Wethouder wil Lookman spreken, maar niet ‘voor de bühne’

Wethouder Gertjan van der Hoeven neemt de uitdaging van Dick Lookman niet aan. Er komt dus geen live debat op Radio Aalsmeer. Wel wil de wethouder graag in gesprek, maar niet 'voor de bühne'. Lees zijn reactie in Lezerspost.
 

7 reacties

  1. Nu de wethouder niet ingaat op mijn uitnodiging tot een debat op Radio Aalsmeer blijft deze kwestie voor velen in nevelen gehuld. Duidelijkheid is van groot belang. Ik stel immers dat er bij het toekennen van een bouwvergunning recent is gebleken dat sprake is van bestuurlijke willekeur. Dat kan absoluut niet. Vandaar dat ik mijn verhaal nog eens kort en krachtig, en in mensentaal, op papier heb gezet en het resultaat vandaag als lezersbrief aanbied aan Aalsmeer Vandaag en aan de andere plaatselijke media.

  2. Wie niets te verbergen heeft, mijdt het publieke debat niet!

  3. Geachte heer Lookman, hartelijk dank voor uw e-mail. Gezien de voorgaande mailwisseling, neem ik aan dat we beide de conclusie kennen. Ik heb gemeend met u in het openbaar te moeten corresponderen, gegeven het feit dat u mij via een open brief hebt benaderd. Deze openbare correspondentie komt nu wat mij betreft – en naar ik aanneem met uw instemming – tot een einde. Ik blijf uiteraard open staan voor een gesprek. Indien u daar prijs op stelt, verneem ik dat graag.

  4. Geachte heer Van der Hoeven, ik heb u gisteren niets verzocht en u hebt dus niets te betreuren. Ik heb gevolg gegeven aan de suggestie van een derde om openbaar met u in debat te gaan. Ik neem kennis van uw motivering om daar niet aan mee te werken. Het is u bekend dat ik het vertrouwen in het gemeentebestuur heb opgezegd. Dan is een gesprek binnen de muren van het gemeentehuis een gepasseerd station. Ik kan uw teleurstelling daarover alleen maar duiden als bedoeld voor de publieke tribune. En ik blijf mij de vraag stellen waarom u verschillenden malen rechtstreeks, openbaar en schriftelijk op mij reageert in AalsmeerVandaag, maar blijkbaar terugschrikt voor een mondeling radiodebat. Laat ons oppassen dat Han Carpay geen embargo over mijn case uitspreekt net als hij dat deed in de zaak-Hooyman. Dus: een openbaar radiodebat, of Schluss.

  5. Geachte heer Lookman, hartelijk dank voor uw e-mail. Ik betreur dat u niet ingaat op mijn uitnodiging om serieus met mij in gesprek te gaan. Ik begrijp nu dat u – in tegenstelling tot wat u gisteren aan mij verzocht – een openbaar debat met mij wilt. Ik zie van een dergelijk debat ‘voor de bühne’ de meerwaarde ook niet. Debatten voer ik met uw volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad van Aalsmeer. Ik heb in de door u bedoelde raadsvergadering vragen beantwoord die door de fracties van PACT Aalsmeer en VVD Aalsmeer aan het college van B&W zijn gesteld. In dat geval is het dus slechts mijn taak als wethouder om die vragen namens het college te beantwoorden. Daarmee heb ik in het openbaar verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de handelwijze van het college in ‘uw dossier’. Het college maakt onderdeel uit van het openbaar bestuur en verbergt derhalve niets. Ik spreek nogmaals mijn teleurstelling uit over uw weigering om in gesprek te gaan. Daartoe ben ik nog steeds graag bereid.

  6. Radio Aalsmeer is zeker niet zomaar een plek ‘voor de Bühne’. Afgelopen week gaven raadsleden en de week daar voor twee wethouders, nog in alle openheid antwoord op de vragen die hun werden gesteld in Aalsmeer Politiek bij hetzelfde Radio Aalsmeer. Natuurlijk kan en moet Radio Aalsmeer geen verlengstuk worden van de raadszaal inhoudelijk, maar ze hebben wel o.a. de taak om in alle openheid het politieke nieuws door te geven aan de burger. Waarom de krampachtigheid bij de politiek, om de waarachtigheid van een burger in twijfel te trekken, bij voorbaat. Kies voor een verzoenend (openbaar) 1e gesprek met elkaar. Dat is de enige weg om weer vertrouwen te krijgen in elkaar en de juiste oplossing te vinden voor dit conflict.

  7. “@Wethouder Van der Hoeven. Ik verwerp uw voorstelling van zaken in uw lezersbrief. Ik heb het vertrouwen in het gemeentebestuur opgezegd. Dat betekent dat ik geen heil zie in een gesprek “op het gemeentehuis”. Ik zie niet in waarom u niet voor de Bühne met mij in debat zou willen gaan. U hebt 18 minuten lang over mijn case gesproken in de gemeenteraad, wat rechtstreeks werd uitgezonden. Waarom geeft u mij dan geen openbaar weerwoord? Wat heeft u te verbergen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel