Weinig creativiteit nieuwbouw Heegstrapark en Zwarteweggebied

De flats van de Geraniumstraat kijken uit over het Heegstrapark (foto Arjen Vos)

Door: Joop Kok. “De wethouder heeft niet verder gekeken dan zijn neus lang is. Er is gekozen voor maar één oplossing  als antwoord op de vraag: Ga eens Tuinieren buiten de Kaders,” aldus Dick Kuin van AA in de commissievergadering afgelopen dinsdagavond.

In januari had de Raad de motie ‘Tuinieren buiten de kaders’ aangenomen. Het doel ervan was tweeledig. Het beperken van het miljoenenverlies op de grondexploitatie als gevolg van de in het verleden gemaakte afspraken met de ontwikkelaar en het afstemmen van het woningaanbod op het  doelgroepenbeleid van de gemeente. Dat is onder meer gericht op jonge mensen, starters en alleenstaanden als gevolg van overlijden partner of scheiding. Pim van Riet van D66 sprak verzuchtend: éénpersoonshuishoudens krijgen een positie, het is een doelgroep die alsmaar groter wordt.

Dilemma’s
Een wat gunstiger grondexploitatie bereik je door verdichting. Maar hoe doe je dat? Door hoger en meer te bouwen. Maar waar? Hoe? En waarom? Volop dilemma’s die om een oplossing vragen. Hoe daar mee om te gaan, was tijdens het agendapunt hiervoor door Ronald Fransen (GL) goed verwoord: ”In de commissie hebben we wel moeten leren om met elkaar om te gaan. In het begin legde het college een stuk neer en wij kauwden erop en wij vonden er wat van. Als commissie hebben we dat aangegrepen om aan te geven: doe dat nou anders, geef ons aan wat zijn jullie dilemma’s en laat ons meedenken. Vanaf dat moment ontstond een heel goede samenwerking die ergens toe leidde.”

Nog voor zijn woorden waren weggegolfd was de essentie al verdwenen. Hoe anders is te verklaren dat er niet op de woorden van Kuin werd gereageerd? Hij verwoordde precies dat wat Fransen als kritiek had en als oplossing zag: “College kom niet met één oplossing maar met dilemma’s zodat we er met elkaar over kunnen communiceren.”

Kaders te beperkt
Het was nu een slikken-of-stikkenplan. De oplossing voor het Heegstrapark, beloftevol al Opheliahof genoemd, vond Kuin onvoorstelbaar, niet van deze tijd. “Het enige beetje groen dat we daar hebben gaan we opofferen om er drie blokjes in te zetten die stedenbouwkundig ‘leuk’ geschakeerd zijn.” Voor de invulling van het Zwarteweggebied had Kuin geen goed woord over: “Een gemiste kans, het is vlees noch vis. Het is een al bestaande stedenbouwkundige invulling die deels met wat hoogbouw is aangepast.” Het zogenaamde ‘Tuinieren buiten de kaders’ was voor Kuin veel te beperkt benaderd. Ga maar na, bij de Zwarteweg kom je het dorp binnen, met bebouwing kun je dat verduidelijken, wat hogere accenten, maar je kunt er ook de overzijde bij betrekken en zo een ‘poort’ creëren. “Wat als je dat doet, heb je dan nog wel die woningen nodig in het Heegstrapark?” was de vraag die Kuin stelde.

Parels voor de zwijnen
Over dat soort vragen had de discussie moeten gaan, beter nog, die had eigenlijk al gevoerd moeten zijn. In plaats daarvan beriep wethouder Van Rijn zich op de ‘’motie versnelling woningbouw, sprak Van der Zwaag van de VVD over allerlei geneuzel dat we het zo slecht doen, zat Buskermolen met de vraag wel of niet acht hoog bouwen, speelde Buisma de hoofdmeester, wees Judith Keessen hem op zijn belerende houding, sprak René Martijn net als Keessen de zorg uit voor bebouwing van het Heegstrapark, vroeg Sunny Lakerveld van GroenLinks om aandacht te besteden aan inspraak en zienswijze en probeerde Greta Holtrop er terecht nog een extra commissievergadering uit te slepen.

Tevergeefs, Van der Zwaag echode Van Rijn na over de versnelling en met meerderheid van stemmen mocht het voorstel doorgaan naar de raadsvergadering op 3 december.

Dat een op zich goede motie erbij werd gehaald om iedere vorm van kritiek te smoren maakte de verzuchting van Kuin dat zijn woorden als ‘Parels voor de Zwijnen’ waren, nogal schrijnend.

Lees vorig bericht

Verbod op vogeltransport door vogelgriep

Lees volgend bericht

Maud trots op vierde plaats


3 Reacties

  • Een zeer vreemd idee in deze tijd van alles groen.Het laatste stuk groen opgeven voor stenen.Waar is het groene verstand gebleven er zijn toch wel andere opties!!

  • Het blijft vreemd in de politiek, je komt op voor een bepaalde groep mensen om daarna om financiele gronden die mensen weer te af te vallen. Natuurlijk zullen de financiele redenen wel weer de doorslag geven. Hoef je als politicus niets meer uit te leggen en kun je je daar achter veilig verschuilen. Is er werkelijk geen andere mogelijkheid / plek om appartementen te bouwen dan op het kleine Heegstra Park? Zijn politici en ambtenaren niet in staat om te zien dat dit plan om het maar netjes te zeggen ‘een beetje dom’ is? Kom op politiek Aalsmeer, denk aan bouwen eerst aan de omwonenden en niet alleen aan geld.

  • Het blijft toch vreemd dat de heer van Rijn in 2013 faliekant tegen bebouwing was in het Heegstrapark. In vergelijking met 2013 zijn onze huizen nog steeds niet onderheid.
    Het is nog steeds het enige grote stukje groen in Aalsmeer, want er is niet meer groen bijgekomen. Waarom dit mooie stukje groen waar kinderen nog veilig kunnen, zonder speel attributen weliswaar, spelen zomaar bebouwen. Centraal park bouwen ze ook niet vol, dat heeft waarde voor de bewoners net als het Heegstrapark voor de bewoners van Aalsmeer.
    Er zijn zeker andere opties om te bouwen in Aalsmeer die minder gevolgen hebben voor de huidige inwoners.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *