André Kuipers inspireert onderwijzers

Met astronaut André Kuipers als gastspreker was de studiedag voor het onderwijzend personeel bij voorbaat geslaagd. De honderden in Aalsmeer werkzaam zijnde kinderwerkers en docenten hingen aan zijn lippen tijdens […]