Westeinderhage in oordeelsvormende commissie

(Gemeentelijk persbericht) Dinsdagavond 17 januari 2023 is er een oordeelsvormende vergadering van de gecombineerde commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. Commissieleden hebben in de beeldvormende vergaderingen al hun vragen aan het college kunnen stellen; nu kunnen ze hun mening geven over de stukken op de agenda. De commissie bepaalt of de voorstellen geagendeerd kunnen worden voor besluitvorming in de raadsvergadering van 2 februari aanstaande. De vergadering vindt plaats in de raadzaal en is toegankelijk voor publiek.

Herstelbesluit bestemmingsplan Oosteinderweg 
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad van State van 13 juli 2022. Het gaat om het vaststellen van een andere planregeling voor perceel Oosteinderweg 66a, waarbij de functie wordt aangepast naar specifieke vorm van dierenopvang. Hiermee kan een goed woon- en leefklimaat worden geborgd en kan worden voldaan aan de uitspraak van de Raad van State. De commissie besluit of het aangepaste bestemmingsplan geagendeerd wordt voor de gemeenteraadsvergadering op 2 februari 2023.

Second Opinion verkeersonderzoek Westeinderhage
De commissie Ruimte heeft in haar vergadering van 13 september 2022 het bestemmingsplan Kudelstaart-Westeinderhage besproken. Diverse fracties vinden het wenselijk dat de realisatie van 267 woningen in Westeinderhage doorgaat omdat dit voorziet in een woonbehoefte. Aan de andere kant hebben zij ook zorgen over de afwikkeling van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Bilderdammerweg en met name het kruispunt met Geerland. Dit is immers de belangrijkste ontsluiting van deze nieuwbouwwijk. Bewoners hebben het voorstel gedaan om op dat kruispunt een rotonde te realiseren in plaats van een gewoon kruispunt. De commissie heeft gevraagd om een aanvullend verkeersonderzoek om zo te kunnen komen tot een veilige verkeersoplossing. Dit onderzoek, waarin bewoners gehoord zijn, wordt dinsdagavond besproken.

Informatieve sessie ruimtelijke projecten
Donderdagavond 19 januari 2023 verzorgt het college een informatieve avond voor de gemeenteraad over de lopende ruimtelijke projecten. Het gaat onder andere om de woningbouwplannen Hornmeer, de Tuinen van Aalsmeer, Parkmeer, Zuiderkerk en de Stationsweg. Ook projecten in voorbereiding, zoals bijvoorbeeld op de Bilderdammerweg, Westeinderhage en de Uiterweg, komen aan de orde.

Volledige agenda
De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u ook de vergaderingen vanaf 20.00 uur rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken. Indien u vragen heeft over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via griffie@aalsmeer.nl. Inspreken is tijdens deze vergaderingen niet meer mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin