Waterfront en Fort donderdag in raad

Raadsvergadering in coronatijd (Foto archief AV)

Door: redactie. Deze donderdag vergadert de gemeenteraad onder meer over de realisatie van het project Waterfront. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het definitief ontwerp van het Waterfront en instemming te verlenen voor het afwijken van de geldende bestemmingsplannen, zodat B&W de vergunning voor het project kunnen verlenen. De vergadering heeft een feestelijk tintje want burgemeester Gido Oude Kotte reikt deze avond de certificaten uit aan de deelnemers van de workshop Politiek Bewust. De raad behandelt daarnaast de volgende agendapunten:

Voorziening planmatig gebouwonderhoud. De gemeenteraad wordt voorgesteld een deel van de kosten van de renovatie van het gemeentehuis (285.000 euro) ten laste te brengen van een gereserveerd budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Beschikbaar stellen budget voor raadsvergaderingen in de Burgerzaal. Met dit voorstel stemt de gemeenteraad in voor audiovisuele ondersteuning van de raadsvergaderingen en –bijeenkomsten voor de rest van het jaar in de Burgerzaal.

Wijziging Gedragscode privacy en persoonsgegevens Aalsmeer 2020. De raad wordt voorgesteld de onlangs vastgestelde gedragscode te wijzigen waarmee de uitzondering van de publicatie van persoonsgegevens in zienswijzenota’s, burgerinitiatieven en bezwaarschriften komt te vervallen.

Burgerinitiatief van de Stichting werkgroep Fort Kudelstaart. De Stichting heeft de gemeenteraad verzocht de bestemmingsplanwijziging voor Fort Kudelstaart open te stellen voor participatie, waarbij de Stichting ingeschaald wordt op de hoogste trede van de participatieladder ten behoeve van het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Fort Kudelstaart. De raadscommissie adviseert de raad dit verzoek niet ontvankelijk te verklaren, omdat de raad al eerder heeft besloten over de lopende procedure voor het project Fort Kudelstaart.

Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde wijziging van de regels voor uitvoering van de jeugdhulp. Deze wijziging komt voort uit jurisprudentie en nieuwe wetgeving en uit ontwikkeling van de huidige werkwijze. 

Zienswijze Begroting Vervoerregio Amsterdam 2021 en de concept Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2028. Als deelnemer aan de Vervoerregio Amsterdam heeft de gemeente Aalsmeer een zienswijze opgesteld op de ontwerpbegroting Vervoerregio Amsterdam 2021 en de concept Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2028. De gemeenteraad wordt gevraagd deze te bekrachtigen.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de volgende link: link live vergadering. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken. De vergadering kunt u ook volgen via het tv kanaal van Radio Aalsmeer.

De vergadering begint om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor publiek om de vergadering bij te wonen. Daarvoor dient u een zitplaats te reserveren via griffie@aalsmeer.nl.

Lees vorig bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Troost’

Lees volgend bericht

Winactie Aalsmeer Centrum


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *