindt de Raad van State gegrond, zo blijkt uit het tussenvonnis van woensdag. De bestuursrechter oordeelt dat de gemeente bij de motivering van het paraplubestemmingsplan voor heel Aalsmeer zich ten onrechte heeft gebaseerd op een marktconsultatie voor Structuurvisie Green Park Aalsmeer. In dit plangebied (bedrijventerrein) staan inmiddels drie logiesgebouwen voor tijdelijke huisvesting van 250 arbeidsmigranten. 

Uit het vonnis: de bovengrens van 250 bedden voor de bestemmingen die de functie kamerverhuurbedrijf mogelijk maken voor de hele gemeente Aalsmeer onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en onvoldoende is gemotiveerd. Binnen twaalf weken zal de gemeente een aanvullende, toereikende motivatie moeten geven, dan wel een gewijzigd of nieuw besluit te nemen wat betreft het paraplubestemmingsplan.  

Als uit de definitieve uitspraak van de RvS volgt dat WTHF niet meer dan 250 bedden voor arbeidsmigranten mag creëren is onduidelijk of de ontwikkelaar het project zal voortzetten. WTHF kon wegens de vakantieperiode een aantal vragen van Aalsmeer Vandaag niet beantwoorden.

Eerder dit jaar verloor WTFH bij de Amsterdamse rechtbank een andere beroepszaak die was aangespannen tegen de gemeente over het intrekken van een omgevingsvergunning voor deze locatie. 

Uitspraak Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@138431/202200380-1-r1/

 

7 reacties

 1. Kan de gemeente geen deal maken dat bij meer dan 250 een evenredig aantal door arbeidsmigranten bewoonde woonhuizen weer ter beschikking komen van woningzoekenden uit Aalsmeer?

 2. Zie het ruim-telijk.

  Ik zie daar een flatgebouw met mogelijkheden.

  Op de begane grond komen voorzieningen.

  1e verdieping bejaarden-woningen.
  2e verdieping zorgpersoneel-woningen.
  3e verdieping politiepersoneel-woningen.
  4e verdieping migranten-woningen.
  5e verdieping onderwijspersoneel-woningen.
  6e verdieping vliegtuig spotters-woningen
  7e verdieping rotonde spotters-woningen.
  8e verdieping mensen met een mening samen met mensen zonder mening-woningen.
  9e en 10e verdieping mensen met oplossingen-woningen.
  11e en laatste verdieping plaatselijke jongeren-woningen (vanwege eventuele geluidsoverlast.

  Bij klachten op naar de 3e verdieping.

  Nu nog even het bestemmingsplan aanpassen.

 3. Het is heel goed dat de GEMEENTE AALSMEER de uitbreiding van ARBEIDSMIGRANTEN huisvesting aan banden legt. Het is beter om meer woningen voor de AALSMEERSE jongeren te realiseren en te zorgen dat de benodigde grond niet naar andere doeleinden gaat. De hoek van het bedrijven terrein kan beter gebruikt worden om een bedrijf die op een andere plaats gevestigd is waar woningen gebouwd zouden kunnen worden naar toe te verplaatsen.

 4. Er komen zo wel heel veel grote huisvesting locaties voor arbeiders rond de bloemenveiling. Ik begrijp wel dat de gemeente een maximaal aantal bedden wil per locatie. Dat maakt het beter beheersbaar lijkt mij.

 5. Nou Pierre, er is wel zeker een dorps karakter. Slecht onderhouden groenvoorziening, slecht werkende riolering en straatkolken, slecht wegdek en totaal geen uitstraling. Die situatie komt meer voor in Aalsmeer.

 6. Het oordeel van de Raad van State is volkomen terecht. Het verblijf van arbeidsmigranten als tijdelijke huisvesting (max. 6 maanden) wordt door de gemeente Aalsmeer ‘gelimiteerd op 250 bedden’. Met als motivering:
  1. de beheersbaarheid – Wat moet er op de hoek van een bedrijventerrein nu precies ‘beheerst’ worden? Geen idee!
  2. de kwaliteit – Wordt het voor de ’tijdelijke migranten’ veel slechter dan het verblijf op een met matrassen volgestouwde ‘logeerkamer’ in een woonbuurt?
  3. veiligheid van de huisvesting – Wat is onveiliger: een slecht geoutilleerde door een huisjesmelker met migranten volgestouwde woning of deze appartementen?
  4. de invloed op het woongenot van de omwonenden – Wie zijn die ‘omwonenden’? Nergens te vinden!
  5. om het dorpse karakter van Aalsmeer te behouden – Het ‘dorpse karakter’ van een BEDRIJVENTERREIN? Gelul!

 7. Quote: “de invloed op het woongenot van de omwonenden, en om het dorpse karakter van Aalsmeer te behouden.’

  Bovenstaande is een argument van de Gemeente Aalsmeer. Het is een hoopvol statement van de Gemeente voor de omwonenden van Fort Kudelstaart. Daar hebben de grootse plannen ook negatieve invloed op het woongenot van de omwonenden en heeft het ook invloed op het dorpse karakter van Vrouwentroost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel