Waterfront: denk in oplossingen

(Commentaar) Toen ik de foto zag bij het artikel ‘Waterfront mag in de ijskast’, kwam als eerste een filmtitel bij me op: ‘PACT is BACK on the TRACK’. Dat beeld werd nog eens bevestigd toen ik de ingezonden brief las van Rick Rolleman, ooit wethouder in de PACT-dagen, waarin hij sprak over de oproep van de progressieve politieke partijen. Wat progressief voor hem inhoudt werd niet verduidelijkt.

In het artikel wordt gesteld dat de gemeente heeft berekend dat er 250 parkeerplaatsen nodig zijn om de drukte, veroorzaakt door het Waterfront, op te vangen. In de plannen zijn slechts 60 parkeerplaatsen opgenomen. Ronald Fransen (GroenLinks): “Dan ga je de buurt, de Hornmeer, ernstig met parkeeroverlast confronteren en dat is een slechte zaak.”

Kloppen de getallen van de gemeente en klopt de conclusie van Ronald Fransen?

Een dag voordat er op 12 december vorig jaar een raadsbesluit werd genomen over het Waterfront verscheen er een ‘Quickscan parkeersituatie Waterfront Aalsmeer’. In dat rapport is te lezen dat er op een zonnige zaterdagmiddag 26 mei 2018 een onderzoek is gedaan naar het parkeren. Er waren toen op het Surfeiland 100 parkeerplaatsen, ze waren alle bezet, daarnaast nog eens door tellingen en vergelijkingen 128 ‘vreemd’ parkeerders in de Hornmeer. Een totaal van 228, zowel parkeerders van het Westeinderpaviljoen als van het Waterfront. In de Quickscan wordt op blz 12 aangegeven dat men maximaal uitgaat van 67 parkeerders in de middag, hiervan uitgaande betekent dat een aantal van 161 waterfront parkeerders. De vraag is wat er gebeurt als je het waterfront met de factor 3 vergroot? Je verwacht hetzelfde voor het aantal parkeerplaatsen, dus 483 stuks. Maar dat is niet de weg die het rapport koos, men vergeleek de situatie hier in Aalsmeer met die in Heerhugowaard en kwam aan een parkeerbehoefte voor het waterfront van 191 plaatsen. Dat is maar 19 procent meer dan wat het was in 2018. Dat lijkt mij niet reëel. Buiten dat om, waar creëer je die parkeerplaatsen? Het parkeerterrein is na 2018 met 25 parkeerplaatsen vergroot en wordt nogmaals met 20 stuks uitgebreid. Totaal 145 waarvan 67 ten behoeve van het restaurant, resteert een vraag van 113 parkeerplekken. Waar laat je die en is het niet een te voorzichtige aanname? Ronald Fransen heeft hier duidelijk een punt.

Bereikbaarheid Kudelstaart
Jelle Buisma van de PvdA stelt dat naast het Waterfront ook het Zeilfort Kudelstaart wordt ontwikkeld en dat er plannen zijn voor de ontwikkeling van woonwijk Westeinderhage (ongeveer 275 woningen) in Kudelstaart. “De verkeersdruk die al deze plannen apart veroorzaken is misschien op te brengen voor Aalsmeer en Kudelstaart maar samen maken ze Kudelstaart vanuit Aalsmeer volledig onbereikbaar door de toegenomen verkeersdrukte.”
Tja vraag ik me dan af, maar waarom dan juist het Waterfront afblazen en niet die andere projecten? Dit getuigt van vooringenomenheid of worden straks op diezelfde gronden ook die plannen ter discussie gesteld?

Gedragen plan
Voorwaarde die Schiphol aan de subsidie stelde was dat het een breed gedragen plan is. Inmiddels hebben bewoners meer dan 250 handtekeningen opgehaald tegen de plannen. Judith Keessen (D66): “Van een breed gedragen plan is geen sprake als 97 procent van de direct omwonenden aangeeft zich ernstig zorgen te maken over de parkeeroverlast.”
Wat Judith Keessen hier zegt is niet anders dan een herhaling van wat Ronald Fransen al eerder aangaf.

Financiën
“Naast de bijdrage van Schiphol draagt de gemeente zelf ook nog 2,2 miljoen euro bij. Dit terwijl er structureel een tekort is van minimaal drie miljoen per jaar. Totale project Waterfront kost 6,4 miljoen en alle lasten die daaruit voortkomen (rente, afschrijving en onderhoud) zijn voor de gemeente. En dat in een tijd van forse bezuinigingen. D66, PvdA en GroenLinks roepen daarom B&W en de overige raadsfracties op om de plannen voor het waterfront nu niet uit te voeren,” zo schrijven de partijen.

Opmerkelijk, een dergelijke nadruk op financiën verwacht je van de VVD en het CDA, maar zeker niet van GroenLinks laat staan van de PvdA, daar verwacht je oog voor de behoefte van hen die niet over het vermogen beschikken om het vertier elders te zoeken. Je verwacht oog voor de bezoeker die er van kan genieten en er zich aan op kan trekken. Van D66 verwacht je dat ze wat verder kijken dan de wensen van de mensen die in de Hornmeer wonen.

Behoudend
Wat is progressief vraag ik me opnieuw af en dat brengt me terug bij Rik Rolleman, die stelt: “In dit besluit wordt toegelicht hoe prachtig het Surfeiland wordt als ‘evenemententerrein’ met een strand dat maar liefst drie maal zo groot wordt. Ook liggen er straks voor onze woningen een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) en vier barbecue/ vuurplekken (!) Kortom: geen droom maar een nachtmerrie, met veel overlast voor de bewoners in de vorm van parkeerders en het daarbij ontbreken van handhaving op verwachte overlast van de JOP en de vuurplekken.

Ik had al eerder en nu opnieuw aangegeven dat het parkeren inderdaad een serieus probleem is. Dat kan ik alleen maar bevestigen, opgevoed door een conservatieve maar gevoelige katholiek, is mij wel geleerd om oog te hebben voor dat wat anderen plezier geeft. Heb oog mijnheer Rolleman voor de Turkse familie, het verliefde stelletje of die opgeschoten jongere die een ieder op zijn manier van een barbecue kan genieten of uit zijn dak kan gaan bij een evenement, dat noem ik progressief. Uw benadering, sorry maar ik ben een kind van de jaren zestig, vind ik vooral behoudend en eerlijk gezegd wat conservatief. Bovendien vind ik het wat overdreven gesteld om te spreken over ‘voor onze woningen’, wanneer er sprake is van een afstand van 100 meter. Laten we vooral zoeken naar een goede oplossing voor het parkeerprobleem, alle Aalsmeerders hebben daar hun voordeel mee.

Al eerder heb ik erop gewezen dat haaks parkeren op de Bachlaan ruimte biedt aan 200 auto’s en dat het maar zes minuten lopen is naar de parkeerruimte bij het zwembad. Zeg niet dat met het mooie weer het zwembad tjokkievol zit, daar is nu juist het strand voor gemaakt. Bovendien, met twee minuten extra lopen sta je op de parkeerplaats van het sportcomplex aan de Beethovenlaan.

Tekst en illustratie Joop Kok, foto’s Arjen Vos

 

 

5 reacties

 1. Beste Joop,
  Mede door jouw artikel zal ik geen woordvoerder meer zijn van de ruim 300 verontrustende bewoners in onze wijk. Ik wil voorkomen dat de werkgroep wordt belast met mijn politieke verleden of in een bepaalde politieke richting wordt geduwd. Als oud politicus moet je blijkbaar tot in de eeuwigheid in een hoek geplaatst worden en doet het er niet meer toe wat je als gewoon burger vindt. Ik hoop dat ik mijn rol als voorzitter van deze groep, maar ook in mijn andere functies in Aalsmeer wel onafhankelijk en zonder vooringenomen standpunten van anderen over mijn rol kan vervullen in de toekomst.

 2. Mooi dat Joop Kok de parkeerproblematiek wederom aanstipt. Jammer dat de oplossingen die meneer Kok aandraagt in de praktijk niet haalbaar zijn of al door de gemeente niet uitvoerbaar zijn. Parkeren bij het zwembad. Ziet u de mensen met al hun spullen(tassen koelboxen, parasols, stoelen etc) lopend naar het surfeiland gaan?
  En laten we daarnaast wel wezen.. een onderzoek baseren op een voorzomerse dag wanneer er geen vakantie is en het zonnetje net begint te schijnen, is dat een juiste basis voor gedegen onderzoek?

  Ten tweede verbaas ik mij dat meneer Kok niet terug komt op de andere verbeterpunten die voortkomen uit de feedback op het vorige stuk(zie bijvoorbeeld de reactie van mw Fellinga). De bewoners zijn absoluut niet tegen het Waterfront maar maken zich zorgen voor u en onze (kinderen) hun veiligheid. Daar is niks behoudens of conservatiefs aan. Om terug te komen op de parkeerproblematiek… Hoe geïrriteerd raakt u als u met 35gr in de auto al enige tijd zoekende bent naar een parkeerplaats zonder er een te vinden?

 3. gewoon borden maken met “parkeren strand” die gasten naar de parkeerplaatsen bij het zwembad sturen, dat is lekker centraal en geeft geen verdere overlast….

 4. Ik kan me helemaal vinden in de kritiek van Joop Kok. Dhr. Rolleman predikt voor eigen parochie en kan het maar moeilijk verteren als andere genieten van een leuk evenement of een gezellig samen zijn.

 5. De enige zinnige reactie die ik wil geven op dit artikel als direct bezorgde omwonende van het eerste uur is, dat ik me ver weg hou van welke politieke kleur dan ook, bij het opzoek gaan naar oplossingen voor alle partijen en zeker die van omwonende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel