Vonk staat VVD en wethouder toe wat ze PACT verbiedt

Meet burgemeester Jobke Vonk met twee maten? Dat lijkt te kunnen worden afgeleid uit schermutselingen voor en op de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag. Aan de ene kant had Vonk PACT geweigerd vragen over de bekende Middenweg-zaak publiekelijk aan de orde te stellen. Aan de andere kant stond ze een vraag-en-antwoordspel toe toen VVD'er Dirk van der Zwaag erover begon en wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) hem antwoordde.

Aan het begin van de vergadering had fractievoorzitter Ronald Fransen van PACT nog laten weten “zeer teleurgesteld” te zijn dat de burgemeester de kwestie Middenweg/Ron Hooyman niet in het vragenkwartier wilde laten behandelen. “Dat is zoals het is,” reageerde Vonk laconiek.

Tik op vingers
Wat waren het dan voor vragen van PACT? Vragen overigens die de fractie tevoren ook aan de media had gestuurd. PACT vroeg zich af of het klopt dat een advies van de voorzieningenrechter in de rechtszaak tussen gemeente en Hooymans bedrijf FloraPlus geleid heeft tot een gesprek tussen beide partijen. Verder wilde PACT weten of dat advies beschouwd kan worden als “een flinke tik op de vingers” van Gertjan van der Hoeven.

In eerste instantie wees Vonk, als voorzitter van de gemeenteraad, het verzoek om behandeling af vanwege vertrouwelijkheid. Want de gerechtelijke procedure loopt nog en vragen over personen worden volgens haar alleen vertrouwelijk beantwoord. Haar antwoord kwam daags voor de raadsvergadering, vijf dagen na verzending van de vragen.

Schriftelijk afdoen
Fransen was weinig gelukkig met Vonks reactie. Hij verzocht haar om nadere argumentatie omdat er in zijn ogen sprake was van een actuele kwestie, iets waar raadsleden in het openbaar vragen over kunnen stellen. De burgemeester daarentegen vond de Middenweg niet actueel en bleef bij haar standpunt, meldend dat ze schriftelijk afgedaan konden worden.

Dat was tegen het zere been van de PACT-fractievoorzitter, waarna hij haar vroeg haar stellingname te heroverwegen. De vervolgreactie van Vonk bleef aanvankelijk uit. Pas na een nieuwe mail van Fransen donderdagochtend gaf ze aan haar mening niet te willen herzien. De PACT'er kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de burgemeester misbruik maakte van haar positie.

Achilleshiel
Via de zijdeur kwam het onderwerp evenwel alsnog de raadsvergadering binnen. Bij het debat over de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 verblufte de liberale woordvoerder Van der Zwaag de zaal door onverwacht Hooyman ter sprake te brengen. Hij hing die kwestie op aan zijns inziens “de achilleshiel” van B&W, de wijze van communiceren met de samenleving.

“De VVD heeft diverse keren met klem gevraagd de billen van het pluche te halen en minder formeel gedrag te tonen, door samen te werken aan oplossingen en die tot een ieders tevredenheid tot stand te brengen,” legde Van der Zwaag uit.

Zere plek
Hij suggereerde dat het gebrekkige communiceren er mogelijk de oorzaak van is dat de Middenweg-verbinding met Nieuw Oosteinde er nog niet is. Hij vond het opmerkelijk dat de rechter blijkens publicaties in de pers “kennelijk de vinger legt op dezelfde zere, zwakke 'verbindings'-plek van het college”.

De burgemeester legde Van der Zwaag geen strobreed in de weg toen hij het woord voerde over Hooyman. Evenmin floot ze de wethouder terug toen deze, geprikkeld door de VVD'er, orde op zaken wilde stellen. Opvallend was dat Fransen, gewoonlijk alert als geen ander, niet tussenbeide kwam.

Algemeen belang
“U als gemeenteraad hebt besloten om de tijdelijke variant van de Middenweg aan te leggen en om het algemeen belang boven het private belang te stellen,” stelde Van der Hoeven vast. Dat was, zei hij, gebeurd nadat Hooyman en diens advocaat hun argumenten op een raadsvergadering hadden gepresenteerd.

“Nu voert Hooyman een juridische procedure op basis van dezelfde argumenten. Wat me bevreemdt, is dat iedere keer gevraagd wordt: hoe kan dat nou? Want uw raad heeft destijds kennis genomen van precies dezelfde feiten die nu voorliggen.”

Juridische procedures
In een repliek stelde Van der Zwaag dat B&W, in plaats van te proberen conflicten op te lossen, “liever blijft hangen in juridische procedures”. Van der Hoeven vond dat een curieuze manier van redeneren. Wat hij als wethouder doet, zo gaf hij aan, is juist het spel spelen in de geest van het raadsbesluit.

Er is, meldde Van der Hoeven, “nog geen uitspraak” van de voorzieningenrechter. “We gaan in gesprek met Hooyman, zoals afgesproken met de rechtbank. Dat wordt begin januari.” Als de rechter de reacties van beide partijen binnen heeft, volgt een uitspraak.

“Natúúrlijk blijven we in gesprek,” benadrukte de wethouder nog. “De gesprekken lopen altijd – volop.” 

Foto's: (van boven naar beneden) de plek waar het tijdelijk stuk Middenweg moet komen, burgemeester Jobke Vonk, Ronald Fransen (PACT), DIrk van der Zwaag (VVD) en wethouder Gertjan van der Hoeven. (foto's archief AV)
.

 

2 reacties

  1. Wethouder Van der Hoeven heeft destijds de gemeenteraad misleid toen deze instemde met de “tijdelijke variant”. Hij heeft tijdens de desbetreffende vergadering gezegd dat deze variant veilig was. De weg was bekeken, zo zei Van der Hoeven, door verkeersdeskundigen van de gemeente en als veilig beoordeeld. Daar gaat nu de hele kwestie over. VVN, verkeerskundig bureau Vermeer, politie Amstelland, allen bestrijden de veiligheid van deze tijdelijke variant. De wethouder probeert nu de schuld terug te leggen naar de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel