Zuiderkerkplan: ‘Onbezorgde levensavond’ kwetsbare ouderen

De Zuiderkerk blijft staan en ernaast en erachter verrijzen 55 kleine appartementen voor senioren die veel zorg nodig hebben. Tenminste dat is het nieuwe plan dat projectontwikkelaar Tupla met Zorgcentrum Aelsmeer heeft ontwikkeld voor het Zuiderkerkgebied. B&W ziet het zitten en vraagt de gemeenteraad komende donderdag om een oordeel. Menigeen zal zeggen: puik plan, perfect voor zorgbehoeftigen. Maar hoe blij zijn de omwonenden ermee?

Op het rondetafelgesprek donderdagavond bleek dat de omwonenden nog van niets weten. Dat zei Johan Leeuw, die aan de Cyclamenstraat woont. Blij was hij in elk geval allerminst. Dat er aan de ronde tafel over het project zou worden gesproken, “heb ik gisteren toevallig vernomen”. “Daarvan waren de bewoners van de Cyclamenstraat niet op de hoogte,” aldus Leeuw.

Nog vele stappen
Voorzitter Dirk van Willegen (CDA) wees hem erop dat de gemeente “uitgebreid gecommuniceerd” heeft over de raadsbijeenkomst waarop burgers, instellingen en ondernemers mogen meepraten. Bovendien wordt er “niemand speciaal uitgenodigd”, want anders vergeet je volgens hem misschien iemand. Vrij vertaald: 'Een beetje opletten, beste burger.'

Directeur Robert Jan Wesselius van Tupla erkende “verrast” te zijn door de planning van het rondetafelgesprek. Hij voegde eraan toe dat de buurtbewoners per brief een uitnodiging hebben gekregen voor een informatiebijeenkomst maandag. “Maar er volgen nog vele stappen hierna voor er een concreet plan ligt,” meldde Wesselius ter geruststelling van bewoners die het idee hebben dat alles al in kannen en kruiken is.

Zeer kwetsbaren
Wat de gedachte is achter het nieuwe plan, legde hoofd zorg Ron Szarafinski van het Zorgcentrum Aelsmeer uit. Het gaat erom “zeer kwetsbare ouderen een onbezorgde levensavond” te bezorgen. In de appartementen en de gemeenschapsruimte in de kerk worden ze “volledig ontzorgd”.

De appartementen zijn bedoeld voor mensen met de zogenoemde zorgzwaartepakketten (ZZP) 3 en 4. Wie dat zoal zijn? “ZZP 3, dat is bijvoorbeeld een mevrouw van 90+ die geen ziekte of handicap heeft. Ze kan zich in huis redden als dat niet groot is,” legde Szarafinski uit.

“Ze krijgt weinig bezoek en komt nauwelijks op straat of in de winkel. Voor koken heeft ze geen energie meer en haar tuin raakt verwaarloosd. 's Nachts is ze angstig. De laatste jaren is ze niet vrij van zorg geweest. Is dat een overdreven beeld? Nee, in het zorgcentrum zijn veel vergelijkbare mensen.”

Voor iedereen bereikbaar
Door de ingrijpende veranderingen in de zorg is er voor hen geen plaats meer in een verzorgingshuis. Het Zuiderkerk-project is volgens het zorgcentrum dan ook “van zeer grote betekenis voor de ouderenzorg” in Aalsmeer. Vooral ook omdat het “bereikbaar is voor verschillende inkomensgroepen”.

De paar vergelijkbare projecten elders in het land zijn vooral gericht op “welgestelden”. Hier geldt een ander principe. “Het moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom is het een ongelooflijk waardevol initiatief,” vond Szarafinski er zelf van. Van de 55 woningen vallen er 28 in het socialewoningsegment en 27 in de vrije sector.

Tranentrekkend
In een reactie noemde Leeuw het “een schitterend verhaal”. “Tranentrekkend,” voegde hij er enigszins cynisch aan toe. Hij vond het uit den boze dat er op de beschikbare kleine oppervlakte 55 appartementen worden gezet. “Het wordt één grote blokkendoos,” deels driehoog.

Want, stelde de Cyclamenstraatbewoner, twee jaar geleden oordeelde de raad dat 35 tot 40 woningen het maximum moest zijn. Volgens Leeuw is er “weinig veranderd, alleen de doelgroep”. Toen ging het om starters en senioren, nu alleen om senioren. “Het raakt kant noch wal. Er is geen enkele balans met de jarenvijftigwoningen in de Cyclamenstraat.”

Ontmoetingsruimte
Dat de kerk deel van het plan uitmaakt, kreeg meteen al de instemming van Joop Kok (PACT) en Dick Kuin (AB). “Dat de Zuiderkerk in het huidige plan behouden blijft, daar zijn we als B&W erg gelukkig mee,” sloot wethouder Jop Kluis (AB) zich bij hen aan. Het kerkgebouw wordt een ontmoetingsruimte waar je de hele dag kunt binnenlopen, de krant kunt lezen of iets anders kunt doen, waar tussen de middag een driegangenmaaltijd geserveerd wordt en waar altijd een hulpverlener aanwezig is.

Tegen de bebouwde ruimte op het terrein keek de wethouder anders aan dan Leeuw. “De bouwmassa is veel kleiner dan in het eerdere plan,” stelde hij. Bovendien zijn het slechts schetsen en is er nog niets “ingevuld”.

Wel of geen probleem
Als voordeel noemde Kluis verder dat de verkeers- en parkeerdruk omlaag gaan. Leeuw verwachtte juist meer overlast. Niet van de ouderen zelf, maar van degenen die er op bezoek gaan. “Dat is een probleem,” meende de Cyclamenstraatbewoner. Hij hoopte op een kritische houding van de raadsleden donderdag 2 oktober.

Maandag informatieavond Zuiderkerk

Komende maandag is er een informatieavond over de nieuwe Zuiderkerkplannen. Buurtbewoners hebben daarvoor vorige week een uitnodiging ontvangen van de gemeente, die organisator is. De aanvang is 19.30 uur (tot 21.00 uur) en de locatie het gemeentehuis. Iedereen is welkom.

Projectontwikkelaar Tupla presenteert er zijn eerste plannen, samen met Zorgcentrum Aelsmeer, dat er nauw bij betrokken is. De gemeente legt uit hoe het traject verder verloopt. Bewoners krijgen gelegenheid vragen te stellen.

In de uitnodigingsbrief staat dat de ontwikkelaar, zorgcentrum en gemeente omwonenden “willen informeren voordat hier een besluit over wordt genomen”. Maandagavond is de informatieavond, donderdagavond kan, als de gemeenteraad vaart wil maken, mogelijk al het besluit vallen…

Foto's: het rondetafelgesprek donderdagavond. Boven laat Johan Leeuw met de Nieuwe Meerbode in de hand weten dat het hem niet zinde dat het nieuwe Zuiderkerkplan beslist lijkt; links van hem Robert Jan Wesselius van ontwikkelaar Tupla. (foto's Arjen Vos; midden: archieffoto AV)

 

 

Eén reactie

  1. Alsof ouderen zich straks nog zorg kunnen betalen… pff… zal wel voor de happy view zijn… Laat dit gemeentebestuur eerst maar eens zorgen dat de huidige hulpbehoevende oudjes zorg en hulp blijven krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin