Weerstand tegen Hogenboom vakantiepark Uiterweg

Door: Klaas Leegwater. Op wat nu nog een verloederd terrein is met metershoog onkruid, krakkemikkige bloemenkassen en half gesloopte botenloodsen moeten binnen een paar jaar de vlaggen wapperen van Hogenboom Vakantieparken. Op voormalige jachthaven De Aardbei aan de Uiterweg zal een grootschalig nautisch recreatiepark verrijzen, Marinapark Aalsmeer. Binnenkort wordt in de raad gestemd over het gewijzigde bestemmingsplan. Stichting De Bovenlanden dreigt met een gang naar de Raad van State.

Het vakantiepark met 90 verblijfseenheden bestaande uit bootappartementen, vrijstaande lodges en bootsuites op het terrein en landtongen van De Aardbei (totaal 2.5 hectare) is vooral gericht op de particuliere recreatiemarkt. De gemeente meent dat het project past bij de ambitie om het Uiterweggebied duurzaam te transformeren naar een ‘hoogwaardig watersport recreatiegebied’ , zoals beschreven in Structuurvisie Uiterweg 2015. Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan.

Anderhalve bouwlaag
Project Marinapark valt in categorie ‘kwadrant 2’ van de structuurvisie (geringe kwalitatieve meerwaarde, wel een economische meerwaarde). Dat maakt doorontwikkeling van jachthaven naar verblijfsrecreatie mogelijk mits van een andere bedrijfsformule ‘geen sprake’ is. Bij Marinapark vervalt juist de functie van jachthaven, dat leest tegenstrijdig. Daarnaast is voor dit gebied maximaal één bouwlaag met kap toegestaan, op Marinapark komen een aantal verblijven van anderhalve bouwlaag met kap. In het bestemmingsplan is deze voorwaarde aangepast.

Tegenstrijdig
Elsbeth Huis van jachthaven Piet Huis, gevestigd naast De Aardbei, is kritisch over de plannen. Zij vreest geluidsoverlast vanaf het toekomstige recreatiepark. Tijdens de commissievergadering vorige week waarin ‘Marinapark’ behandeld werd, hekelde Huis als inspreker de wijze waarop de procedure verlopen is: “Allerlei documenten spreken elkaar tegen, het lijkt erop dat het college met alle middelen probeert Marinapark zoals ingediend vastgesteld te krijgen. Gaat het niet linksom dan wel rechtsom.”

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is fel tegenstander van het project. Het bestuur heeft het bestemmingsplan getoetst aan eerdere beleidsnota’s (gemeente en provincie) en concludeert dat het plan op vrijwel alle punten daarvan afwijkt of tegenstrijdig is. “Uitvoering leidt tot het tenietgaan van de cultuurhistorie van het landschap. In essentie is dit slechts een investeringsproject dat, in tegenstelling tot de breed gedragen wens om het gebied te vergroenen, leidt tot verstening,” schrijft voorzitter Piet Harting in een brief aan het college. 

In beroep
Uit de woorden van Harting komt duidelijk irritatie naar boven over de wijze van communiceren door het college. “Die is uiterst gebrekkig verlopen.” De stichting raakte laat op de hoogte van de commissievergadering en kreeg belangrijke stukken pas zes dagen voor de vergadering toegestuurd, schrijft Harting. “Daardoor was er geen mogelijkheid voor een goede voorbereiding als inspreker.” De voorzitter eindigt zijn brief met de opmerking dat als het voorgelegde bestemmingsplan door de raad wordt aangenomen de stichting in beroep zal gaan bij de Raad van State. 

Plangebied rood omlijnd. In blauwe cirkel de ark van Kemp.

Slechte communicatie
In zijn beantwoording gaf wethouder Bart Kabout (CDA) aan dat het bestemmingsplan in lijn is met de structuurvisie. Op advies van D66-er Kikkert (“Want ik heb mijn twijfels”) zal Kabout een en ander verduidelijken in een aanvullende nota. Met instemming van Buskermolen (CDA): “Want De Bovenlanden is een belangrijke partner.” Kabout ging in zijn antwoord niet in op het verwijt van de stichting over de slechte communicatie. Nog voor de raad over het bestemmingsplan beslist (later deze zomer, of begin herfst) zal de nota van Kabout worden behandeld in een commissievergadering. 

Lange steeg
Eric-Jan Kemp, al twintig jaar bewoner van een ark dicht tegen het terrein van De Aardbei aan, heeft vooralsnog geen grote bezwaren tegen het recreatieplan. “Ik  vergelijk het met de jachthaven die dit terrein voorheen was, daar kwamen ook mensen die wel eens lawaai maakten. Ik heb meer last van vliegtuigherrie.” Kemp hoopt wel dat bebouwing op het land langs de Aardbeiensloot niet te hoog wordt. “Anders wordt deze sloot met de hoge loods van Eshuis aan de andere kant een soort lange steeg, dat kan niet de bedoeling zijn. Al met al kan dit project de aanzet zijn tot iets moois, ook op andere locaties op de Uiterweg”

Voorzichtig
Eigenaar van De Aardbei en initiatiefnemer van Marinapark Aalsmeer Michiel Parson wil nog niet ingaan op vragen over zijn recreatieproject, of over de bezwaren die leven in de buurt en bij De Bovenlanden. “Ik ben voorzichtig in mijn uitlatingen. Zodra de bouw van start kan gaan wil ik graag uitgebreid vertellen over Marinapark, want ik ben er erg enthousiast over”, aldus Parson die als inspreker tijdens de commissievergadering wél een korte motivering gaf. “Dit is een mooi plan om Aalsmeer beter op de kaart te zetten als toeristisch dorp met een prachtig vaargebied.” 

Geen permanente bewoning
Realisatie van Marinapark, in samenwerking met Bouwmanagement Rotteveel M4 uit Alkmaar, behelst 26 bootappartementen, 52 bootsuites en 12 vrijstaande lodges, alsmede een receptiegebouw. Kopers kunnen ervoor kiezen hun verblijf te verhuren of zelf te gebruiken. Organisatie Hogenboom Vakantieparken zal voor de verhuur zorgdragen, en is op het park duidelijk aanwezig met uitingen als vlaggen en logo’s. Permanente bewoning van de verblijven is niet toegestaan. Een exploitatieplan is niet nodig omdat het kostenverhaal is verzekerd via een anterieure overeenkomst die niet ter inzage is, meldt de gemeente.

Terra Nova mag bouwen
Marinapark is niet het eerste plan dat na de Structuurvisie Uiterweg 2015 mogelijk vorm zal krijgen als recreatiepark. Eerder dienden de gebroeders Willem en Aldert Keessen van Terra Nova een verzoek in om maximaal vijftien vakantiehuisjes te realiseren op hun terrein aan de Uiterweg. In juli 2017 werd het benodigde bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Een buurtbewoner diende vervolgens hoger beroep in bij de Raad van State dat in maart 2018 werd afgewezen. “In principe zijn er nu geen belemmeringen meer, we mogen de huisjes bouwen. Maar door omstandigheden hebben we het plan tot volgend jaar uitgesteld”, verklaart Aldert Keessen. 

Structuurvisie Uiterweg 2015

Afbeeldingen: artist impression en Google Earth

4 reacties

  1. Megalomaan plan. Als dit doorgaat, zullen toekomstige plannen om verloedering tegen te gaan, stranden ivm verkeersafhandeling. Waarom niet zo’n mooi plan als bij Terra Nova? Kleinschalig en kwalitatief hoogstaand. Onbegrijpelijk dat het college hier in meegaat. Geld regeert blijkbaar.
    Beste gemeenteraad: pak uw taak als controlerende macht en gooi dit plan in de prullenbak.

  2. Wat…. het is nu al een ellende op de uiterweg op en af te rijden! En om zelf onze ark te laten vervangen door een nieuwe, dat wordt echt onmogelijk gemaakt en dit kan wel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel