Meer kaalslag start binnenkort

Zoals geruime tijd bekend start binnenkort – naast die in en om het Seringenpark – nog een kaalslag, namelijk die ten behoeve van de aanleg van de ‘hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding’ ook […]