VVD’er Van Rijn: ‘B&W drijft gewoon z’n zin door’

“Het is geen incident. Het is niet all in the game. Het is niet zorgvuldig afwegen. Het is niet luisteren. Het is niet in gesprek gaan met bewoners. Het is niet samen naar oplossingen zoeken. Het is gewoon je zin doordrijven.”

Het was ongezouten kritiek waarmee VVD-fractievoorzitter Robert van Rijn op de raadsvergadering afgelopen donderdag kwam in een door zijn fractie aangevraagd interpellatiedebat. Hij hekelde de wijze waarop B&W burgers en bedrijven tegemoet treedt. “Dan krijg je procedures van inwoners die zich in een hoek gedrukt voelen en ondernemers die zich niet serieus genomen voelen.”

Hartgrondig verzet
Kapstok voor Van Rijns tirade was de een week eerder verloren beroepszaak van de gemeente bij de Raad van State. Het hoogste vaderlandse bestuursrechtscollege vernietigde het bestemmingsplan Nieuw Calslagen dat de gemeenteraad in februari had vastgesteld.

Het ging het liberale raadslid niet zozeer om dit specifieke geval, maar de opeenstapeling van dossiers waarin de gemeente het onderspit delft. Van Rijn noemde Schinkelpolder, Lidl, Helling, Middenweg en, als nieuwste, Nieuw Calslagen. “Het probleem is de manier waarop we de gemeente met elkaar besturen. Daar verzet de VVD zich hartgrondig tegen.”

Signaal
De fractie voelt het als “haar plicht” op te blijven komen voor burgers en bedrijven. Van Rijn miste dat bij de coalitiefracties CDA en AB. “Die zitten stilletjes in hun bankjes en laten zich niet horen. Niet omdat ze vinden dat het goed gaat, maar omdat ze een collegelid niet willen laten vallen. Kijk eens naar hun gezichten, ze zitten zich te verbijten.”

Van Rijn zei het interpellatiedebat te hebben aangegrepen om een “signaal” af te geven. In de hoop daarmee de situatie te kunnen verbeteren. “Niet je zin doordrijven, maar oplossingen zoeken, daar gaat het de VVD om.”

Respectloos
Zijn scherpe politieke stellingname kwam hem op een reactie van waarnemend fractievoorzitter Dirk van Willegen van het CDA te staan. Die gedroeg zich in Van Rijns ogen dermate “respectloos” dat de VVD'er zijn betoog direct afbrak. Hij noemde het gedrag dat “niet acceptabel” was.

Het was te verwachten dat de CDA'er hem van repliek zou dienen. “De heer Van Rijn neemt zich het recht voor kwalificaties te geven hoe wij hier zitten. Als ik laat blijken het er niet mee eens te zijn, accepteert hij dat niet. Ik heb ook recht op mijn eigen inzicht,” stelde Van Willegen op zijn beurt.

Voorzitter spreekt
Burgemeester Jeroen Nobel vond het welletjes en riep de raadsleden op zich met de “inhoud” bezig te houden. “Anders wordt het een lange avond,” dacht hij. AB-raadslid Danny Tol, die zich eveneens “aangesproken” voelde, wilde nog gauw even kwijt dat hij “niet begrepen” had wat Van Rijns woorden te maken hadden met de vragen die hij had ingediend voor het interpellatiedebat.

Ook inhoudelijk botsten de diverse 'ego's' enkele keren flink. PACT-woordvoerder Rik Rolleman wond zich steeds meer op over in zijn ogen makkelijke antwoorden van wethouder Jop Kluis (AB). De burgemeester riep Rolleman tot de orde toen hij ondanks een waarschuwing door bleef gaan. “Meneer Rolleman, uw voorzitter spreekt tot u,” fulmineerde Nobel.

Wethouder blij
Eerder in het interpellatiedebat had de wethouder, die “blij” was uitleg te kunnen geven, geprobeerd “misverstanden” uit de weg te ruimen. De Raad van State had het bestemmingsplan dan wel vernietigd, maar bij het opnieuw indienen van het plan zou het volgens Kluis goedkomen. Want de oorzaak van de rechterlijke afwijzing was een provinciale verordening die kleinschalige projecten de das omdeed, en laat die nou drie dagen voor de raadsvergadering veranderd zijn.

Kluis, die hoog opgaf over het bestemmingsplan, verwacht in februari volgend jaar de nieuwe editie van het Nieuw Calslagen-plan naar de gemeenteraad te kunnen sturen. Wel vond hij het “vervelend voor de ontwikkelaar” en zorgde de “vertraging” voor “extra kosten”.

Uitslagen best aardig
De wethouder was het overigens oneens met de opstapeling van dossiers waarop Van Rijn gewezen had. “Als ik de rechtszaken bij elkaar tel, zijn er niet meer dan in het verleden. De uitslagen zijn ook best wel aardig,” meende Kluis.

Dat Rolleman inhoudelijk op het plan inging, viel bij AB'er Dick Kuin niet in goede aarde. “Als ik het goed begrijp, gaan we straks een nieuwe bestemmingsplan vaststellen. De argumenten die de heer Rolleman nu op tafel legt, kunnen we straks allemaal doornemen. Dan praat ik er graag over, maar niet op dit moment,” zei hij snedig.

Portretten van boven naar beneden: VVD-raadslid Robert van Rijn, CDA-raadslid Dirk van Willegen, burgemeester Jeroen Nobel en AB-wethouder Jop Kluis. Voorpagina: nieuwbouwproject Nieuw Calslagen in februari. (foto's AV-archief)

5 reacties

  1. Wat heeft AB Aalsmeer gebracht? Helemaal niets. Ja een hoop gedoe, een cultuurpunt dat volstrekt overbodig is, KCA deed dit al uitstekend. De Lidl, de wethouder van AB voor dit dossier schijnt niet verantwoordelijk te zijn voor de komst van de blauwe doos. Maar ik neem de vrijheid om te denken dat er meer mogelijk was om deze Duitse super te weren. Om deze blauwe doos te maskeren komt AB nu met een kulplan voor het Raadhuisplein. AB is opgericht om het oude-jongens-krentenbrood-verbond tussen CDA en VVD te doorbreken. Maar intussen voeren ze dezelfde bestuursstijl. En eigenlijk nog veel erger.

  2. Hoe lang heeft de VVD in het college van Aalsmeer gezeten? Is er in die tijd wel wat veranderd in de bloemenhoofdstad van de wereld. Hoe lang moet het nog duren eer de exporteurs het weer eens aandurven om hun internationale klanten weer gezellig mee uit te nemen in Aalsmeer. Zo nu en dan spreek ik er een. Ze gaan met een grote boog om Aalsmeer heen. Ik daag u uit om er een te vinden die zo trots is op “zijn” Aalsmeer dat hij zich niet schaamt voor de wanordelijke toestand in de gemeente. (Ook onder VVD-bewind gerealiseerd). Dus heer Van Rijn en ook alle anderen: kom eens met een duidelijke visie en probeer dat eens vast te leggen. Dan kan misschien voorkomen worden dat missers zoals de Lidl tegenover uw vergaderlocatie nog plaatsvinden.
    En dan liever geen gepriegel met een knip-en-plak-werkje van een pleintje. Strategie! Waar liggen de kansen voor de toekomst en wat moet daar voor gebeuren? Communiceren naar de bewoners, vertrouwen wekken en waarmaken wat je uitdraagt. Ik hoop dat u daarvoor in de politiek bent gestapt en dat ik met vertrouwen mijn stem kan uitbrengen in de veronderstelling dat u dat voor mij zo goed mogelijk doet. Op de gemeentesite staat een pagina over Economische Visie. https://www.aalsmeer.nl/web/Ondernemen/Financien/Economische-visie.htm. Er wordt echter geen enkele visie geuit. Ik lees slechts constateringen van zaken die niet op orde zijn. Zo ook in de Projectbladen Bestuurlijke Speerpunten 2014-2018 waarin veel keren het woord visie voorkomt, maar slechts vermeld wordt wat er uitgevoerd wordt. Ik vind geen enkele inkadering in een strategische visie. Dan blijven het losse puzzelstukjes en zal het nooit een mooi geheel worden. Dat kan echt anders. Waar is uw leidraad? De ruimte hier is echt te beperkt om daar uitgebreid op in te gaan. Een paar zaken: Hoeveel procent van de 100.000 toeristen op de veiling komen er in het dorp? Hoe komt dat? Wat moet er gebeuren om die mensen in Aalsmeer te houden om de lokale middenstand te ondersteunen? Hoe komt het dat op de bruine toeristenborden bij de entree van het dorp tulpen staan afgebeeld? We zijn hier toch niet in Lisse? Hoe komt het dat je, als je een leuk nieuwbouwappartement aan het Praamplein hebt gekocht, bij aankomst op z’n minst denkt dat je een achterbuurt inrijdt? Waarom duurt het langer dan een uur om met het openbaar vervoer in Amsterdam te komen? Wat is er verder te bereiken met die geweldige Westeinderplas? Waarom is de Zijdstraat leeg? Zo een aantal zaken die ik regelmatig opvang als Aalsmeer weer eens ter sprake komt. Dus allen, staakt het vuren! Kom met een visie die u een leidraad geeft en waar burgers hoop en vertrouwen uit kunnen putten. Zodat ik niet met het schaamrood op mijn kaken door het dorp ga, met of zonder gasten.

  3. Waar heeft Aalsmeer het aan verdiend om bestuurd te worden door een stel amateurs? Voetbal kan men ‘best wel aardig’ spelen en toch de wedstrijd verliezen. Rechtszaken worden alleen beoordeeld op het eindresultaat, het vonnis. Bedenk daarbij nog dat de burger bij aanvang beslist geen voorsprong heeft als de bestuursrechter oordeelt inzake een geschil tussen overheid en burger!

  4. “Als ik de rechtszaken bij elkaar tel, zijn er niet meer dan in het verleden. De uitslagen zijn ook best wel aardig,” meende Kluis. DIT ZIJN UITSPRAKEN VAN EEN POLITICUS. Willen we terug naar het verleden, of gaan we hamers pakken – Anita Dessi – om de politieke boel in ons dorp schoon te kloppen? Boeren, Burgers en Buitenlui, verenigt u.

  5. Niet mijn partij, maar hulde voor Robert van Rijn! Hij slaat de spijker op zijn kop!! Daarom is het een zooitje in Aalsmeer! Doordat ego’s hun zin doordrijven!! Het lijkt wel de landelijke politiek waar de waarheid niet gezegd mag worden. De haantjes zitten lekker in het pluche (voor hun eigen gewin? waarom wordt er anders niet geluisterd en dramt men door?) Doen wat ze willen en hebben maling aan bewoners.. Misselijkmakend. Bij de volgende verkiezingen weer een andere partij erbij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin