Wateroverlast Hornmeer blijft heet hangijzer

Tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad donderdagavond greep Marjanne Vleghaar van de VVD de gelegenheid aan om wethouder Verburg te vragen hoe het nu toch met de wateroverlast bij de Kinderboerderij, bij de Jeu de Boulesbaan en in de Roerdomplaan staat. Ze wilde van de wethouder weten welke acties er zijn en worden ondernomen richting de toekomst. Duidelijk werd dat het ook in de toekomst een fragiele situatie zal blijven in de Hornmeer als het gaat om afvoer van het water.

Wethouder Verburg erkende dat er al langere tijd een groot probleem is in de Hornmeer. Volgens hem zijn de wijken in de Hornmeer te laag aangelegd op grond die te gemakkelijk water doorlaat. Natuurlijk speelt ook het natte weer een grote rol. Met oog op de bouwplannen in het gebied tussen de Dreef, Beethovenlaan en Roerdomplaan voor de bouw van maximaal 160 woningen moet er toch rekening gehouden worden met de afvoer van water.

Harde eisen
Volgens Verburg wordt er nu al allerlei actie ondernomen. Er wordt aan de Dreef gewerkt, de parkeerplaats bij FC Aalsmeer is af, de parkeerplaats bij het tennispark wordt aangepakt en de hele componistenwijk wordt gerenoveerd. Tijdens de reconstructie van de componistenbuurt wordt er volgens Verburg al rekening gehouden met de toekomstige waterhuishouding en wordt er een robuuste drainage aangelegd. Wat dat betreft liggen er harde eisen van het Hoogheemraadschap. Tegelijkertijd is in de wijk alle drainage doorgespoten. Volgens Verburg zou dat al soelaas moeten bieden.

Aanbod woningeigenaren
Dat geldt althans voor de helft van het gebied. De andere helft is privaat bezit en volgens Verburg is daar vast ook nog winst te behalen. Hij schetste een voorbeeld uit Kudelstaart waar bewoners palen voor hekken dwars door de drainage hadden geslagen en dat dit niet bevorderlijk is spreekt voor zich. Daarom biedt Verburg bewoners aan om in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente om te kijken hoe en waar er nog aanpassingen en verbeteringen kunnen worden aangelegd.

Of deze deskundigheid gratis wordt aangeboden door de gemeente vertelde hij er niet bij. Bewoners moeten het wel zelf oplossen, zoveel is wel duidelijk. Tegelijkertijd stelde hij dat het bouwen voor toekomstige bewoners niet ten koste mag gaan van de huidige.

Jeu de boulesbaan
Als het goed is klinkt er niet langer meer een plons als de metalen jeu de boulesballen worden geworpen. De overstroming van deze veel gebruikte voorziening is niet gekomen door de aanleg van parkeerterreinen, maar kwam simpelweg doordat er een aansluiting was gemaakt op een defecte kolkleiding. Volgens Verburg is dit inmiddels hersteld en zou het probleem verholpen moeten zijn.

Water en kinderboerderij
Wat de wateroverlast rondom en bij de kinderboerderij betreft was Verburg heel duidelijk. Deze overlast bestaat allang en gaat worden aangepakt bij de laatste fase van het Hornmeerproject. Volgens Verburg wordt deze overlast halverwege 20128 aangepakt. Het project dat een kwaliteitsimpuls voor de hele Hornmeer moest gaan opleveren. Het project dat voor meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs in de Hornmeer moest gaan opleveren. En zo is er al veel gebeurd en staat er ook nog veel in de steigers. 

Tekst Jan Daalman

Foto's: (vanaf boven) langs de bypass op het voormalige VVA-terrein is goed te zien dat het water slecht weg kan, de componistenbuurt wordt momenteel gerenoveerd. Het drassige achterste gedeelte van het Hornmeerpark wordt meegenomen in de eerstvolgende opknapbeurt medio 2018. Foto's archief AV.

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel