Laatste hobbel genomen, FC Aalsmeer van start

De kogel is door de kerk, de voetbalfusie is rond, FC Aalsmeer is de naam, de clubkleuren zijn de kleuren van de Aalsmeerse vlag. Dat werd zojuist bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht van VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United (JAU).

Op afzonderlijke, buitengewone ledenvergaderingen stemden de clubleden vanavond in met de fusie. Dat gebeurde “(bijna) unaniem”, zo meldt de nieuwe club. Alle formele trajecten zijn nu gelopen. In het seizoen 2014/2015 zullen de topteams onder de naam FC Aalsmeer hun entree maken op het grotendeels vernieuwde sportcomplex aan de Beethovenlaan. Er zullen teams spelen in zowel de zaterdag- als zondagcompetitie.

Eerste bestuur benoemd
Met instemming van de leden is ook het eerste bestuur van FC Aalsmeer een feit. Het telt zeven leden. Voorzitter is Eef Niezing, secretaris Matthijs van Muijden en penningmeester Frank Spring in 't Veld. Zij vormen het dagelijks bestuur.

Drie van de vier overige leden zijn eveneens bekend. Het zijn de huidige voorzitters van respectievelijk VVA, RKAV en JAU, Cor Geleijn, Rob Spring in 't Veld en Jan Groen. Geleijn zal de zaterdagafdeling gaan leiden, Spring in 't Veld de zondagafdeling en Groen de jeugdafdeling. Naar een bestuurslid met beheerszaken in zijn pakket is de fusieclub naarstig op zoek.

Afgelopen maandag waren er ook al buitengewone ledenvergaderingen. Daarin werd de besluitvorming van vanavond voorbereid. Er was tevoren bewust gekozen voor een tweede sessie, omdat daarop volgens de statuten het voor een fusie vereiste quorum niet nodig zou zijn. De vergaderingen eergisteren en vanavond vonden achter gesloten deuren plaats. De pers was niet welkom, ondanks herhaalde verzoeken van Voetbal in Aalsmeer en Nieuws over Aalsmeer.

Gemeenteraad in juni akkoord
Het allerlaatste woord was vandaag aan de leden. De gemeente en de clubbesturen waren er al eerder uit. Eind juni ging de gemeenteraad met algemene stemmen akkoord met de voetbalfusieplannen. Een jaar geleden had de VVD nog tegengesputterd. Niet tegen de fusie, wel tegen de speellocatie. De liberalen prefereerden het huidige VVA-terrein boven het uitverkoren RKAV-complex. Maar hun pleidooi was aan dovemansoren gericht. Noch de andere fracties noch de wethouder noch de clubbesturen voelden ervoor.

Begin maart vorig jaar brachten wethouder Gertjan van der Hoeven en de voorzitters van de drie clubs de fusieplannen officieel naar buiten. B&W en clubbesturen hadden zich kort tevoren gecommiteerd aan het samengaan van de drie verenigingen in de Hornmeer. Volgens hen was één gezonde, sterke fusievereniging de enige mogelijkhjeid om de continuïteit op lange termijn te kunnen waarborgen. Eerdere fusiepogingen waren steeds in een vroeg stadium gestrand.

Club met ruim 1100 leden
Voor FC Aalsmeer, waarbij ruim 1100 leden actief zijn, wordt het huidige RKAV-complex de thuisbasis. Daar moet nog veel werk worden verstouwd. Er verrijst een nieuw clubgebouw annex kantine. Ook komen er nieuwe kleedkamers en twee kunstgrasvelden. Die moeten in de zomer van 2014 klaar zijn, vóór het seizoen 2014/2015 van start gaat. In dat seizoen worden nog twee grasvelden aangelegd. FC Aalsmeer gaat er vanuit dat alle teams vanaf het seizoen 2015/2016 op het nieuwe voetbalcomplex spelen.

De gemeente investeert € 3,7 miljoen in de vernieuwingsoperatie. De nieuwe club zelf steekt een kleine € 1,5 miljoen in de bouw van het clubhuis, dat twee verdiepingen krijgt. Uiteindelijk krijgt FC Aalsmeer 3 kunstgrasvelden en 3,5 natuurvelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel