Lidl heeft vergunning binnen

Met het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van een Lidl supermarkt aan de Stationsweg is het centrum van Aalsmeer Centrum binnenkort een supermarkt rijker. In een raadsbrief schrijft het college op 20 september dat de variant die nu op tafel ligt de meest verkeersveilige is. Wat dat precies betekent, wordt verder niet uitgelegd.
 
De supermarkt gaat gebouwd worden op wat nu Stationsweg 6, 8 en 10 is. De lintbebouwing en de groenstrook langs de Brandewijnsloot blijven volgens het college met dit plan intact. Er staat nu niets meer in de weg om de aanvraag van de Lidl langs reguliere weg te vergunnen zo valt te lezen. Het resultaat is drie supermarkten op een vierkante kilometer.
 
Parkeren
Het plan gaat uit van parkeren ter hoogte van het maaiveld en de supermarkt op één hoog. Er worden maar liefst 88 parkeerplaatsen gerealiseerd, terwijl er maar 55 nodig zouden zijn volgens de geldende parkeernormen. De ingang voor deze parkeergarage komt aan de Stationsweg. Voor langzaam verkeer komt er ook een ontsluiting aan de Uiterwegkant. Tussen dat langzaam verkeer door komen dan de bevoorradingsvrachtwagens vanaf en naar de Grundelweg om te laden en te lossen.
 
Afwijken bestemmingsplan
In haar brief meldt het college dat het gevraagde bouwplan voor een deel wel buiten het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers valt. Normaal gesproken moeten gebouwen worden gebouwd in het daarvoor bestemde bouwvlak. Met de wet in de hand mag het college echter besluiten om af te wijken van dit bestemmingsplan en dat doet het college dan ook. Dat deel van het pand gaat voortaan door het leven als bijgebouw. Zolang dat bijgebouw niet groter is dan 50 procent van het hoofdgebouw is dit toegestaan, zo zou uit jurisprudentie blijken. Volgens het college dient de gevraagde supermarkt daarom vergund te worden.
 
Foto: de panden van de Rabobank zijn het enige wat de komst van Lidl nu nog in de weg staat. (Foto archief AV)
 
(advertentie)

9 reacties

 1. ‘Voor langzaam verkeer komt er ook een ontsluiting aan de Uiterwegkant’. In een raadsbrief schrijft het college op 20 september dat de variant die nu op tafel ligt de meest verkeersveilige is. Wat dat precies betekent, wordt verder niet uitgelegd.
  En waarom wordt dat niet uitgelegd? Verbazingwekkend……wordt het pas bekend gemaakt op het moment dat alles wordt aangelegd, gebouwd en open is? Om te voorkomen dat er weer protesten van burgers komen?
  In een gesprek met een externe partij, gespecialiseerd in het berekenen van verkeersbewegingen op nieuw aan te leggen wegen en locaties, vertellen de programma’s waar zij gebruik van maken dat er bepaalde verkeersbewegingen wel of niet te verwachten zijn. Op mijn vraag of deze programma’s ook rekening houden met de vrije wil van autobezitters, moest deze persoon mij al hakkelend toegeven dat deze factor niet wordt meegenomen in dergelijke berekeningen. Ik ben dan ook reuze benieuwd wat het college bedoelt met ‘langzaam verkeer’.

 2. De eerlijkheid gebied mij, dat de VVD hun antwoord al gegeven had, tijdens de raadsvergadering; Wel Lidl, maar op een andere locatie. Deze plek is te onveilige, van wegen verkeersstroom en parkeerproblemen.

 3. Heel (bestuurlijk) Aalsmeer bakt -er niets van-! Men vergat het bestemmingsplan aldaar aan te passen. De juristen van Lidl wisten speelden daar handig op in. De verantwoordelijke wethouder wist ons, bijna om vergiffenis vragend, te melden dat de Duitse grootgrutter een onwenselijk bouwplan had ingediend waarvan de vergunning niet geweigerd kon worden. Tegen beter weten in werd Lidl gevraagd om af te zien van de voorgenomen plannen. De gemeente raakte hierdoor in een spagaat: een ongewenste omgevingsvergunning afgeven of het vigerende bestemmingsplan oprekken door gebruik te maken van hun discretionaire bevoegdheid om een iets beter bouwalternatief te bewerkstelligen. Anders dan het college ons probeert wijs te maken is de huidige situatie niet ontstaan omdat de wet dit voorschrijft of de jurisprudentie daartoe dwingt, maar hebben de strategen van Lidl ons bestuur knap op de knieën gekregen.

 4. De gemeente wil dit blijkbaar zo graag dat ze de lidl helpen zich te kunnen vestigen. Verkeerstoets welke 4 mei is verzonden naar de gemeente gaat uit van 1285m2 vvo. Plan van lidl is 1426m2 vvo.
  Hebben onze knappe koppen uit de raad dit rapport überhaupt wel gelezen?

 5. Aalsmeer wordt een supermarkt RIJKER staat er te lezen. Dat is wel een heel vriendelijke uitdrukking voor iets dat ontsiert, een dagelijks verkeersgevaar oplevert en volslagen overbodig is. In mijn beleving is een slechtere beslissing voor de invulling van die plek nauwelijks denkbaar. Misschien kan er door de kinderburgemeester een prijsvraag worden uitgeschreven voor een praktische oplossing van het verkeersprobleem.

 6. Ongetwijfeld een prachtig plan. Maar toch even een kanttekening. De toelevering van de Lidl gaat via de Grundelweg. Dat betekent dat er zwaar verkeer gaat rijden via het Molenpad en Dorpsstraat. Wedden dat straks de brug in de Dorpsstraat ( Barendebrug ) niet meer teruggeplaatst gaat worden omdat anders de vrachtauto’s van de Lidl er niet meer door kunnen? En hoe gaat het in het vervolg als de N196 autoluw wordt. Kan iemand mij uitleggen hoe dan de bevoorradingsroute gaat? Kortom, hoe graag wil je een extra supermarkt in het dorp??

 7. De verkeersdiscipline van aanvoer van goederen, door vrachtwagens en of postbestellers, is nu al bijna asociaal te noemen in de Zijdstraat. Diverse keren, heb ik hierover bij het college en raad daar melding van gemaakt. De toegestane aanvoer tijden worden aan hun laars gelapt. -Economisch belang- te weinig handhavers- enz. Zelfs heb ik met de desbetreffende wethouder Dhr. Verburg, hierover een onderhoud gehad. Resultaat: LIDL.
  De rede voor mijn negatieve gedachte: Hoe veilig is het centrum/dorp nog voor mijn kleinkinderen, straks??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel