Gemeente houdt vast aan RIVM-advies, clubs weren kleintjes van kunstgras

(update 24-2) Het college van B&W heeft 17 februari nog een keer in een brief laten weten dat sporten op kunstgrasvelden veilig is voor alle leeftijden. Het college doet dit op basis van informatie van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) die zich op haar beurt weer laat adviseren door RIVM, GGD, GHOR en KNVB. Aanleiding voor dit herhaalde advies was een vervolguitzending van Zembla vorige week. Hierin werd aangetoond dat de kans bestaat dat er uit de rubberkorrels die gemaakt zijn van autobanden, meer gevaarlijke stoffen vrijkomen dan tot voor kort werd gedacht. In Baarn is besloten dat de rubberkorrels op voetbalvelden worden vervangen door een gezonder variant. Zie de aanvulling onder dit artikel.
 
Onderzoek van de Vrije Universiteit liet zien dat niet kon worden uitgesloten dat de stoffen in de rubberkorrels toch gezondheidseffecten op mensen kunnen hebben. Dit bleek uit een test met zogeheten zebravisjes. Zebravisembryo’s die werden blootgesteld aan water waarin rubberkorrels lagen gingen dood en de zebravisjes zelf vertoonden gedragsveranderingen. Volgens onderzoeksleider en hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer zijn de resultaten van de zebravisstudie een belangrijke indicator voor mogelijke gezondheidseffecten op mensen. Het is een uitkomst die volgens hem niet genegeerd mag worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het VU-onderzoek raadt hoogleraar De Boer het af om te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.
 
Wegspoelen via doucheputje
De gemeente heeft de ESA, RKDES en FC Aalsmeer hier een brief over gestuurd. In de brief staat dat de gemeente de adviezen van de VSG, het RIVM, GGD, GHOR en KNVB volgt, maar waakzaam de ontwikkelingen in het oog zal houden. Volgens het RIVM kunnen er geen conclusies worden getrokken uit de zebravisstudie. Ook nu wordt niet gerept wat de korrels met het milieu kunnen doen als ze worden weggespoeld via doucheputjes en afwasmachines. Het spul is tot in kantines terug te vinden, zo blijkt.
 
Allerjongsten

FC Aalsmeer heeft de brief op ter kennisgeving op de site geplaatst en RKDES laat via de site weten dat het vertrouwt op de resultaten van de onderzoeken van het RIVM en daarom geen aanleiding ziet om maatregelen te treffen rondom het sporten op de kunstgrasvelden. Jaap van der Baan, facilitair manager bij de ESA volgt dezelfde lijn. Net als na de eerste uitzending vorig jaar van Zembla. Van Baan weet nog wel te vertellen dat de clubs zich al eerder hebben aangepast door de allerjongsten niet meer te laten voetballen op het kunstgras. “Er zijn ouders zijn die er aan hechten dat hun kinderen op echt gras spelen. Ouders moeten daar ook een eigen individuele afweging over maken.“

Rubberkorrels in Baarn vervangen

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders heeft woensdagavond opdracht gekregen op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het vervangen van de rubbergranulaatkorrels op de kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem en het Cruyff court. Met elf stemmen voor en zeven tegen heeft de gemeenteraad de motie hierover aangenomen. Daarnaast wordt de grond onder de velden onderzocht. Als die vervuild blijkt, komt het college terug bij de raad waarna moet worden bekeken wat er dan moet gebeuren. De kosten worden betaald uit de Algemene Reserve. Hoe hoog de kosten zijn, is niet bekend. (Bron: Baarnsche Courant)

Tekst Jan Daalman, foto's archief AV

Eén reactie

  1. Waarom nemen we gezondheidsrisico’s met onze jongeren, terwijl we geen zekerheid hebben dat e.e.a veilig is?
    Als het kalf verdronkens………….!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin