Voorbereidingen busstation en fietstunnel van start

Langzaam maar zeker worden er stappen gezet voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Zo werden er op verschillende plaatsen langs het tracé al bomen gekapt. Vooruitlopend op de officiële […]