Wethouder zwijgt nog even over uitspraak Raad van State

Nee, hij kon “geen enkel antwoord geven”. Maar wethouder Ad Verburg dacht dat “met twee weken” wel te kunnen doen. Op de raadsvergadering afgelopen donderdag reageerde hij op vragen van PACT over de kersverse uitspraak van de Raad van State. Dat rechtscollege had daags tevoren niet de gemeente, maar Ron Hooyman in het gelijk gesteld in een beroepszaak van de Middenweg-bewoner.

Of de wethouder net als PACT vindt dat de aanleg van de tijdelijke Middenweg, om Aalsmeer-Oost rechtstreeks met de N201 te verbinden, door de uitspraak “onmogelijk” is geworden? Volgens Verburg moeten eerst de experts zich buigen over de “gevolgen van de uitspraak”.

Aan de vraag van PACT of de koers die de gemeente vaart “geen heilloze weg” is, kwam de wethouder evenmin toe. “Tot nu toe heeft de gemeente alle rechtszaken rondom de ontsluiting van Oost verloren,” merkte vragensteller Ronald Fransen daarover op. Diens oplossing om automobilisten uit Oost snel soelaas te kunnen bieden: “daadwerkelijk” in gesprek gaan met Hooyman om te kijken of er een “vergelijk” mogelijk is.

Niet verstandig
Fransen vroeg verder of de gemeente bezig is met een alternatief ontsluitingstracé dat hem “ter ore” was gekomen, namelijk via de Braziliëlaan. Burgemeester Jeroen Nobel wilde daar als financieel verantwoordelijke in B&W niets over kwijt. Dat zou in zijn ogen “niet verstandig” zijn, omdat de gemeente dan “in het onderhandelingsproces over andere opties op een soort achterstand zou komen”.

De optie waar de PACT'er op doelde, was het doortrekken van het bestaande, nu doodlopende, stuk Braziliëlaan naar de noordelijke op- en afrit van de N201 bij de Middenweg. Er wordt over enige tijd vanaf de N201-afrit alvast een nieuw stukje Braziliëlaan aangelegd met het oog op de komst van het tankstation van Biemond, dat verrijst op de hoek van de Braziliëlaan en die afrit.

Perceel Hilverda
Beide weggedeeltes van de Braziliëlaan, bestaand en gepland, lopen dood op een perceel van Hilverda. Als de gemeente er een doorgaande weg van wil maken, dan zal ze het betreffende deel van die gronden in eigendom moeten hebben.

Klik hier voor artikel over uitspraak Raad van State

Foto's: de bouwrijp gemaakte grond waar het tankstation van Biemond moet komen, op de hoek van een aan te leggen stukje Braziliëlaan en de N201-afrit. Boven: gezien vanaf de afrit richting Middenweg; onder: vanaf de N201 richting Hornweg. (foto's AV-archief)


 

2 reacties

  1. De ‘Raad voor de Financiële Verhoudingen’ adviseert hoe financiële middelen van het Rijk het best verdeeld kunnen worden over Gemeenten en Provincies. Deze raad vindt dat gemeenten zich niet moeten gedragen als projectontwikkelaars.
    Voor de crisis kochten gemeenten op grote schaal grond aan. De verwachting was dat deze investeringen geld zouden opbrengen, maar in de praktijk moesten gemeenten 4 miljard euro afschrijven. Dit verlies kan oplopen naar 6 miljard in 2018. De raad vindt dat gemeenten hun verlies moeten nemen, zich tot hun publieke taak moeten beperken en grondontwikkeling aan private partijen moeten overlaten.
    In de Greenpark-zaak blijkt wel dat publieke en private belangen van de gemeente Aalsmeer elkaar danig in de weg zitten. Tel daar nog bij op de spagaat die ontstond toen Aalsmeer en Uithoorn besloten geen publieke fusie aan te gaan, maar intussen wel een privaat samenwerkingsverband in de vorm van Greenpark hadden. De laatste ontwikkelingen lijken de gemeente Aalsmeer in de armen van Hilverda te drijven. Dat wordt ‘vechten (en rechten) met de beer’. Hoe zelfoverschatting en machtsvertoon tot desastreuze gevolgen kunnen leiden!

  2. Is de gemeente Aalsmeer en de wethouder, al niet genoeg op achterstand gezet door de uitspraak van de Raad van State? Wat valt er nu nog verstandigs over te onderhandelen? Het is een doodlopende weg, in welke van de negen bochten de gemeente zich ook wringt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel