VVD: ‘Onacceptabele druk van burgemeester’

De VVD voelt zich als oppositiefractie op “onacceptabele” wijze onder druk gezet door burgmeester Jobke Vonk in de Middenweg-affaire. Dat is voor de liberalen reden om morgenmiddag niet deel te nemen aan de aangekondigde openbare fractievergadering van de voltallige oppositie. PACT en HAC zetten het overleg door.

Punt is dat de burgemeester heeft gedreigd aangifte te zullen doen bij de politie als raadsleden morgen op de bijeenkomst de opgelegde plicht tot geheimhouding over Middenweg-zaken schenden. Dat meldde Vonk donderdagavond tijdens een besloten overleg van B&W en de raad, zo gaf de VVD vanmiddag in een persbericht aan.

Geen risico
Daarin legt fractievoorzitter Robert van Rijn uit waarom zijn fractie het dreigement onaanvaardbaar vindt. “Heel veel informatie is al in het bezit van de oppositie, zonder dat dit uit de besloten informatieve bijeenkomst is gekomen. Het risico dat er iets gezegd wordt dat zogenaamd geheim zou moeten zijn, is te groot. Wij willen geen enkel risico lopen.”

De VVD is van mening dat de oppositie “door de opgelegde geheimhouding op het gehele dossier monddood” gemaakt wordt. “De bedoeling was om enkel en alleen hoor en wederhoor te laten plaatsvinden om met name de verkeerssituatie te bespreken,” schrijft de fractie, die “goed op de hoogte is welke informatie wel en niet openbaar gemaakt mag worden.”

Dinsdag 16 uur
De fractievergadering van PACT en HAC vindt dinsdag om 16.00 plaats op het gemeentehuis. Niet, zoals eerst het plan was, in de fractiekamer van de VVD, maar in een zaal naast de raadskelder. Aanwezig is wegbewoner Ron Hooyman, een van de hoofdpersonen. B&W sturen wel een vertegenwoordiger, maar die zal niet het woord voeren. Iedere geïnteresseerde is welkom.

Portret: VVD-fractieleider Robert van Rijn. (foto AV-archief)
 

14 reacties

 1. Ik heb van de VVD geen enkele reactie ontvangen over mijn reactie v.w.b geheimhoudingsplicht. Ik begrijp dat de waarheid hard is als de spiegel je wordt voorgehouden.

 2. Onderstaande reactie van de gemeente Aalsmeer is, met de Gemeentewet in de hand, onbegrijpelijk. Want het is niet zo dat “sinds kort” geheimhouding per geval juridisch moet worden bekrachtigd. Al sinds de in het jaar 2000 inwerking getreden Gemeentewet moet in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering de geheimhouding per geval juridisch – door de raad – worden bekrachtigd. Toen al (!) stond in artikel 25 onder 4: “De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.” De zin “Wat de burgemeester aan het begin van het BIO op 29 januari heeft gedaan, was de nieuwe, nog niet bij iedereen bekende, werkwijze uitleggen” lijkt eigenlijk te zijn geschreven om de oplegging van geheimhouding goed te praten. Want het was immers geen werkwijze die “sinds kort” gebruikelijk is. Het is sinds jaar en dag in Nederland een toegepaste werkwijze.

 3. Beste mevrouw Plomp. Een korte versie zou ik ook willen maar transparantie en feiten vragen eenmaal wat ruimte. Daar gaat het toch om.

 4. Zouden de reacties wat korter kunnen? Zoveel leesvoer, en dat nog wel op een openbare site is niet charmant. Ga eens in gesprek met elkaar.

 5. Je zit aardig in de richting, Joop. Je mag nooit privébelangen beschadigen en ook niet de onschuld spelen als je weet hoe het in elkaar zit. Je mag tegen veel negeren maar sommige dingen kunnen echt niet. Zeker als je in het verleden zo’n grote hoofdrol in de geheimhouding heeft gespeeld. Ken je verleden!!! Dank voor je reactie.

 6. Zolang partijen zich op de persoon en niet op de inhoud richten is van een verbeterproces geen sprake.

 7. Beste Joop, de strekking van jouw verhaal is eigenlijk dat het gebruikelijk is om als wethouder een geheimhoudingsplicht op te leggen en als oppositie hier tegen in te gaan. De partijen zijn uitwisselbaar. Dank voor je heldere uitleg.

 8. Beste mensen, ik heb mij lang afzijdig gehouden om commentaar te geven op het dossier Hooyman. Ik ben 11 jaar in Aalsmeer raadslid geweest en heb het nodige rondom geheimhouding meegemaakt. Ook nu onthoud ik mij ervan om een mening te geven omdat ik niet alle gegevens weet, zoals velen. Ik ben altijd een voorstander van hoor en wederhoor, zowel voor de journalistiek als geïnteresseerden over een bepaald onderwerp. Ik begrijp de VVD helemaal niet meer waar zij mee bezig zijn, en om de volgende redenen. Het Greenpark is hier een mooi voorbeeld van. Er waren toen veel rechtszaken over onteigening van privégronden en aanbestedingen voor geïnteresseerde ondernemers. De VVD-wethouder van toen heeft de raad goed geïnformeerd, maar wel met een strikt embargo om informatie naar buiten te brengen. Als dat wel gebeurde, dan zou er aangifte gedaan worden. Dit werd toen onderstreept door de VVD-burgemeester. Ook over de jaarrekening mocht door de VVD-wethouder absoluut niet in het openbaar gesproken worden, weer een embargo dat nog steeds bestaat. Dezelfde soort geheimhoudingsplicht was ook van toepassing (VVD-wethouder) op de grondposities en de aanleg van de nieuwe N201. Als AB hebben wij toen geprotesteerd tegen de vele geheimhoudingen. De emoties liepen toen in de raad zo hoog op dat mijn fractie door de VVD-wethouder werd uitgescholden voor schooljongens. De raad ging toen, incl. PACT, met tegenstem van AB, heel braaf akkoord met de vele geheimhoudingen. Er zitten nu nog raadsleden van de VVD en PACT in de raad die hier aan meegewerkt hebben. De VVD en CDA vormden toen het college en in de andere periode was PACT ook lid van het college, sterker nog: de raad kreeg ook van PACT een embargo over de beladen dossier Rosenboom. Van het CDA hebben wij als raad maar 1x een embargo gekregen en dat was rondom de grondpositie en aanbesteding van de brede school Mikado in oost. Dit duurde niet langer dan 2 maanden. Dus, VVD, gezien jullie liberaal verleden heb ik de vraag of jullie als koploper voor geheimhouding het verleden zijn vergeten?? En PACT waarom waren jullie brave volgelingen? Het is mij nu duidelijk dat het niet meer gaat om de inhoud maar alleen om mensen te beschadigen. Wie vaart hier wel bij ? Vul zelf maar in. Met alle respect voor ieder zijn mening voelde ik mij genoodzaakt om uitleg te geven wat zich allemaal heeft afgespeeld over geheimhouding in het verleden, zaken die nog steeds aan de orde zijn. Ik schrijf deze reactie op persoonlijke titel. Met respect voor alle openbaar bestuurders.

 9. Dus hebben de VVD en de vele vele burgers die WEL aanwezig waren vanmiddag in de raadskelder, het ALLEMAAL verkeerd begrepen. Bedankt voor uw uitleg, achteraf.

 10. Soms is het in verband met privacy, financiële kwesties of onderhandelingen nodig om zaken vertrouwelijk te houden. Het college kan dan geheimhouding vragen. Geheimhouding betekent dat je niet in het openbaar over een bepaalde zaak mag spreken. Voorheen gebeurde dit in goed vertrouwen. Sinds kort moet geheimhouding op verzoek van de raad per geval juridisch worden bekrachtigd. Deze werkwijze is op zich vrij gebruikelijk bij gemeenten en gebaseerd op artikel 25 van de gemeentewet en artikel 10 van de WOB. Als het college de raad toch wil informeren over een vertrouwelijke kwestie, kan zij dat onder andere doen in een zogenaamd Besloten Informatief Overleg (BIO). In het BIO van afgelopen donderdag verzocht het college geheimhouding op de strategie en de onderhandelingen in het dossier Middenweg. De opmerking van burgemeester Jobke Vonk-Vedder had daar betrekking op. De rest van het dossier is openbaar en mag te allen tijde in een openbare vergadering worden besproken. Wat de burgemeester aan het begin van het BIO op 29 januari heeft gedaan, was de nieuwe, nog niet bij iedereen bekende, werkwijze uitleggen.

 11. Dit is te triest voor woorden. Wil nog net niet gaan vergelijken met antiterrorismemaatregelen, maar komt wel in de buurt. A.U.B. dames en heren bestuurders, ga nu eens NORMAAL onze gemeente besturen!

 12. DE BURGER KUNNEN ZE GELUKKIG NIET MONDDOOD MAKEN. IK KOM WEL, MET DE VVD IN MIJN HART!!

 13. Ik vind dit een hele kwalijke zaak dat dit kan gebeuren in de democratie van Aalsmeer. Los van wat we met elkaar er van vinden. Het mag toch nooit het geval zijn dat door dreigementen raadsleden niet meer in het openbaar durven te praten. Ook kan ik mij niet voorstellen dat, door zo met elkaar om te gaan, dit moet leiden tot een verbeterproces. Dus graag verneem ik van onze burgemeester hoe dit toch zo kan gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel