Waar fietspad en wanneer verkeersplan Kudelstaart?

Bilderdammerweg (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Joop Kok. Bij de kredietaanvraag in de raadsvergadering vorige week donderdag voor de voorbereiding en aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg richting Robend, leek het een eenvoudig agendapunt. Maar er was een tekening bijgevoegd. Willem Kikkert van D66 reageerde daarop als volgt: “Ik weet zeker dat we er zonder die tekening ongetwijfeld zo een klap op zouden hebben gegeven.” Nu kwamen er vragen als: Is het wel veilig genoeg? Kun je niet beter via het Stichtse Pad de Bilderdammerweg met het Robend verbinden? Dat is nog goedkoper ook, want het scheelt je in de aankoop van gronden.

Samen met de VVD diende het CDA een motie in om alle mogelijke varianten en de daarbij behorende voor- en nadelen te laten onderzoeken. Chantal van Hilst-Dekker haakte daar op in. Samen met fractieleden van AA had ze op de fiets de situatie ter plekke bekeken. Volgens haar was de Calslager Banckenweg als fietsroute ook een goede oplossing. Geen enkele aankoop van grond nodig en voortuinen hoefden niet te worden ingekort en bomen bleven gespaard.

Dichtbij en toch ver weg
Uw verslaggever is opgegroeid aan de Bilderdammerweg. Mijn broer woont daar nog steeds. Voor de pandemie wilde ik wel eens wat eten bij Café Op de Hoek en fietste ik regelmatig nog even door om met hem wat bij te praten. Toen er gesproken werd over variant ‘het Stichtse Pad’ zag ik mijn geest al dwalen. In wat voor fietsbochten zou ik me dan moeten wringen? Robend, Graaf Willemlaan en via het Stichtse Pad naar de Bilderdammerweg? Zo dichtbij en toch zo ver weg, wie doet dat? Een omweg van 250 meter. Bij de AA variant kreeg ik het benauwd, ik zou een TomTom moeten aanschaffen om alsnog bij mijn broer aan te kunnen komen. Bovendien zou ik op tijd met tafelen moeten eindigen om niet voor een gesloten deur te komen. Nee, beter dan wat is voorgesteld kan ik niet bedenken.

Ontsluiting
Ook D66 diende een motie in, samen met de PvdA en GroenLinks. De verwachting is dat het bestemmingsplan Westeinderhage dat verderop langs de Bilderdammerweg gerealiseerd moet worden, in het vierde kwartaal aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. De aandacht ligt nu wel op een fietspad, maar dat maakt onderdeel uit van een groter geheel. Via een motie verzocht men het college om voor het vierde kwartaal aan te geven welke verkeersmaatregelen nodig zijn om Kudelstaart in het algemeen en Westeinderhage in het bijzonder goed te kunnen ontsluiten.

Verkeersafwikkeling
Het was een vraag die Erik Abbenhues van de VVD al eerder stelde in de raadsvergadering van 16 mei 2019 bij de behandeling van de startnotitie Westeinderhage. Hij maakte zich zorgen dat er besluiten moesten worden genomen over voorontwerp bestemmingsplan Westeinderhage zonder iets te weten over de verkeersafwikkeling. Jan Bouwmeester eveneens van de VVD dacht er nu geheel anders over, een dergelijk onderzoek zou alleen maar vertragend werken en daar zitten al die woningzoekenden echt niet op te wachten. Mijn oren klapperden, een onderzoek vooruitschuiven, juist dat leek mij vertragend. Gelukkig ging zijn eigen wethouder niet mee in het verhaal toen hem door Willem Kikkert gevraagd werd hier op te reageren.

Een gedegen verkeersplan
De toenmalige wethouder Robbert-Jan van Duijn stelde dat er, en we hebben het over mei 2019, er in het najaar een voorstel voor de verkeersafwikkeling zou kunnen komen. Het is inmiddels zomer 2021, nog steeds geen voorstel. Maar hij gaf toen ook aan dat voor het bestemmingsplan wordt vastgesteld die verkeersmaatregelen genomen moeten zijn. Niet zo gek eigenlijk dat Willem Kikkert daar via een motie nog eens op attendeerde. In het najaar ligt het plan Westeinderhage op tafel en hoe moet je dat beoordelen zonder een gedegen verkeersplan?

Kadernota
Portefeuillehouder Van Rijn stelde dat een raadsmeerderheid daar een uitspraak over heeft gedaan en dat dat de lijn is voor het college om uit te voeren. Hetgeen volgens hem niet betekent dat die verkeersonderzoeken en mogelijke maatregelen van de baan zijn. Volgens hem moet de discussie, zowel wat betreft maatregelen als financiën, plaats vinden bij de behandeling van de kadernota.

Nieuwe mogelijkheid
Een opmerkelijke move, een verkeersplan dat in alles te maken heeft met de uitbreidingsplannen van Kudelstaart wordt daar van losgekoppeld en verplaatst naar de kadernota. Willem Kikkert ging akkoord en trok de motie in. Hij kon niet anders, de motie zou het sowieso niet hebben gehaald en hij zag de kadernota als een nieuwe mogelijkheid om de verkeersafwikkeling van Kudelstaart opnieuw aan de orde te stellen. Maar is dat dan niet te laat?

Zowel het voorstel als de motie tot uitbreiding van het onderzoek werden aangenomen.

 

3 reacties

  1. Waarom dit gedoe over een aan te leggen fietspad. Maar van de Bilderdammerweg een groot fietspad en zorg er voor dat de wijken goed ontsloten worden naar de Hoofdweg. Past ook beter bij het idee om een deel van de Kudelstaartseweg eenrichtingsverkeer te maken.

  2. De negen vraagtekens in het stuk van Joop Kok illustreren de zin en de onzin die vanuit de gemeente op de burgers in Kudelstaart afkomt. Het voortbestaan van de Bilderdammerweg in de huidige situatie is aan de orde: de rijbaan, de fietsstroken, de groenperken, het voetpad en minstens zestien prachtige bomen zijn onderworpen aan besluitvorming die maar één doel nastreeft: veel woningen bouwen en er maximaal aan verdienen. De eigenaar/projectontwikkelaar van de weilanden op Westeinderhage wil er immers woningen bouwen, liefst meer dan 300 stuks. En als woningzoekenden in de gemeente Aalsmeer de koopprijs niet kunnen betalen zijn er door de projectontwikkelaar wel gegadigden te vinden ver buiten onze dorpsgrenzen. Dat de Bilderdammerweg na de beoogde woningbouw van ca. 300 stuks een veel te grote verkeersintensiteit te verwerken krijgt interesseert het gemeentebestuur van Aalsmeer niet. Althans tot nu toe. Mijn oproep aan alle inwoners van de gemeente en aan de gemeenteraad en aan het college van B&W is dan ook: geef toe dat deze buitensporige woningbouwplannen niet haalbaar zijn en gestopt moet worden met deze vertoning.

  3. zou eerst maar eens beginnen met het fietspad aan de Hoofdweg opknappen, dat is werkelijk levensgevaarlijk, met tegels die weggezakt zijn enzv.
    Zou eigenlijk gesloten moeten worden .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel