Wat als een raadslid zijn huiswerk niet maakt

Aanleg waterfront september 2021 (Foto gemeente)

Door: Joop Kok (Beschouwing) U herkent het vast wel. Je moest je huiswerk maken maar ja, de zin ontbreekt, een vriendje komt langs, er is iets leuks op tv, genoeg smoezen om er aan toe te geven. In de tijd dat ik op de middelbare school zat hoopte ik in zo’n geval niet overhoord te worden, maar juist dan gebeurt het. Een maand lang iedere week een uur nablijven. Raadsleden die evenmin hun huiswerk hebben gemaakt beschikken echter over de mogelijkheid om hun gemis aan inzicht te wijten aan de ingewikkeldheid van de stukken of onduidelijk communiceren van de wethouder. Tot tegen het gênante aan. Afgelopen dinsdag in een beeldvormende vergadering met als onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Waterfront, wijzigen begrenzing Beschermd Dorpsgezicht deed zich dat voor.

Er waren twee insprekers, Gerard Zelen namens het Platform Bewoners Waterfront en Sietske Bon van den Broek namens de bewoners aan de Stommeerweg 117 t/m 135 en Zwarteweg 1. Zelen was kort van stof en eindigde zoals altijd hoopvol. Bon van den broek vond dat het plan dat er lag niet voldeed aan de afspraken die gemaakt waren en dat het in strijd was met de uitgangspunten van Het Plassenlint. Bovendien gaf ze aan dat de gemeente niet gereageerd had op de zienswijze die de bewoners in januari 2023 hadden ingediend toen het plan ter visie lag.

Ontwerp begrenzing Plassenlint

‘Heeft u daar bewijs van?’
Ronald Fransen van GL was de eerste die een vraag stelde: “Het Plassenlint, ik ken dat stuk niet, is dat iets wat we hier hebben vastgesteld?” “Absoluut, dat is een officieel stuk van de gemeente wat aan ons als bewoners is toegestuurd in 2015.” was het antwoord van Bon van den Broek. Degenen die de stukken wel hadden doorgenomen wisten direct dat Fransen zich door deze vraag in de kaart liet kijken. Het woord plassenlint komt in de stukken namelijk 51 keer voor, toegegeven, 29 keer in hetzelfde rapport, maar dat heeft dan ook als titel: Plassenlint – Beschermd dorpsgezicht Gemeente Aalsmeer. De volgende vraag die Fransen stelde was: “U heeft een zienswijze ingeleverd, heeft u daar een bewijs van?” “Dat weet ik eigenlijk niet, volgens mij heeft één van onze bewoners het afgegeven. Ik moet het antwoord daarop schuldig blijven. Wacht, ik hoor net dat de heer Joost Keessen heeft ingesproken.”

Weids uitzicht
Bij het stellen van vragen aan de portefeuillehouder was het duidelijk dat Jeffrie van der Tol van D66 en Dirk Biesheuvel van FlorAalsmeer er werk van hadden gemaakt. Bij de vraag van Dick Kuin van AA of er de gedachte was geweest om het plassenlint apart te behandelen, los van het nu vast te stellen bestemmingsplan, had ik mijn twijfels. In essentie is er namelijk niets veranderd. Ja, toevoegingen ten opzichte van de situatie van vóór 2021 zoals een wandelboulevard, een oever van waterbouwstenen, vlonders, vissteigers, zitelementen en trappen, uitgevoerd in overwegend beton (blz 12). Maar de oorspronkelijke ruimtelijke karakteristiek, het weidse uitzicht over de Westeinder, is behouden. Wat heeft het voor zin om dat in de raadzaal te behandelen? Bovendien een zaak voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De vraag van Fransen van wat nu het verschil was tussen het oorspronkelijke en het ‘nieuwe’ document Plassenlint, maakte opnieuw duidelijk dat hij de stukken niet had ingezien. Voor Buisma gold hetzelfde, die vroeg naar de verschillen in het bestemmingsplan van toen en nu.

‘Zoek het zelf maar uit’
Wethouder Kabout was in de beantwoording van de vragen kort en bondig. In de nota van beantwoording van zienswijzen was onder zienswijze 1 gereageerd op het stuk waar Bon van der Broek over sprak. Het Plassenlint was geactualiseerd en in bijlage 2 op pagina 12 was de actualisatie afgebeeld. In feite, was er heel weinig aangepast. Voor degenen die de stukken kenden was het duidelijk wat de wethouder bedoelde, voor degenen die deze kennis niet hadden en alles voorgekauwd op het bordje wensten, waren de antwoorden summier. De vraag om verduidelijking liep hoog op, vooral bij Fransen. Rood aangelopen stelde hij dat als de raad vraagt naar wat de verschillen zijn dat dan het antwoord luidt: ‘zoek het zelf maar uit’. Een niet terechte constatering, Gerard Winkels gaf aan dat het voor het CDA duidelijk was, Joost de Vries dat de VVD het uitgebreid gelezen, besproken en behandeld had en dat het wat betreft Van der Tol van D66 en Biesheuvel van FlorAalsmeer het plan door kon naar de oordeelsvormende vergadering op 5 maart.

Aanleg Waterfront zuidelijk deel (Foto gemeente)

Troostend
Ronald Fransen, Jelle Buisma (PvdA) en Werner Koster (AA) dachten daar anders over, voor hen waren de beelden nog niet compleet en moest het terug naar de eerstvolgende beeldvormende vergadering. Gelukkig waren ze in de minderheid, het nogmaals aanzien en aanhoren van raadsleden die hun huiswerk niet hebben gemaakt, bleef me hierdoor bespaard. De gedachte dat ook raadsleden mensen zijn, was troostend.

  

3 reacties

  1. Onlangs zijn aan de Oosteinderweg twee loodsen vanwege wietkweek door de burgemeester gesloten. Bij ons aan het begin van de Aalsmeerderweg hebben we heel veel overlast. Hoofdzakelijk Roemenen en Bulgaren. Wekelijks komt de handhaving. ‘Kunnen we niets aan doen,’ zeggen ze. Vreemd, wat de burgemeester bij anderen kan, moet hier toch ook kunnen?

  2. Beste Joop, bedankt voor je aardige hoopvolle bewoording richting PBW -Platform Bewoners Waterfront- .
    Maar van dichtbij weet PBW, dat ook de raad w.b.t. Het Waterfront, zijn huiswerk best in orde heeft.
    We kijken hoopvol en constructief met elkaar naar 5 maart !!

  3. Nou, dan wordt de oordeelsvormende commissie vergadering van 5 maart aanstaande een hele interessante !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel