Vrolijke chaos levert miljoenen euro’s aan ideeën op

De gemeente wil burgers betrekken en plannen maken die via een helder participatietraject tot stand zijn gekomen. Dat was ook precies de bedoeling van een door de gemeente georganiseerde brainstormsessie in de Bovenzaal van de Oude Veiling. De avond hield een beetje het midden tussen een georganiseerde puinhoop en een vrolijke chaos, maar leverde een schat aan ideeën op om de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in Aalsmeer en Kudelstaart te vergroten.
 
De opkomst was goed met voornamelijk mannelijke inwoners die samen goed waren voor miljoenen euro’s aan ideeën en wensen. De ideeën of projecten met het meeste draagvlak in de samenleving worden uiteindelijk gefinancierd met gelden uit het Schipholfonds. De gemeente gaat helpen om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren.
 
van Duijn spreekt de aanwezigen toeDromen zonder beperkingen
Natuurlijk stelt Stichting Leefomgeving Schiphol, waar onze oud-burgemeester Joost Hoffscholte nog een tijdje voorzitter van was, daar een paar voorwaarden aan. Zo moet elk project ook gefinancierd worden door andere partijen, moet het een meerwaarde opleveren voor bewoners, moet er maatschappelijk draagvlak zijn en moet het binnen drie jaar te realiseren zijn. In zijn openingswoord daagde Schipholwethouder Van Duijn de aanwezigen uit om te durven dromen zonder beperkingen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat deze Schipholgelden geen afkoopregeling zijn voor gemeenten die het meeste hinder ondervinden van de luchthaven.
 
Gebiedsbudgetten
In een korte presentatie schetste SLS programmamanager Alexander Smal dat SLS straks de beschikbare 30 miljoen gaat verdelen over zes of zeven gebieden waar veel vliegtuighinder is. Tien miljoen daarvan is al gereserveerd. Voor de nog te verdelen 20 miljoen euro zal meewegen of en hoeveel er in eerdere jaren in een bepaald gebied is uitgekeerd. Het betekent dat projecten uit Aalsmeer extra kans lijken te hebben omdat Aalsmeer, behalve de aangevraagde gelden voor de verbouwing van De Oude Veiling, nog niet zoveel uit de SLS-ruif heeft gesnoept.
 
Flinke berg werk
Hoe het precies voor elkaar is gekomen zal wel nooit helemaal duidelijk worden, maar aan het eind van de avond zijn er tientallen zeer gevarieerde ideeën en wensen gepresenteerd. Dat kon ook omdat er ook ruimte was voor ideeën van een paar duizend euro. Zo kwam er uit een groep van voornamelijk Kudelstaarters een serie suggesties om bijvoorbeeld het Dorpshuis te verbouwen en verbeteren, om de sporthal te verplaatsen zodat er ruimte komt voor een supermarkt en om net als bij de Watertoren een recreatie-eiland aan te leggen bij de loswal.
 
De gezamenlijke Ouderenbonden waren wat bescheidener ook al kwam wel de wens naar voren dat er in elke wijk een fysiek steunpunt zou moeten komen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Ouderen die wat de Ouderenbond betreft na hun 75ste regelmatig bezoek krijgen of opgehaald worden met een nog aan te schaffen busje.
 
Op vakantie
Voor het nieuwe Buurthuis in de Hornmeer, de oude voetbalkantine aan de Dreef, werd de wens uitgesproken dat de SLS-gelden kunnen bijdragen aan het opknappen van die kantine. Uit diezelfde groep werd gevraagd om het herplanten van 200 bomen in plaats van de bomen die zijn gesneuveld voor het verplaatsen van de voetbalvelden en ook hier kwam de wens naar voren dat er plekken in de wijk moeten zijn waar mensen samen moeten kunnen komen. Origineel was de wens om mensen onder de aanvliegroute te compenseren met een vakantie naar een stil bos. Om even tot rust te kunnen komen van alle herrie.
 
Poep in de bosjes
Een park in Kudelstaart, groen dat extra schone lucht oplevert, geld voor het Crowntheater, steun voor het Bovenlandenplan De Watertuinen, Tiny houses door de hele gemeente voor eenpersoonshuishoudens en een energieneutrale gemeente waren zo nog wat wensen. Een volledig overzicht wordt door de gemeente gemaakt. Opvallend was de wens om bij het Proefstation een plek voor campers en vrachtwagens te maken met een toiletvoorziening. De huidige plek bij de Waterlelie zou flink wat last opleveren doordat er regelmatig in de bosjes wordt gepoept.
 
Flinke berg huiswerk
De volgende stap in het traject is dat de gemeente alle ideeën gaat rubriceren en terugkoppelen aan de deelnemers. Voor deelnemers is dat het moment om eventueel nog aanvullingen te geven. Vervolgens gaat de gemeente samen met het Schipholfonds alle plannen bespreken op hun haalbaarheid en draagvlak. Tijdens dat proces worden deelnemers op de hoogte gehouden zo beloofde de wethouder. Nadat eenmaal bekeken is of projecten elkaar kunnen versterken, overlappen of juist aanvullen krijgen de indieners steun en hulp van de gemeente om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren.
 
Tekst Jan Daalman, foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 

 

4 reacties

 1. Hoe kortgeleden nog was de raad het er unaniem over eens dat gemeentelijk onroerend goed snel moest worden geïnventariseerd, gewaardeerd en afgestoten. Resultaat; het fort en De Oude Veiling werden gekocht.

 2. Lees ik nu dat er een groep Kudelstaarters is die de sporthal zou willen verplaatsen zodat er ruimte komt voor een supermarkt ??

  Ik mag toch echt hopen dat dit geen serieuze gedachte is geweest van deze groep Kudelstaarters. En hoop toch ook echt dat wethouder en raadsleden hier niet de serieuze gedachte van inzien en dit verder zouden willen gaan laten uitwerken…

  Natuurlijk heeft Kudelstaart voldoende inwoners voor een 2de supermarkt maar laten we reëel blijven; er is gewoon geen ruimte voor. Durf als wethouder eens “nee” te zeggen tegen dit soort ideeën.

 3. Gisterenavond was het voor de bezoeker en mij zelf, even wegdromen net zoals een kind vol verwachting zijn schoen zet bij de schoorsteen. Bij wie strooit de Sint (SLS) wat?
  Laten we alleen oppassen dat de bestaande stichtingen en of organisaties, niet vergeten worden. Wacht dacht u van het Rode Kruis en de Werkschuit!!
  Liever SLS geld verdeeld onder vele, dan bij 1 project vergeven.

 4. Een leuk idee zou zijn om van het door Schiphol ter beschikking gestelde geld een onderzoek naar fijnstof en ultrafijnstof te doen. Het is belachelijk dat we nog steeds niet weten wat de invloed van Schiphol op onze gezondheid is. Dit lijkt me in het belang van iedere Aalsmeerder.

  Wat me altijd verbaast is dat 20.000 Groningers het voor elkaar krijgen om de gaswinning (jaarlijkse opbrengst 15 miljard) te verminderen, terwijl hier in de randstad 800.000 mensen last hebben van Schiphol. De groei van Schiphol gaat echter gewoon door.

  Ik vermoed dat het schrappen van alle transitvluchten (geschatte opbrengst in 2015: 600 miljoen) een hoop gezondheidschade en overlast zal verminderen. De transitbewegingen zijn namelijk goed voor 40% van alle vliegbewegingen. Daarnaast zal er hierdoor landelijk een stuk minder geld uitgegeven dienen te worden om emissienormen te halen. Een mooie casus om eens goed door te rekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin