Wethouder blij; start woningbouw Studio’s begin 2023

Door: Joop Kok. Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering deelde wethouder Wilma Alink mee dat De Raad Bouw in het tweede kwartaal start met de participatie rond het project de Studio’s, dat in april de bouw start van het Zuiderkerkproject en dat de samenwerking met ArtZuid is beëindigd. Voor Aalsmeer Vandaag was dat de aanleiding voor een gesprek met de wethouder waarbij ze op alle genoemde projecten inging. In een drieluik loopt de wethouder langs de projecten. In dit eerste deel komt de ontwikkeling rond de Studio’s ter sprake waar ruimte is voor 600 woningen.

Waarom heeft de gemeente niet zelf het gebied aangekocht? Dan kan ze zelf bepalen hoe en voor wie er wordt gebouwd. Is daar nog over gesproken? “De Raad Bouw is de eigenaar van het gebied en die wil daar iets ontwikkelen, de gemeente faciliteert, niet meer dan dat. We hebben er wel invloed op, met name op het gebied van participatie, programma en ruimtelijke invulling. Daarnaast is het de bevoegdheid van de gemeente om de planologisch-juridische procedure te starten. De Raad Bouw was daar in eerste instantie niet voor, maar we hebben dat wel voor elkaar gekregen. Er komt een uitgebreid participatieproces.”

Ligt er al een plan? “Wat ik zo mooi vind aan het project is dat er zowel verbinding wordt gelegd met ‘de overkant’, Dorpshaven Zuid, als met de wat lagere bebouwing aan de achterkant, het Dorp. Voor wat het parkeren betreft wordt gedacht aan een oplossing onder de bebouwing. Zoiets als bij het Maarse & Kroon complex, op één hoog binnenkomen en daaronder parkeren.

Wat ik ook wel bijzonder vind, mede dankzij de inbreng van raadsleden tijdens twee gehouden sessies, is het terugbrengen van het water naast het voormalige veilinggebouw. Samen met raadsleden die mee wilden denken hebben we op de grond gelegen en gekeken van: wat levert het op als we het nu zus of zo doen. Vooruit lopend op alles was dat een leuk en leerzaam proces.”

Zijn er nog afspraken gemaakt over het percentage sociale woningbouw? “We hebben de woonagenda 2020, die in december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is aangegeven dat in elk nieuwbouwplan 25 procent sociale huurwoningen moeten worden opgenomen.”

Waar zou de Aalsmeerse burger over mee kunnen praten? “Dat is nog een zaak die nader moet worden uitgewerkt, maar je moet vooral denken aan de inrichting van de openbare ruimte, het groen bijvoorbeeld, maar ook aan het parkeren. En ja wat doe je met het voormalig veilinggebouw? Winkeltjes? Bedrijfjes? Of komen er, net zoals bij de Zuiderkerk, woningen in? Het monument moet in ieder geval intact blijven. We gaan uitgebreid participeren met 3D technieken om de inwoners van Aalsmeer duidelijk te maken van wat wij willen en hoe De Raad Bouw dit ziet. Een handige methode om het participeren te vergemakkelijken.”

Hoe verloopt het project in de tijd? “De bedoeling is dat in het tweede kwartaal van dit jaar een conceptstartnotitie opgesteld wordt en in procedure wordt gebracht. Deze startnotitie vormt ook de basis voor participatie. Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2022 de planologisch-juridische procedure te starten. Een deel van de Studio’s wordt nu nog verhuurd als casino, een ander deel als kinderdagverblijf. Stapsgewijs moet het worden ingevuld. De nieuwbouw, ongeveer 600 woningen, zal voornamelijk bestaan uit appartementen en een klein deel eengezinswoningen. De locatie is daarmee ook zeer geschikt voor senioren die dichtbij voorzieningen in het Dorp willen wonen. Hierdoor kan weer doorstroming op de woningmarkt ontstaan. Er is nog niet bekend waar de start van de bouw van de eerste fase zal plaatsvinden. We zijn blij met de huidige ontwikkelingen en met de stip op de horizon dat we in het begin van 2023, gefaseerd, kunnen gaan bouwen.”

Foto’s Arjen Vos/archief AV

2 reacties

  1. Het is mooi 25 procent sociale woning bouw, maar komen er ook middenhuur appartementen waar veel behoefte aan is.

  2. Het zou toch wel mooi zijn als er iets van entertainment beschikbaar blijft op deze locatie.
    Of is dat juist het vreemde nieuwe ineens geforceerde doel van het Ford Kudelstaart?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel